Provocera istället för att diskutera

Små barn som vill men har svårt att diskutera saker och ting påkallar uppmärksamhet genom att provocera. Barn skriker fula ord, kastar saker omkring sig och slåss.

Vissa vuxna gör detsamma när de vill men inte kan eller inte får diskutera.

Vi har uppenbarligen ett stort problem i den här världen, när vuxna människor i istället för att diskutera målar grisar eller publicerar karikatyrer. De andra vuxna människorna vill inte heller diskutera. De spränger sig i luften som ett svar på provokationerna eller hotar att mörda de som målar och publicerar.

På det här viset skadas både de som provocerar och de som provoceras.

Vi beter oss som små barn som skriker fula ord, kastar saker omkring oss och slåss när det krävs ord och diskussioner istället.Omröstning:

Tycker du att regeringen gör tillräckligt för att förebygga och bekämpa terrorism i Sverige?

Vilket ämne känner du dig obekväm med att diskutera?

Tycker du att vi behöver provokationer för att föra samhällsdebatten vidare?

SvD 2 DN 2 GP EX 2 3 Dag VG Skå Svt 2
SvD 2 3 4 5 6 7 8 Dn 2 3 4 5 6 7 8 GP 2 3 4 Svt 2 3 4 5 6 7 EX

Svart och vitt

RUT- och ROT-avdragen ger möjlighet för nästan 800 000 människor i Sverige att betala för diverse hjälp i hushållet vitt. Skulle människor annars avstå från att reparera sina hus, anställa barnflickor eller anlita städhjälp? Började man reparera mer eller städa oftare efter skattelättnader för dessa tjänster? Självklart inte. Folk behöver hjälp i hemmet i alla fall och hade man inte råd att göra det vitt och rätt skulle man göra det svart och olagligt.

Populariteten av RUT- och RUT-avdragen bevisar snarare på att vi behöver utöka dessa tjänster. Det ger inte bara gott samvete för de som använder dem men även fler arbetstillfällen. De som tycker att RUT- och ROT-avdragen finansieras med våra gemensamma pengar kan inte förstå att arbetslöshet och svartarbetsmarknad också är direkt och indirekt  finansierad av skattebetalarna.

Omröstningar:

RUT-avdraget bör:?

Vem vinner mest på RUT-avdraget?

Vilken annan tjänst bör RUT-avdraget utökas till?


DN SVD SVT GP

Vad kommer näst?

Det verkar som om Sverige är utsedd av någon för att verka som ett laboratorium för världens sociala experiment. Svenskarna har alltid varit först med innovationer i samhällsutvekling. Sedan kunde världen välja om de är bra eller dåligt att följa.

Vi var först med många oblodiga revolutioner utan att reflektera så mycket över dem. Till de hör ett riktigt socialistiskt samhälle, statlig monopolisering och reglering av alkoholförsäljning, feminism och egna tolkningar av jämnställdhet, kvinliga präster, sexuella upplyssningar för ungdomar, internet anarki och kampen för en obegränsad globaliserad nätvärld.

Vad kommer näst?

Omröstning:

Upplever du att dina  medmänniskor har en alltför naiv syn på världsomdanande händelser?DN 2 3

Att förena demokrati med diktatur

Terrorister åstadkommer stor effekt med små medel. Deras syfte är att vi ska vara rädda. Terroristernas mål är vår hjärna och de når dit väldigt lätt. Vi börjar bli ängsliga och infantila. Vi ser oss omkring och väntar på att någon ska skydda oss och ta hand om oss.

Staten kan göra mycket för att skydda oss men då måste regeringen anpassa och förändra lagstifningar. Vill vi övervakas då måste vi godkänna villkoren för övervakningen, tillåta insyn i vårt privatliv och gå med på att begränsa vår integritet. Går det att förena demokrati och sträng statlig kontroll? Tar vi inte på oss diktaturernas villkor helt frivilligt i rädslan för våra liv?

Omröstning:

Behövs utökad övervakning i Sverige?

Svenska regeringen agerar tryggt

Terrorism åstadkommer sällan stora fysiska och materiella skador. Däremot skadar den vårt psyke genom att sätta oss i skräck och ångest. Osynliga fiender påverkar befolkningen och regeringar mera än de som förklarade kriget. Dessutom ger sig terroster inte på soldater som är förberedda på krigsföringen utan på de svagaste i samhället, oskyldiga och oskyddade.

Jag undrar hur många har ändrat sin uppfattning om svenska  säkerhetsåtgägder i terroristkampen, t.ex. FRA lagen, flygplatskontroller och skanning, kamerabevakning och liknande.

Svenska myndigheter agerar hittills mycket bra i samband med terroristakten i Stockholm i lördags. Det finns tillräckligt med saklig information som går via presskonferenser och officiella tidningar. Extra polisstyrka är insatt för patrulleringar av Stockholms gator och det verkar som att allt är under kontroll.

Omröstning:


SvD 2 3 4 5 6 DN 2 3 4 5 6 7 GP 2 3 4 svt 2 3 4
DN 2 SVD 2 3Muslimer fördömer islamistisk extremism

Det som är värst drabbade av muslimska terrorister är muslimerna själva. De får stå för till svars för vad extremisterna gör och åtalas som en grupp.

Hur många muslimer har vi i Sverige? Några hundra tusen minst. Deras tro är av varierande grad och vissa går till moskén, andra firar bara stora helger. Detta är en stor grupp människor. Det byggs nya moskéer och det säljs halalmat i handeln med samma självklarhet som man säljer julmat. Allt detta välkomnas i vårt samhälle och vi inskränker inte deras rättigheter och religionsfrihet.

Jag antar att svenska muslimer uppskattar svensk demokrati och frihet som de får här.

Svenska muslimer är säkert irriterade på terroristattacken i Stockholm. Varför tar de inte nästa steget och inte visar sin irritation organiserat? Varför demonstrerar de inte mot islamsk extremism? Det finns inte ett bättre tillfälle för svenska muslimer att visa vad de står för. Det räcker inte att svenska immamer fördömer terroristattacken, de beter sig mer som politiker än som vanligt folk.

Jag är helt övertygad att om svenska muslimer skulle gå på en fredlig demonstration mot islamextremism. Det skulle göra mer för integrationen än hundra tusen andra tandlösa integrationsprojekt.Omröstningar:

Det multikulturella samhället är, enligt dig?
DN 2 3 4 5 SVD 2 3 4 5 6 7 8 Gp 1 2 3 4 5 Exp 2 3 4 5
Dn 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 7 svt 2 3 4 5 6 GP EX 2 3 4 5 6 7 8


Julian Assange har ingen chans

Storbritannien kommer inte kunna hjälpa Assange. För att göra det måste brittarna ge honom asyl p.g.a. av att han kan bli orättvist behandlad i Sverige. I så fall kommer alla sexuella brottslingar i Sverige söka asyl i Storbritanien.

Vilka chanser har Julian Assange att rentvå sig från våldäktsangklagelserna i en svensk domstol? Det är flera kvinnor som anklagar honom för sexuella brott av olika slag och deras berättelser kommer att styrka varandra. Det kommer inte att handla om en "ord mot ord" situation eftersom det är uppenbart om flera kvinnor vittnar om samma sak.  På det här viset kommer Julian Assange att åtalas och dömas till fängelse.

Jag tror inte heller att det är en fälla beställd av USA. Det är snarare Julians okunskap om svenska lagar som spelar mot honom i det här fallet. Att han är förvånad över åtal är inte konstigt. Kvinnorna han hade sex gick med på det helt frivilligt.  Julian Assange visste inte att det enligt våra lagar fortfarande kan vara våldtäkt och sexuella trakasserier fast än samlaget skedde frivilligt.

Utländska advokater och massmedias bevakning kommer inte att hjälpa Julian Assange i det här fallet. Våra lagar för sexuella brott är så bestämda och hårda att ingen domare kommer att vika sig för internationell uppmärksamhet.

I det här fallet kommer det inte att handla  om Wikileaks utan om svensk lagstiftning.

Med andra ord är det kört för Julian Assange.Omröstning:

Är svenska lagar för sexulla brott för hårda?

Bör Assange lita på Sveriges rättsväsande och komma hit till förhör?
Hur stor integritet har Sverige i förhållande till USA?SVT DN 2 Exp 2 SVD 2 GP
DN SVD Exp SVT

SvD Dn GP HD EX 2 3 4 svt


Det är för sent att jaga Assange

Wikileaks har öppnat Pandoras ask och det är för sent att jaga Julian Assange. Världen kommer aldrig att se ut på samma sätt igen.

När världens politiker och maktahavare till slut förstod vad alla avslöjanden kan leda till var det redan för sent. Det enda som återstår är att införa diktatur, stänga Internet och försöka att förklara för oss att det görs för vår eget bästa. USA har redan förbjudit tillgång till Wikileaks för statliga myndigheter och det är bara början av det som kommer att hända.

Det är uppenbart att Julian Assange kommer att avrättas socialt på ett eller annat sätt. Ingen kommer att mörda honom förstås, det är för grovt och ointilligent. Istället kommer  han att spärras och socialt nedvärderas. Det kan man göra på många olika sätt men resultatet är detsamma. Julian Assange ska bort. Så gör man i riktiga diktaturer som Kina och Iran och så gjorde man i f.d. Sovjet. Obekväma sanningssägare behövs inte i demokratiska länder heller.

Doserad och disinfiserad information från vanlig massmedia ska kallas för maktgranskning och vi ska fortsätta att tro att vi har yttrandefrihet och lever i ett öppet samhälle.

Det återstår bara att hoppas att det kommer flera i Assanges position.Omröstningar:

Är en total öppenhet som Wikileaks eftersträvar bra för världens demokratiska länder?

Har Wikileaks fått någon politisk makt att räkna med?

Kan Wikileaks avslöjanden ändra världspolitiken?Smaka på sin egen medicin

Wikileaks visade hur kan det gå med gränslös öppenhet.
Makthavaren tycker att vi medborgare ska granskas. Våra privata mailkorrespondens, våra samtal och våra transaktioner är offentliga och kan lagras, granskas och exponeras för makthavaren. Vi får inte ha några möjligheter att kommunicera i hemlighet. Bara vi inte gör något dumt eller har skumma planer på gång är det bra för befolkningen heter det.

Detta gäller inte regeringar och makthavaren. Då är det helt plötsligt livsfarligt, för att inte tala om kränkande, att avslöja hemligheter, granska mail, post, video och ljudupptagningar.

Wikileaks bekräftar att öppnehet är inte alls önskvärd för de som har makten och vill behålla den.  Nej, det smakar inte alls så bra för världens maktahavre att smaka på sin egen medicin. Den är så äcklig att man är villig att sätta Assange i fängelse och även ryktesvis döda honom.


Omröstning:

SvD 2 EX 2 SVT 2 3 4 5 GP SvD DN 2 Dag GP SvD 2 3 4 5 DN 2 3

DN SVD 2 GP Exp
Sverige har inte råd med dåliga betyg i matte

Nästan var femte svensk klarar inte av att lära sig matte i nionde klass. Jag vägrar att tro att vi har fått sämre elever i svenska skolan däremot är det uppenbart att vi har fått sämre undevisning. Lärarnas löner är en av sämsta i Europa och det är inte konstigt att stjärnstudenter inte väljer matteläraryrket.

Om var femte elev inte får sitt mattebetyg, betyder det att var femte elev missar gymnasieutbildningen. Arbetsmarknaden är mycket tuff idag och människor med bara grundskolan i bagaget har försvinnande små chanser att få jobb.

Många invandrarfamiljer och familjer med sociala problem har inte möjlighet att köpa privatalektioner för att förbättra barnens betyg. RUT-avdraget till läxhjälp är inte till stor hjälp för familjer som har det kärvt ekonomiskt. Det betyder att dåliga betyg i matte drabbar mer barn från dessa familjer.


Därför kan dåliga betyg anses som en stort politiskt och ekonomiskt problem i Sverige.

Omröstning:


Har du varit i behov av läxhjälp någon gång?

Hur kan man höja lärarkårens kvalitè och status?
DN

RSS 2.0