Makteliten lever farligt när den går i otakt med folket

Det är häpnadsväckande att människor inte lär sig av historien och gör samma misstag om och om igen. 
Det har funnits flera imperium i historien och alla de slutatde på ett och samma sätt.
Impreium i likhet med federationer omfattar flera nationer men i jämförelse med feredarationer är makten mindre centraliserad i imperium.

EU är ett klassiskt imperium som är på väg att bli federation. Det enda som skiljer EU från tidigare imperium är att det inte skapades genom krig utan genom folkets vilja att vara med.

Den här myten om EU:s "folkliga vilja" måste man diskutera separat.

Europeiska länder gick med i EU genom folkomröstningar eller ländernas parlamentsbeslut. Alla folkomröstningar visade att knappt hälften av ländernas befolkning var emot EU. Idag visar dessa siffror att mer än hälften av EU:s befolkningen är emot EU:s imperium och definitivt vill inte att EU ska förvandlas till en federationsstat.

Dock har imperiumlogik sina egna lagar där makteliten vill hålla alla imperiumdelar kvar även när folket är emot det. Det slutar med fredliga eller blodiga uppdelningsprocesser, men alltid på ett och samma sätt. Folkets ovilja att leva i ett imperium vinner. 

Makteliten lever alltid farligt när den går i otakt med folkets vilja och struntar i vad folket tycker. Det är också symptomatiskt att  makteliten struntar mer i  folkets vilja ju mer pengar den tjänar. Förmodligen ger stora pengar mer förakt till de mindre lyckliga och övertro på att det kommer att vara för evig.
Vi vet alla hur det slutar, det har vi läst i historieböckerna.

Men som sagt, männsikor lär sig inte av historien och upprepar samma misstag om och om igen.Omröstning:

Tror du att maktförflyttning till EU parlamentet kommer att stärka EU:s konkurrenskraft i världen?

Kristdemokraterna gör rätt när de inte ger sig

Mångfalden i politiken är ett tecken på ett friskt samhälle. Konsensus och "rörande överens" leder till politisk stagnation och i värsta fall till diktaturstyre.

Kristdemokraterna är ett litet parti men är välbehövt på den svenska politiska kartan. Partiet är konservativt i många avseenden och vill inte släppa sin konservativ syn på familjepolitiken. 

Det finns säkert många människor som tycker på samma sätt som Kristdemokraterna och de har rätt att presenteras och bli hörda.

Att sluta skämmas för det man verkligen tycker och sluta vara rörande överens med majoriteten -  är det bästa medlet för att få flera väljare.Omröstning:

Tror du att KD får fler väljare om de behåller sin konservativa syn på familjepolitiken?SVT 2 DN 2 3 SVD 2 GP SR
DN SVD

Skatteuppfostran eller skattebestraffning

Eftersom vi inte är fria att bestämma över en stor del av våra pengar kan vi inte fullständigt bestämma över våra liv heller.

Staten tar mer av häften av det vi tjänar för att ta hand om oss. I gengäld ska våra liv styras in i det minsta med hjälp av våra pengar.

Att det heter skattebetalning är helt fel, det borde heta skatteuppfostran eller skattebestraffning, beroende på situationen.


Omröstning:

Skulle du röka/snusa/dricka mer om det var billigare?
DN

Asylpolitik måste vidareutvecklas

Man bör ge skydd till de som riskerar sina liv.  Den här frågan är färdigdiskuterad och är lagstadgad.

Men det finns andra frågor som vi inte ens diskuterat:

Ska man fortsätta ge skydd till en person som frivilligt återväder till landet som anses farligt?
Bör man skydda manniskor som när de kommer till Sverige utgör en fara för svenska medborgarnes liv?
Bör man frånta en asylstats och utvisa från Sverige om personen med flyktingstatus deltar i terrorist/militärträning utomlands?
Bör man inte ge/frånta asylstatus till de som är verksamma i terroristorganisationer?
Eller formulera om den ursprungliga frågan:

Bör vi ge skydd till ALLA som riskerar sina liv?Omröstning:

Bör personer med asyl i Sverige förlora sin asylstatus om de frivilligt åker tillbaka?
DN

Medborgarlön är ingen dum idé

Arbetslöshetsförsäkring måste tjänas in för att man ska kunna få arbetslöshetsersättning. Det betyder att alla som arbetat mindre än en viss tid inte har rätt till A-kassa. Man blir hänvisad till egna besparingar, släkt eller socialkontor.

Vad gör man om det inte finns jobb och det inte finns några chanser att få jobb även om man vill?

Man måste kunna planera och vara tillräckligt envis för att få försäkringspengar från staten. Och det är inte stora pengar det handlar om, utan ett överlevnadsminimum som inte räcker till något extra än mat och nödvändiga kläder. Själva processen är mycket förnedrade där man står med mössan i handen och förklarar sig medellös.
Medborgarlönen skulle kunna förkorta förnedringen och utjämna försörjningsstödet för de svagaste i samhället.


Omröstning:

Hens och Henoms

Istället för att titta på ordet "hen" som en språklig symbol för extrema ekvalister vill jag att ni uppmärksammar er på det språkliga perspektivet.

Ordet "hen" är ett utmärkt alternativ till de skriftliga uttrycken "han eller hon" och "han/hon". När man använder de sistnämnda alternativen fokuserar man aldrig på att könet är neutralt utan snarare på att man i kontexten inte vet om det är en man eller kvinna. 

För att ännu mer sudda bort den extrema ekvalist stämpeln vill jag påpeka att nätforumet "Flashback" gärna använder uttrycken "Hen" "Henom" eller "H*n" när de i en kontext inte vet om könet på personen. Flashback är inte direkt känt för att vara könsneutrala. 

Hen är sådels ett utmärkt språkligt alternativ till "han eller hon" och alla andra uttryck där könet i sig INTE har någon betydelse men när man inte vet det heller. Det vi ser är en utveckling av språket, inte politiken. 


Omröstning:

Kan du tänka dig uttrycket "hen" som ett alternativ till uttrycket "han eller hon"?DN 2 3 4 5

Postmoderna samhället där alla sanningar raseras

Vi tror att vi lever i ett postmodernt samhälle där alla värderingar och sanningar har blivit relativa och är på väg att raseras. Vi tror att vi kan ifrågasätta allting och alla. Det finns till synes inga gränser till hur man får uttrycka sig och hur man kan prоva att leva sitt liv.

Den postmoderna människan är både rot- och rastlös -och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten.

Vi kan ifrågasätta våra kromosomuppsättningar och föreslå att kalla alla barn för hen istället för han och hon.

Vi kan ifrågasätta våra religioner och vårt kulturarv och skända våra och andras religionssymboler.

Vi kan bestämma genom lag vad kungen får eller inte får tro på

Om våra värderingar och roller är så relativa och tolerantna att vi är på gränsen att vi inte har några så bör vi även lämna andras värderingar och roller ifred.


Omröstningar:

Är det viktigt för dig personligen vilken religion kungen har?

Har Lars Vilks yttrandefrihetskonst begränsat eller utvidgat våra friheter?Demokratiska regler gäller inte när vi inte vill det

Demokratiska val tar ibland mycket dramatiska vändningar och  resultateten avgjörs med en smal marginal. Det har hänt många gånger i Sverige att viktiga val eller omröstningar tagits med en procents skillnad.
Det betyder bokstavligen att halva befolkningen inte är nöjd med det demokratiskt valda partiet, eller ett demokratiskt valt beslut.

Föreställ er att Sveriges oppositionspartier som inte är enade, har vitt skilda krav skulle organisera demonstrationer i Sverige med ett krav om regerings skifte.

Om ni har svårt att föreställa detta läs mer om Syrien, Lybien, Egypten, och Ryssland. Det påstås att folket där inte vill ha regeringar som de valde själva genom demokratiska val där alla kunde delta och ingen hotades att rösta eller inte rösta.

Det påstås också att polis/militär reagerar fel när de försöker att hindra illegala maktskifen. 

Omröstning:

Vad tror du svensk polis/militär bör göra om landets opposition, som inte fick majotitet i valet, går i stora demonstrationer och kräver ett maktskifte?


DN 2 3 4 5 SVD 2 3 SR 2 3

Juholts effekten har avtagit Löfvens har inte börjat än

Socialdemokraternas opinion går upp en månad efter att Stefan Löfven blivit ny ordförande.
Siffrorna som vi ser idag gäller inte Löfven utan är fortfarande en effekt av Håkan Juholt. De som inte röstade på Socialdemokraterna p.g.a. Juholt har kommit tillbaka.

Stefan Löfven har inte hunnit visa vad han går för. Han deltar inte i debatter och ingen vet vad han egentligen tycker. Hans mångåriga vana att förhandla har lärt honom att hålla tyst när det inte finns argument.
Tystnaden kan tolkas och fyllas på av egna tankar och förväntningar och det är det som Löfven förvaltar i form av flera röster. Folk projicerar sin egna tankar och förhoppningar på honom.

Socialdemokraterna har ingen chans att vinna valet 2014. Det gäller inte bara svenska socialdemokraterna utan hela europeiska socialdemokratiska rörelsen.
Socialdemokraterna vinner alltid när ekonomin är bra och/eller är i uppåtgående trend. Då kan de lova och ge bort pengar, bidrag och dyra förmåner till sina väljare. När ekonomi är dålig är det konservativa liberaler som går upp på tapeten igen, eftersom de är bättre än socialdemokraterna på att tjäna och förvalta pengar. 


Omröstning:

Tror du att Socialdemokraterna kommer att ta igen sina väljare med Stefan Löfven?


SvD 2 DN Svt SR GP

Våldta en kvinna är detsamma som att döda en man

Konfliktrelaterade våldtäkter är oftast rituella handlingar. Det är inte brist på sex som driver förövarna utan en medveten önska att förnedra sina fiender, att visa sin makt. 
Därför våldtar förövarna inte bara kvinnor, utan också minderåriga barn.

Det finns en aspekt till, som Wallström inte pratar om - det är ett sätt att sprida och driva sina gener vidare.
Det är ett avancerat och rituellt mord på kvinnor, att genom förnedring göra dem till gisslan, att tvinga dem att bära oönskade barn. Våldtagna kvinnor stöts bort av samhället och har svårt att överleva ensamma.

Om sexulell våld kan planeras, så kan det också förebyggas.
Omröstning:

Tror du att en offentliggörning av en förövarlista är ett bra sätt att förebygga sexuellt våld?

DN

Dåliga samvete kan inte missbrukas oändlig

Friska människor som har det bra själva brukar ha ett dålig samvete för andras lidande och behov.

Man borde ge mer tid till sina kära och nära, man bör inte gå förbi de drabbade utan att erbjuda hjälp, man bör ge hjälp till de som har det sämre ställt och  de behövande, o.s.v.
Dåliga samvete är också ett resultat för diverse manipulationer där barmhärtighet utnyttjas och missbrukas. 

Det är bra och nödvändigt att hjälpa andra när man inte skadar sig själv samtidigt. Gör man sina barmhärtiga insatser med denna måttstock blir man aldrig manipulerad. 

Visst måste Sverige hjälpa människor som behöver hjälp men det måste vara slut på ständig manipulering av vårt dåliga samvete. Om folket säger emot och inte längre vill utnyttjas på det här viset så är det ett tecken på att vår egen barmhärtighet börjar att ta skada oss själva.


Omröstning:

Har du dåligt samvete för att Sverige inte tar emot alla flyktingar som behöver skydd?


Sveriges schizofrena politiska identitet

Man kan inte tala om fred, kallas formellt för ett neutralt land och sälja vapen samtidigt. Den är en schizofren dubbelidenititet som har lett till att svenska Riskdagen har kommit fram till ett underligt krav. Det är klart att svenskarna vill rentvå sitt dåliga samvete när de säljer vapen som är avsedda att döda människor. Har man dåligt samvete så måste man avstå från att göra det som ger dåligt samvete och inte försöka blidka omgivningen med bortförklaringar. 

Det kommer aldrig att gå att villkora vapenförsäljning. Det är en fri marknad och det som svenskarna vägrar att sälja kommer att säljas av andra leverantörer. 

Demokratikrav är också något som inte går att definiera. Hitlers Tyskland var fomellt ett demokratiskt land, likaså f.d. Sovjet och dagens Ryssland och Kina. Nordafrikanska och Mellanösternländer väljer och kommer att välja demokratiskt valda regeringar som inte liknar svenska krav för demokrati.

Svenska politiker bör sluta sina schizofreniska lekar och försöka att förena två olika identiteter i svensk politik. Antingen säljer vi vapen och är en av världens största exportörer  eller så agerar Sverige som en fredsduva som uppfostrar alla i sina egna föreställningar om demokrati.Omröstning:

Bör svensk vapenexport villkoras med demokratikrav?DN 2 3 4 5 6 Dag Svd

Ungdomsarbetslösheten är ett politiskt problem

Var femte ungdom går utan jobb i Sverige. Det betyder att en stor del av vår frisk befolkning är missnöjd med sitt liv. Med tanke på att detta är unga och friska människor som har begränsade möjligheter att leva det liv de vill bör det betraktas som ett stort politiskt problem i Sverige.

Vårens revolutioner började med att en arsbetslös ung man brände sig till döds på grund av att han inte kunde hitta ett jobb. De som demonstrerade var också mycket unga och arbetslösa människor. 

De som har ingenting att förlora är den farligaste delen av befolkningen och alla revolutioner underbyggs av den här delen av befolkningen som vill ändra makten. Det ser man idag i London, Paris och  även i Malmö. Ungdomar är inte rädda längre att löpa lång linan ut p.g.a. att de inte har någonting att förlora. 

För rättvisans skull bör man tilläga att ungdomsarbetslösheten inte bara är Sveriges problem. Den drabbar hela västvärlden och många andra länder i världen. Höga löner gör att produktionen flyttar till fattiga länder och de jobb som finns kvar kräver högt utbildad och erfaren personal. Servicejobben som finns kvar delvis räcker inte åt alla, delvis är det svartjobb. 

Med ändring på några reglerna på arbetsmarknaden kan man göra ungdomar mer intressanta för arbetsgivare. Dock betyder det inte att ungdomar vinner på regeländringar. Sänkta löner och otrygga anställningar är samma diskrimineringen fast på ett annat sätt.


Omröstning:


Kan staten begära en individ att offra sitt liv för samhällsintresset?

För att överleva måste varje individ vara egositisk och solidarisk samtidigt. Vi kan inte överleva om var och en inte offrar något för samhällets gemensamma intressen.

Har staten rätt att kräva en individ att offra sitt liv för samhällsintresse?
Det händer t.ex. i krig där militära riskerar sina liv för att skydda sin befolkning. Staten brukar alltid hedra och även ekonomiskt kompensera millitära krigsoffer. 

Har staten rätt att kräva en individ att offra sin hälsa i samhällsintresse?
Massvaccinationer kan betraktas som ett sådant krav.
För att bygga upp ett gemensamt immunsförsvar bör ett antal procent av befolkningen vaccineras. Varje individ måste ta sitt egna beslut men det ska vara klart att beslutet  inte bara är individuellt utan spelar en stor roll ur ett solidariskt samhällsintresse. Samhället i sin tur måste kompensera för de individer som drabbats av biverkningar av vaccinationen trots att beslutet att vaccinera sig var frivilligt.

Kan staten kräva en individ att offra sin ekonomiska standard för att landets ekonomi inte går i kollaps?
Absolut, det ser vi i Grekland idag där hela befolkningen kommer att drabbas ekonomiskt för att rädda landets gemensamma ekonomi. I grekiska fallet lovar inte staten till någon att det kommer att bli bra för var och en men det kommer att bli bättre för Europeiska banker som lånade till Grekland.  Bör individen offra sin ekonomiska standard utan att det återbetalas eller hedras av samhälle på något sätt?


Omröstning:

Den som är utan synd får kasta första stenen

Dömda nämndemän för inte döma i rätten. Siffror av dömda nämndemän visar på att av 8 000 nämdemän var 25 dömda. Det är inte en så högt siffra och är säkert betydligt lägre procent än är genomsnittet av befolkningen. 

Praxis är att de som är dömda för villkorlig dom kan fortsätta att döma. Detta gäller även professionella domare.
Är den som är dömd och har avtjänat eller återbetalt sin straff förlåten och är inte skyldig längre? Om det är så och om nämdemän ska presentera hela befolkningen bör procenten av dömda nämdeman var högre.


Omröstning:

Ska brottsdömda personer ha rätt till politiska förtroende uppdrag?
Svt DN SR SVD GP Dag

Kan man rädda den som inte räddas vill?

Att avgöra vem är som är skyldig i situationen i Grekland är omöjligt. Folket valde sina politiker på ett demokratiskt sätt, politiker tog felaktiga beslut och lånade för mycket för att finansiella sina vallöften, banker i jakt på vinster gav pengar till regeringen utan att kontrollera återbetalningsförmågan, regeringen hade ingen kontroll över byråkratiapparaten. Listan av grekiska problem är oändlig, likaså är notan för dessa problem enorm. 

I slutändan är det bara grekiska folket som kommer att drabbas för det som hände med grekiska ekonomin. Det kan vara mycket problematisk att tvinga folket att stå ensamt för allt det som hände men tyvärr är det det enda alternativet. Åtstramningspaket betyder att var och en i Grekland måste betala mer i skatt och samtidigt få  en sämre livsstandard än man hade förut. 

Alternativen till åtstramningspaket är att försätta landet i konkurs och att ha en sämre livsstandard ändå. 

Vad än grekiska folket kommer att välja kommer det att leda till en sämre ekonomisk standard och socialt missnöje.

Liknande problem har Spanien, Italien och Portugal där folket kommer att stå för politikernas bankskulder.


Omröstning:


Bör Grekland få ett räddningspaket tror att grekiska folket är tydligt emot det?
SvD 2 SR 2 3 4 Dn 2

Löfvens siffror säger det som vi redan visste

Socialdemokraternas siffror har kraftigt gått upp i den senaste opinionsundersökningen. Siffrorna styrker det som vi redan visste: Juholt var en urdålig ordförande och Löfven är ett betydligt bättre alternativ. 

Det återstår att se om väljarna kommer att vara så imponerade av Löfvens politik att det kommer att ge Socialdemokraterna ännu högre siffror.

Hittills har vi inte sett någon politik alls. Kontrasten mellan Juholts ständiga klavirtramp och Löfvens kompakta tystnad är så slående att man undrar om Socialdemokraterna har någon politik alls, förutom det som vi redan hört från Juholt. Omröstning:

Tror du att socialdemokraterna kommer att ta igen sina väljare med Löfven?


SvD 2 DN Svt SR GP 2

Liberal demokrati liknar diktatur allt mer

Vi lever i ett demokratisk liberalt samhälle med en hög ekonomisk standard. Det är inte ett idealt samhälle men det är ett av de bästa som finns på jorden. 

Vi är så övertygade att alla andra människor på jorden vill leva i ett samma samhällsskick som vi att vi är redo att hjälpa dem med våld. Vi blundar för resultatet av andra länders demokratiska val så länge de inte sammanfaller med våran bild av ett demokratiskt samhälle.

På senaste tiden ser man tydligt att folkets vilja i andra länder skiljer sig mycket från folkets vilja i liberaldemokratiska länder. Samtidigt väljer inte folket i Egypten samma samhällsskick som folket i Ungern. Men det gemensamma är att deras val inte liknar det som västvärlden kallar för demokrati. 

Kan folk ha fel om majoriteten frivilligt väljer bort de liberala lagar som vi tycker är rätt? Kan det finnas fler än en sanning om hur ett modernt samhälle bör se ut?

Liberala demokrater tycker att det bara är deras världsbild som gäller och alla andra är de redo att utplåna. På det här viset liknar liberal demokrati en diktatur. Precis det samhällesskicket som de påstår att de kämpar emot.Omröstning:


Tror du att alla människor på jorden önskar sig att leva i ett demokratiskt liberalt samhälle?DN SVD

Väljarna behöver inte ett liberal parti till

Kristdemokraternas beslut om att avskaffa steriliseringskrav vid könsbyte bevisar att partiet inte förstår sina väljare. Kristdemokraterna behöver inte vara rörande överens i alla frågor som gäller sex, samlevnad och familjevärderingar med ett mainstream. Partiets väljare röstar för partiet delvis på grund av namnet och delvis på grund av de tror att partiet försvarar konservativa familjevärderingar. 

När KD försöker att förvandlas till ett liberalt parti kommer de bara att förlora sina röster. Det finns gott om liberala partier i Sverige och människor behöver inte ett till. Som KD skriver själva i DN att alla människor har lika värde. Menar de även att människor med konervativa värderingarna har rätt att finnas och vara presenterade av ett eget konservativt parti?


Omröstning:

Kan KD vinna fler rösten genom att göra sin politik mer liberal?SVD DN GP Sr
DN

Massmedia måste granska sin egen roll i svinufuensans skandal

Massmedia granskar politikernas förhastade beslut i massvaccinering under svininfluensans tid och skriver att det var omöjligt för kritiska röster att komma fram.

Jag kommer väl ihåg den tiden när massmedia hetsade politikerna att ta dessa förhastade beslut om vaccininköp och massvaccinering av hela befolkningen. Det är riktig att det inte fanns kritiska röster i officiell massmedia om det.

Voter.se ställdes frågor om svininfluensan många gånger och röstresultaten talade om att folket är inte så dumma som politikerna och massmedia tror. Omröstningsresultaten bevisar att det fanns gott om kritiska röster på den tiden.

Därför borde det vara ärligt att granska massmedia roll över det som hände med svininfluensahysterin och politikernas förhastade beslut. Var det inte massmedias medvetna fel att kritiska röster inte kom fram?


Omröstning:

Vilken roll spelade massmedia, tycker du, i spridningen av masshysterin för svininfluensan?SvD 2 3 4 5 6 Svt 2 3 4 SR 2

Kriminalitetens många orsaker

Kriminaliteten uppstår av många faktorer, såsom svag ekonomi, låg utbildning, avsaknad av kontroll, för låga straff, bristande familjeuppfostran m.m.

Det föreslås att införa högre straff, genomföra en ny vapenamnesti och att satsa på förebyggande åtgärder.

Det är uppenbart att kriminalitetnivå är olika i olika delar av landet. Vad saknas i Malmö och vad finns i Bromma? Det är samma land, med samma lagar och samma social- och polismyndigheter. 

Man kan inte bara titta på de uppenbara faktorerna för kriminalitet så som tillgång till vapen och få poliser. Man måste se djupare in i samhället och ändra där. Att höja straffen kanske lugnar den röstande befolkningen men det ger inte långsiktiga lösningar.


Omröstning:

Tror du att högre straff kan minska kriminaliteten?

Ett till land förpassas till kaos

Det pågår ett civilt krig i Syrien och många människor sätter livet till på båda sidor av konflikten. På en sida är det den rådande regeringen och är styrd av president Assad. Det är brist på demokrati i landet och presidenten har suttit på sin post under 40 år. På andra sida har vi oppositionsstyrkorna med okänd agenda förutom att de kräver Assads avgång.

FN kräver att Assad och hans regering avgår. FN har ingen aning om vem som kommer att ersätta Assads regering eller vilka krafter som står bakom oppositionen. Ändå tror majoriteten av FN-länderna att Assads regim måste avsättas.

FN-församlingen är inte bekymrad att liknande aktioner i Irak, Lybien, Afghanistan och Egypten ledde till kaos och ännu större befolkningsförluster. FN-församlingen är inte medveten att det finns Kuwait, Qatar och Sausidka Arabien med ännu strängare regimer och total saknad av mänskliga rättigheter. 


Omröstning:

Vad tror du att störningen av diktaturregimen i Syrien kan leda till?

SVD DN 2 3 GP Svt Sr 2
DN 2

Palestina kan inte erkännas utan att ge farliga signaler till andra stater

Palestina är en viktig principfråga som kan skapa en farlig praxis i interntaionell politik. Frågan handlar mer om Israel än om Palestina och om Israels rätt att existera. 

Palestina som stat är ett tredelat territorium som inte har fastställda och godkända gränser, med två regeringar som inte kan enas i många frågor, med osjälvständig ekonomi som inte kan klara sig utan Israel och internationella hjälpbidrag, utan en riktig armè men med mängder av ammunition som användas för terroristanfall mot grannländer.

Palestina har sitt stöd från arabiska länder som inte bryr sig om Palestina men vill utplåna Israel, och vänsteraktivister som inte bryr sig om Palestina heller men är emot USA:s politik.

Palestinas ställning är inte unik i världen. Tjetjenien, Baskien, Sydossetien, Nordirland och Tibet är bara några av de många områden i världen som skulle vilja separera sig från de stater de ingår i.
Separatister använder ofta terrormetoder istället för rättsliga åtgärder. Det undergräver deras legitimitet ytterligare och skapar ovilja från omvärlden att erkänna dessa områden som stater.
Palestinas erkännande kommer att skapa en farlig förebild i många andra länder som har separatisktiska områden.

Palestina vägrar att föra fredliga samtal med Israel och åtminståne en del av Palestinas regering inte vill erkänna Israel som stat.

I dagens läge betyder Palestinas erkännande som stat nästan automatisk att Israel existens inte är legitimt. Det kan ge vilseledande signaler till andra stater i Mellanöstern och leda till flera konflikter.

Därför kan inte Sverige erkänna Palestina som stat och måste rösta "nej" i den här frågan i FN.


Omröstningar:

Tror du att Palsetina är redo att erkännas som stat i FN?

Skulle erkännande av Palestina ge mer stabilitet i Mellanöstern?

DNSVD

Billig pengafest fortsätter

Billiga pengafester kommer att fortsätta att undergräva den svenska ekonomi. Det är formodligen bra med starka banker men man ska inte glömma att bankernas styrka är byggd på starka kunder. Överbelånade kunder är ingen bra grund för det och det är det som EU kommissionen redan har varnat Sverige för.

Svenska Riksbanken följer Alan Greenspans väg och försöker att släcka elden med bensin. Sänkt bankräntan ger fel signaler till bankkunder om att det är fritt fram att låna mer pengar även om bankstyrräntan är inte detsamma som boräntan.


Omröstning:

Sänkt bankränta kommer att:

DN2345SVD23456789SR23EXP23GP2

Sämre tider kräver nya facklagar

Svenska facklagar utformades när landet var nästan i ständig positiv ekonomiskt utveckling. När sämre tider kommer börjar dessa lagar motarbeta utvecklingen och sätta människor i arbetslöshet istället för att värna om att fler får jobb.

Ekonomiskt backgång gör att det blir färre produktionsordrar, mindre jobb och flera måste varslas och uppsägas. Företagen har inte råd att behålla alla anställda åtmonståne på samma villkor som förut. Men om man sänker löner och förkortar arbetstider kan man åtmonståne försöka att vänta ut de svåra tiderna utan att sätta folk i arbetslöshet.

Vi får se om facket kan fungera förnuftig i en negativ utveckling eller kommer det att sätta sig på tvären och motverka regeringens förberdelser för sämre ekonomiska tider.

Omröstning:

Tror du att sänkta löner och kortare arbetstider kan höja sysselsättningen i kristider?DN 2 SVD 2 3

Fördröjd effekt av ekonomikrisen

Man köper inte bostad på en dag. Det är också mycket som måste hända innan man bestämmer sig för att sälja. Vi säger ofta "jag går i köptankar", eller "jag går i säljtankar". Det avspeglar att processen är långdragen. 

Vi springer inte till mäklaren om räntan ändras utan väntar för att se vad som händer näst. Fördröjd effekt av objektiva ekonomiska förändringar på bomarknaden observeras vid alla bostadsbubblor. 

Det lönar sig inte att leta efter pristendenser i mäklares statistiska rapporter, de är mycket särintresserade och otrovärdiga obesrvatörer. 

För att bygga bostadsprisprognoser bör man titta på arbetslöshetssiffror, BNP-prognoser, inflationsindex och tillväxtprognoser. 

Enligt dessa siffror kommer bostadspriser att sjunka snabbt och dra många med sig. 


Omröstning:

Vem orsakade bostadsbuddlan i Sverige? Politikerna eller bankerna?
DN 2 3 SvD 2 GP SR 2

Dags för kärnkraftsomröstning

Energifrågan är den viktigaste inom ekonomi och politik. Ju billigare energiresurser desto bättre går det för landets ekonomi. Energikällorna är olika i olika tider. Förr i historien var människor den viktigaste energiresursen. Alla dåtidens krig handlade om tillgång till mänskliga resurser och billig/gratis arbetskraft. Den här energiresursen används fortfarande men spelar allt mindre roll eftersom dagens industri är mer automatiserad och drivs av el.

Dagens konflikter ligger fortfarande omkring energiresurser och energikällor men i annan form. Olja och gasresurser ger länderna mer framgång och pengar än mänsklig kapacitet.

Kärnkraftsfråga kan lösa många energiproblem om den skaffar ny form av säkerhet och avfallshantering.
Kärnkraftsmotståndare har inga andra argument emot kärnkraftsanvändning. Det är dessa aspekter man måste koncentera stora forskningsresurser på för att vinna den eviga globala energikrisen.


Omröstning:

Hur skulle du rösta i kärnkraftsfrågan idag?


Vem vill inte vara en miljonär?

Grekerna föll i samma fälla som varje låntagare som har obegränsade möjligheter till att låna pengar. Det är svårt att inte frestas med möjligheten att få allt man önskat sig på en gång. Och det är inte svårt att övertyga sig att det kommer att bli lätt att återbetala sina skulder i god tid.  

Det är långivarnas ansvar att förklara alla risker så tydligt så möjligt för en långivare. Det är också långivarnas ansvar att granska låntagarens kapacitet till återbetalning.
Långivarna, bankerna och finansinstitutioner, struntar i sitt ansvar för kortsiktiga vinster och lockar långivarna att ta större lån än vad de kan återbetala.

Girighet styr båda i denna tango. Medan låntagaren lever som en låtsasmiljonär vinner bankerna sina riktiga miljoner. Därför bör konsekvenserna vara lika för den som ger och för den som tar ett banklån.


Omröstning:

Tycker du att långivarna bör krävas på mer ansvar om deras låntagare inte kan betala tillbaka sina skulder?


SVD 2 3 4 5 DN 2 3 4 5 GP Svt 2 Sr 2

Grekiska folket står skyldiga för politikernas skulderTycker du att grekiska folket bör återbetala skulder som deras politiker skapade?SVD 2 SR SVT 2 DN 2

När moral urvattnar lagar

Moral är ingenting annat än oskrivna lagar. När vi överskrider morallagar blir vi straffade genom att folk omkring oss säger ifrån, visar sitt missnöje och slutar att umgås med oss. 

Morallagar brukar förknippas med en viss politiskt eller religiös åskådning. Kristen, muslimsk, kommunistisk och faschistisk moral skiljer sig på många punkter. 

T.ex. faschistiskt moral överskrider tydligt kristendomens uppfattning om vad som är bra eller dålig att göra eller ens att tänka för en människa. 

Lagen mot hets mot folkgrupp ställs ofta emot yttrandefriheten. I ett demokratiskt samhälle måste vi kunna säga allt vi tycker utan att vara rädd för att straffas för det. Främlingsfientliga och homofober försöker att utnyttja yttrandefrihetslagen för att sprida sina hatiska åsikter.  

Man kan inte polisanmäla varje samtal eller varje handling. Det räcker med att konsekvent säga ifrån varje gång du hör hatiska påståenden, även om de framförs i form av ett skämt. Men vad gör man om någon har en annan moral än de flesta i sällskapet, när någons livsåskådning inte motsvarar det som majoriteten tycker?

Omröstning:

Brukar du att säga ifrån när någon sprider harpåstånden i din närvaro?
Ungdomarna kan börja arbeta tidigare istället

Att höja pensionsåldern är ett orimligt krav även om det är nödvändigt för pensionssystemets överlevande.  Det finns en annan och mer rimlig väg att gå - det är att göra det fördelaktigt för ungdomar att komma  in på arbetsmarknaden tidigare än idag. 

Ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden först vid 30-årsålder efter långa studier är absurt. Åldern för arbetsmarknadsinträdet måste sänkas rejält. Politiker bör koncentrera sig på ungdomar istället för att räkna med att åldringarna ska försörja sig själva tills de dör.

Omröstning:

När är den bästa åldern för ungdomar att börja arbeta på sitt första jobb?


DN 2 GP

Syrien har förlorat sitt propagandakrig

Det spelar ingen roll vad som händer i Syrien, det som spelar roll är hur man informerar om det. Alla krig idag är TV-bilder för majoriteten av världens befolkning och kommentatorernas ord är viktigare än ögonvittnens berättelser.

Informationskrig blir allt viktigare idag. Man kan starta vilket krig som helst med rätt propagandaförberedelser:

Man lyssnar inte på röster från Syrien som säger att folket vill ha kvar Assad vid makten eftersom alternativen till honom är ännu sämre. Det pågår en intern konflikt i Syrien men det betyder inte att folket är på rebellernas sida och vill störta presidenten. Dessa röster förklaras som lögner.

Alla rebellernas vittnesmål och röster förklaras som folkvilja och ett rop för hjälp.

Ryssland med sitt veto i FN:s säkerhetsråd anklagas att vara medhjälpare till ett folkmord som Assad för.
Kinas veto för samma resolution kommenteras aldrig. 

Så ser ett informationskrig ut som har ett helt annat syfte än att frigöra Syriens folk och att demokratisera landet. Det finns diktaturer ännu värre än Syrien i Mellanöstern men eftersom de inte ingår dagens spel är de inte kommenterade av "oberoende journalister", t.ex. Kuwait och Saudiarabien. 

Tyvärr har Syrien inte en chans att vinna i propagandakriget.


Omröstning:

Tycker du att Sverige har en ensidig bild av konflikten i Syrien?Kvinnor är dåliga på att ta för sig

Varför är kvinnor diskriminerade på arbetsmraknaden trots att de är bättre utbildade än män? Min mening är att kvinnor är dåliga på att ta för sig, kräva sin rätt, protestera och bråka. Det är den enda skillnaden som är avgörande för stora lönegap mellan män och kvinnor.

Varför strejkar nästan aldrig facken med kvinnodominerande yrken? De skulle åstadkomma betydligt bättre resultat än bygg- eller metallarbetare i sina löneförhandlingar om de vågade mera och var lika envisa och hårda.

Tänk vad som skulle hända om åldersomsorgen stannar, eller sjukhusen börjar arbeta bara för akutfall, eller om lärare stannar hemma eller ännu värre dagisfröknar?

Det skulle paralisera halva samhället och leda till snabba beslut i löneförhandlingarna. Men det kommer aldrig att hända, eftersom alla dessa yrken är besatta av kvinnor och de är, som sagt, dåliga på att ta för sig.


Omröstning:

Varför får kvinnor sämre lön än män?
DN SvD

Benåda våra journalister men vi tänker inte benåda era

Svenska journalister begår brott i Etiopien och enligt domstolens beslut får ett långt fängelsestraff. Vi förväntar oss att de svenska journalisterna ska bli benådade. 

Australiensiska journalisten begår en brott i Sverige och kan få en fängelsestraff. Vi förväntar oss att australiensiska jornalisten ska dömas och straffas enligt svenska lagar. I vårt land finns ingen institution eller person som har rätt att benåda. 


Omröstning:

Skulle du vilja att vår statsminister benådade någon som är dömd för terrorbrott i Sverige?
DN SR 2 Svt

Nordiskt samarbete när EU inte fungerar

Nordiskt samarbete kan vara en bra komplettering eller en ersätting för EU om man inte upprepar EU:s misstag och börjar centralisera och byråkratisera. 

EU förvandlades från trevligt sällskap till en stel institution för 20 år sedan. Idag är det mer central makt för maktens skull än ett nyttigt samarbete. Det behövs inte överinstitutioner för att handla och röra sig fritt. För många lagar och bestämmelser tynger EU ner och ger mer skada än nytta till samarbetet.

Om Nordiska samarbetet hittar rätt samarbetsform skulle det kunna vara ett bra alternativ till EU som inte fungerar som det var tänkt.


Omröstning:

Kan ett nordiskt samarbete vara en bra ersättning för EU?


SvD DN

Pensionärer orkar inte att arbeta och ungdomar har inga jobb att gå till

Regeringen kan inte räkna ut ekvationen om våra pensioner. Vem kommer att arbeta och betala skatt för att pensionssystemet och välfärden ska fortsatta att fungera?

Även om våra gamlingar är friska längre finns det naturliga begränsningar hos äldre människor som hindrar dem från att fortsätta vara fullt arbetsamma i högre ålder. För många är det fysiskt omöjligt att arbeta tills man är 75. Det gäller framförallt de som arbetar med sin kropp. De som arbetar med hjärnan som det främsta arbetsredskapet brukar att klara sig längre på arbetsmarknaden.

Ungdomar som vill och har kraft att arbeta fysiskt kommer till arbetsmarknaden allt senare eftersom det finns inga jobb att gå till. Arbetsplasterna blir allt färre och kraven för att komma in är allt hårdare. 

För att garanterat passa in på arbetsmarknaden ska du vara en färdigutbildad akademiker, med perfekt svenska och helst några andra språk och med en lång arbetserfarenhet. Då kan du räkna med du bli anställd hos ett bemannigsföretag som inte garanterar fast jobb. Eller att få en projektanställning, behovsanställning, uppdragsanställning, eller någon annan anställning som krinгgår facklagar.

De riktiga jobben som finns i Sverige, t.ex. dataspecialister, läkare och sjukskötersкor tillsätts av arbetskraft som kommer från utlandet. Oavsett mängder av gratis universitetsutbildningar  kan inte Sverige  av någon anledning utbilda sina egna specialister för bristyrken.

Arbetsmarknaden fungerar inte av många anledningar och de värst drabbade är ungdomar.

Det som regeringen bör koncentrera sig på är att det finns tillräckligt med arbetsplatser. Vem som kommer att arbeta där och betala skatt för att försörja pensionärer kommer att lösa sig automatiskt.

Omröstning:


Lagstifta privatbolagens samhällsansvar

Privata företag har ingen samhällsansvar förutom att skapa vinster. Och för vissa privata bolag har det gått snett. Lättnader och förmåner som staten ger till folket för att förbättra deras livsstandard kan inte helt förvandlas till vinster.

Det gäller banker som utnyttjar räntesänkningar för att tjäna mer pengar och som struntar i bostadsbubblans konsekvenser.

Samma gäller privata välfärdsföretag som tappar omdömen för att tjäna mer än vad det är rimligt.

Samhällsansvar kan t.ex. lagstiftas inte bara i form av skatter men även i form av straff för ett dålig omdöme. Om det är tydligt att företagen tappar sina omdömen i jakt på vinster kan de begränsas med hjälp av lagen.


Omröstning:

Bör bankerna ta del av sitt ansvar för den ekonomiska krisen i form av särskild vinstbeskattning?
SVD 2 3 4 DN 2 3

Att sänka välfärdsstandarden kan vara en lösning

Sverige har en mycket hög välfärdsstandard för alla i samhället. En välfärdsttandard som vi är stolta över och samtidigt slösar pengar på till ingen nytta.

Ta t.ex. gratis högskola. Gratis högskoleutbildning betyder idag inte att folk utbildar sig till något vettigt. Vi har inte tillräckligt med specialister i bristyrken och överskott i de yrken där det är svårt att anställa. Man utbildar filosofer, genusvetare, koreografer och etnologer inte för att det gör jobb men för att de ger pengar i form av studielån och studiebidrag. Läkare, tandläkare, dataspecialister och ingenjörer är vi tvungna att bjuda in från andra länder.  Fram till ett år tillbaka hade vi också ambitionen att utbilda utländska studenter helt gratis. De brukade att tacka Sverige för generösiteten (dumheten?) och flytta till andra länder för att få jobb. 

För att bibehålla dagens välfärdssamhälle måste vi jobba hårdare och längre på de arbetsplatser som inte finns. Till de arbetsplatser som kräver folk bjuder vi arbetskraftinvandrare.  

Det är uppenbart att vi inte kan bibehålla välfärdsstandarden på samma nivå som vi har idag. Men vi kan ändra villkoren för välfärdsstandarden. Det som kostar pengar måste ses över och utvärderas utöver det vi har råd med. Och det som vi inte har råd med bör vi tacka nej till. 


Omröstning:

Vill du arbeta upp till 75 års ålder om din arbetskapacitet och utbildning tillåter det?
SVD 2 DN

Syrien, nästa station är Iran

FN:s resolution behövs inte för att gå in i Syrien och störta Assads regim. Jugoslavien bomades utan FN:s resolution och en resolution för Lybien följdes inte heller.  

Syrien har ingen chans att undvika invasionen. Det är inte demokrati det handlar om och inte om att rädda människors liv. Under "räddningsaktioner" kommer det att dö flera människor än under Assads diktatur. Och det kommer inte att bli något demokratiskt samhälle efteråt, utan ett sönderbombat land och ett mångårigt civilkrig.

Västvärlden behöver tillgång till Mellanösterns resurser och alla medel är bra för det. Det heliga demokratiska kriget fortsätter. 

Nästa bricka i spelet är Iran. Nothing personal, just business. 


Omröstning: 

Tycker du att USA, västvärlden och arabförbundet gör rätt om de struntar i FN:s beslut och störtar diktaturen i Syrien?
DN 2 3 SVD SVT 1 2 SR 2 EXP 2 3

Hur samhället ska organiseras och styras

Politiska ideologier är idéer om hur samhället ska organiseras och styras.
Många av de kända politiska ideologierna har prövats i sina nästan renodlade former och det har visat sig att de inte fungerar i praktiken. Nationalism, kommunism, liberalism kan inte överleva utan sina motsatser. Det behövs inga experiment med renodlad anarkism eller grön ideologi. De är inte livsdugliga ensamma. 

Dagens ekonomiska kris är en kris av kapitalism, det går inte att lita på att en fri marknadssjälvreglering och privatiseringar kan rädda världen. Den måste balanseras av socialismens altruism och grönas miljötänkande. Men även sunda nationalistiska och demokratisk religiösa partier bör finnas och kämpa för sina värderingar.

Vi är olika och allas åsikter är viktiga. Jag tror att en normalintelligent människa inte ens kan behålla samma åsikter (läs: intressen) genom hela livet. Alla försök att binda en människa till en ideologi är fel. Unga människor kan inte ha samma åsikter som gamla, föräldrar kan inte ha samma som de som inte har barn, arbetslösa har inte samma åsikter som de som har jobb o.s.v.


Omröstning:

Vilken ideologi är mest anpassad för framtiden?DN 2

Syriens val: diktatur eller kaos

Syrien är på väg att störta presidenten Bashar-al-Assad. Det kommer att hända med eller utan FN:s resolution. Läget i Syrien kommer inte att bli bättre efter Assads avgång, snarare värre, men det bryr sig inte FN:s säkerhetsråd om. I västvärldens jakt på demokratiska förändringar har Syrien ingen chans att klara sig. 

Det här scenariot har vi sett i många länder där efter diktatorens avgång ligger hela landet i ruiner och människooffer är betydligt fler än förut. Det finns inte ett land som lyckats att införa demokrati med hjälp av FN:s resolutioner och NATO:s militära operationer.

Demokrati är inte ett slutmål det är en process. Länder som är av olika historiska och sociologiska orsaker  inte redo för demokratiska förändringar kan inte tvingas till dem.
Hitler var också vald på ett demokratisk sätt, betyder det att Tyskland hade ett demokratisk samhälle  före det andra världskriget.

Det är klart att folk i Syrien och i andra arabiska länder har rätt att välja sina ledare, men det är inte klart att deras val kommer att sluta i ett demokratisk samhälle.

Omröstningar:

Hur skulle du rösta i FN:s säkerhetsråd om förslaget till resolution mot våldet i Syrien?

Leder folkrevolutioner alltid till något bättre?
SR 2 3 DN 2 3 4 5 SVD 2 SVT 2 3 Exp 2

Girighet eller en sparsamhet

Girighet är en dödssynd . Det är avskyvärd när man sparar på gamla och sjuka, barn och elever för att sedan använda dessa pengar till egen vinning.  Men girighet bör inte blandas ihop med sparsamhet. 

Privata och offentliga aktörer inom välfärden har samma pengar från skattekistan för att utföra samma jobb. Privata välfärdsföretag lyckas att ge samma eller bättre service och spara pengar samtidigt, offentliga företag ger inte bättre service och har ont om pengar.

Privata företag öppnas oftast av de som arbetat som staligt/kommunalt anställda. De ser möjligheter att göra samma jobb med mer effektivt. Varför har de inte gjort det när de arbetade för staten? Därför att det inte spelar någon roll hur bra eller dåligt du presterar hos offentliga arbetsgivare - du får inte bättre betalt för det.

När man ser att egna ansträngningar belönas arbetar man bättre. Det är det som fungerar när man privatiserar välfärdsföretag. Därför kommer Miljöpartiets förslag, att stoppa vinstutdelningar, inte att fungera i praktiken. KD:s förslag, om att stärka tillsynen i den skattefinansierande välfärden, är betydligt bättre om man vill försäkra välfärdskvaliteten.

Det är synd att vi gärna kontrollerar någon som sparar och tjänar pengar men vi tänker inte på att vi också bör kontrollera de som slösar men inte presterar som man ska.Omröstningar:

Kommer du att prestera bättre om du får bättre betalt?


Om du bara kunde välja privata välfärdsaktörer: skulle du välja den som gör vinst eller den som inte gör vinst? 
DN 2 3 SVD 2 GP 2

Det spelar ingen roll vem som ger bra service

För kunderna spelar det ingen roll vem som ger dem bra service, men det spelar roll vem som ger dem dålig service. Om man får välja mellan privata och statliga/kommunala bolag väljer vi den som är bäst för oss. Om det finns valmöjligheter överlever inte dåliga företag konkurrensen från de som ger bättre service.

Privata välfärdsföretag överlag arbetar bättre än offentliga. De har mer motivation och bättre idéer. Det är det som ger dem vinster. Det är också det som kan spåra ut när de hittar sparlösningar som försämrar servicen. Det betyder inte att statliga och kommunala företag inte har något fel i sitt arbete. Det betyder att vi blir arga när folk gör fel och vinner pengar samtidigt. Om man gör fel och inte vinner på det, kallar vi det för en mänsklig faktor som kan brista.


Omröstning:

Vad är mest viktigt för dig hos en välfärdsaktör?

SvD 2 Dn 2 3 SR 2

Arbetskraftsinvandring är ett bevis på en dåligt fungerande arbetsmarknad

Arbetskraftsinvandring är ett bevis på att svensk arbetspolitik är sjuk och inte fungerar. Det finns många jobb i restaurangbranschen, i byggen, databranchen och vården. Det finns ett antal arbetslösa i Sverige som kan täcka dessa behov, med sällsynta undantag för spetsutbildade yrken. 

Varför kan man inte  rekrytera städare och diskare på en vanlig arbetsförmedling? Därför att man inte kan anlita folk i Sverige som arbetar för mindre pengar än vad facken rekommenderar. Facklöneavtalen hindrar arbetsmarknaden från att utvecklas som den vill och stagnerar många branscher. Det betyder inte att arbetgsivare betalar de pengar som facket vill utan det betyder att arbetsgivare hittar andra vägar att kringgå fackliga restriktioner.

Varje arbetsgivare vet hur mycket han kan betala för sina anställda för att det ska gå runt i företaget. Många företagare skulle anställa flera om inte minimilönen som finns på marknaden. Istället måste arbetsgivare arbeta mer själva eller kringgå svenska lagar på olika sätt. Det skadar svensk arbetsmarknad och arbetslösheten växer trots att det finns jobb.


Omröstning:

Gör facken rätt när de kämpar för att arbetskraftsinvandrarna ska ha samma och avtal som alla andra?


Skulle du acceptera lägre lön istället för arbetslöshet?


Motsvarar välfärden det som du betalar i skatter?

Svenska politiker försöker alltid att framställa välfärden som deras egen gåva till väljaren. De glömmer att det är våra höga skatter som gör välfärden möjlig. Man måste inse att det inte är politikernas good will att ge oss service i form av skola, vård och trygghet av bästa kvaliteten, utan politikernas plikt att se till att våra skattepengar används på rätt sätt.

Om man jämför det man betalar i skatter och det man får i välfärd så blir man inte lika nöjd med välfärdnivån och politikernas ambitioner. Ta en medellön på 25 tusen per månad. Av det betalar man (schablonmässigt 30 %) 7 500 kr varje månad i skatt. Känns det att du får likvärdigt samhällsservice för samma pengar?

Det är medborgarnas rätt att kräva likvärdigt ersättning för sina skattepnenar. Det parti som övertalar att det är värt att betala höga skatter i Sverige vinner.


Omröstning:

Tycker du att välfärden motsvarar de höga skatter vi betalar?DN SVD GP Dag SR

Polisen är hjälplös i brist på lagar

Polisagerandet är strikt begränsat av lagar och förordningar. Kriminella har inga lagar och är fria att välja sina metoder. Därför kommer våldet i Malmö att utökas ännu mer om man inte ger poliskåren en möjlighet att agera på ett annat sätt än vad de gjort hittills.

New Yorks borgmästare,  Rudolph Giuliani, bevisade för hela världen att det går att bekämpa den värsta kriminaliteten om man visar nolltolerans och är envis. Giuliani påstod är att det inte finns ringa brott och att ringa brott har alltid en tendens att eskalera till allvarliga brott. 

Ungdomsbrott leder sällan till åtal. Polis är i stort sätt hjälplös i brist på lagar. De som slipper ansvaret för små brott får smak för att fortsätta. Vi måste ändra strafflagar för små brott och se till att poliser har flera befogenheter och alltid ligger ett steg före de kriminella.


Omröstning:

Vad kan göras i Malmö för att minska våldet?
Dn 2 3 4 SvD 2 Gp 2 3 SR
DN 2 SVD 2 SR 2 3

Friskolor lyfter både kvaliteten och vinster

Det vore synd om friskolor försvann på grund av misstron att det inte går att ha en bra kvalitet och vinster samtidigt. Det finns en koppling i människorns huvud att man får kvalitet när man betalar mycket, med andra ord att prislappen motsvarar kvaliteten. Därför blir vi irriterade när vi får veta att en stor del av våra pengar går till vinsten i bolag som driver friskolor. 

Det går inte att mäta skolkvalitet på det här viset. Man jämför friskolor med kommunala skolor som inte har någon vinst. Jag skulle vilja göra en annan slutsats. Att kommunala skolor slösar med skattepengar och är mycket ineffektiva. Därför kan friskolor leverera samma eller bättre kvalitet än kommunala och även lyfta vinster.

Konkurrensen från friskolor lyfter inte bara vinster åt sig själva men även kvaliteten på kommunala skolor.


Omröstning:

Tror du att friskolor kan drivas med vinst och ha samma/bättre kvalitet än kommunala skolor?SVD

RSS 2.0