Kan man älska sitt land utan att kallas för nationalist

Det är inte skamligt att älska sitt land och det är inget fel med att vara mån om sin kultur och sina traditioner. Det är inte extremt när människan är stolt över sitt ursprung och hedrar sin historia.

Det som är fel är när människan förnekar att andra kulturer och religioner kan också kan vara älskvärda, att inte acceptera att andra männsikor kan hedra andra Gudar och har annorlunda världsbild än en själv, att tycka att andras ursprung inte är lika fin och att andras histora är en skam. 

Att acceptera och gilla andra betyder också att acceptera och gilla sig själv. 

Extremhöger har svårt att gilla sig själv utan att hata de andra. Det är bara i jämförelse med de andra de blir fina, rena, kulturella och rättroende.

Det blir rätt tröttsamt när de försöker att reparera sitt dåligt fortroende genom att hata alla andra på Internet.
Det blir också jobbigt när politiker blir skrämda av detta och undviker att diskutera problemen som finns eller förnekar att det är fint att gilla sitt landOmröstning:

Blir du störd av högerextremisternas närvaro på internetsajter, bloggar och forum?


Kan man älska sitt land utan att kallas för nationalist?DN 2 3 4

Utländska familjer vill inte ha många invandrare på skolor och dagis

Det är viktigt att barn talar ett korrekt språk, tycker föräldrarna och väljer aktivt skolor och dagis utan för många invandrarbarn.

I vissa kommuner är procenten barn med annat modersmål än svenska redan begränsat till 30%. Invadrarföräldrar väljer aktivt skolor där majoriteten av barn är svenska. Det är omöjligt att lära sig språket om man inte umgås tillräckligt med barn som har svenska som modersmål.

Vi har redan Rinkebysvenskan som kanske låter kul. Det låter mindre kul när man försöker att söka ett bra jobb med samma accent.

Att förebygga gettoområden och är lättare än att ta konsekvenserna av segregationen.


Omröstning:

Är det rätt att ha en gräns för antalet procent invandrar barn på skolor och dagis?
SvD DN Svt GP Skån

Utan att vända andra kinden till

Israel har en regel att alltid besvara alla attacker från grannländer. Därför är det så lätt att provocera konflikter i området och beskylla Israel för agressivitet. 

Den senaste attacken från Libanons territorium träffade två byggnader i Gallileen. 
"Den israeliska armén ser mycket allvarligt på incidenten och angriper ursprunget till eldgivningen"- säger israeliska militären. 

Som en del av provokationen mot Israel  placeras ofta raketavfyrningsanläggningar på sjukhus eller på skolor samt mitt i tätbebyggda områden. Provokatörerna vet att Israeliska militären kommer att svara omgående och sikta på avfyrningsplatsen och gör det speciellt för att väcka världsreaktioner.

Förövarna bör skylla sig själva och inget annat. Tyvärr tänker vänstervridna palestinaanhängare på ett annat sätt.

Jesus hade en pridikan i på ett berg i Galileen där han bland annat lärde sina anhängare om att vända andra kinden till. Det är uppenbart att  man inte lär ut detta budskap i israeliska militärskolor.


Omröstning:

Är Israels sett att alltid besvara attacker från grannländer korrekt?
Om Sveriges chanser att klara krisen bättre än andra länder

Sverige har klarat sig bättre än andra länder i den ekonomiska krisen som pågår. Det är lätt att tro att vi förtjänar det för att vi är så duktiga, har en superbra finansminister och att vi röstade nej i Euro-omröstningen.

Det är mycket smickrande men inte helt sant. Faktum är att vår egen interna kris har bara börjat och vi äter upp det goda som är kvar från början av 2000-talet. Vi är skuldsatta på samma sätt som Grekland, Italien och Irland och den minsta konjunkturssvängen kommer att rubba den självgodhet som vi har idag.

Jag skulle bli riktig glad om vi samtidigt klarar vår egen bostadsbubbla och Eurokollapsen. Innan dess finns det ingen anledning att rida på höga hästar.


Omröstning:

Litar du på att Euron kan räddas med flera lån från ECB-banker?

Tror du att Sverige har chanser att klara krisen bättre än andra länder?Är nationalismen lika farligt nu som då

Socialnationalismen i Tyskland på 1930-talet slutades med andra världskriget och förintelsen. Tanken att det finns människor som inte är lika värda andra leder oundvikligt till förtryck och massmord. 

Natioanlismen är fördömd i hela världen, nationalistpropaganda är ett brott i många länder och det är inte accepterat att diskutera en nations eller rasens överlägsenhet i jämförelse med de andra.  

Skräcken för nationalismen har lett till att man inte alls vågar att diskutera någonting som rör sig om minoriteters ursprung, ras eller religion. 

Att anklags för rasism eller främlingfientlighet är lika med att portföbjudas från fina rum och sällskap. 

Det resulterar i sin tur att att man har en beröringsskräck för religion och nationalitetsfrågor.

Istället för att ta upp diskussionen och vädra alla frågor tränger man undan alla dessa frågor där de förvandlas till någonting som påminner om Tyskland på 1930-talet.Omröstningar:


Är dagens nynationalism i Europa lika farligt idag som i Tyskland på 1930-talet?

Ligger integrationsproblemmet i att det svenska samhället är dåligt på acceptera andra kulturer än sin egen?DN SR 2 3 4 SVD

Privatiseringsförlusterna är politikernas fel

Det gick mycket snabbt med privatiseringen av dagis, skola och äldreomsorg. Verskamheterna släpptes för symboliska summor och började ge stora vinster på en gång. Det beror på att det finns inte några risker i att driva företag som har garanterade kunder och garanterade pengar från staten.

Konkurrensen inom privatiserade verksamheter ledde till kvalitetsförbättringar, men samtidigt till onödigt sparande för att maximera vinsterna.


Det är inte fel att ha privata alternativ på alla områden och det är sant att marknaden fungerar bättre än planekonomin. 

Ogenomtänkta lagar och regler för privatiseringar ledde till orimliga vinster och onödiga besparingar hos vissa aktörer. Det betyder inte att marknaden bör stängas och bommas igen utan att politiker bör piskas till bättre lösningar och genomtänkta regleringar.

Omröstning:

Tror du att privatisering av kommunverksamheten leder till en orättvis skattefördelning?


DN,

Klimatforskningar skrämmer med en annan livsstil

Det är snabbare och bekvämare att flyga än att åka tåg, det är bekvämare att åka stora bilar än att ta bussen och det är bekvämare att åka buss än att cykla.

Det är gott att äta kött, att äta tomater och äpplen på vintern.

Det är bekvämt att köpa engångsgrejer och att köpa mycket billiga kläder för att slänga iväg dem efter en dag.

Det är tråkigt med långenergilampor som är dyra och tröga, det är tråkigt att sortera sopor och isolera fönster.

Det är tråkigt med dyra elräckningar på grund av att man stänger kärnverken.

Vi väljer att ha det roligt idag och vägrar att tänka på framtiden.


Omröstning:


DN, 2, 3, SVD,

Vad skulle bli av SD utan invandringsfrågor?

Tänk vad SD skulle vara om de inte hade sina invandringsfrågor. Det är ett intressant tankeexperiment för alla som säger att SD har en bra poltik.

Finns det en gnutta av färsktänkande i det som SD föreslår förutom deras invandring- och asylpoltik?

De verkar som om de samlat alla populistiska förslag i en hög. Sedan toppat det med antagandet att allt blir bättre med färre invandrare och stramare integrationsprocesser.


Omröstning:

Skulle du rösta på SD om de hade en helt annan invandringspolitik?SVD 2 3 4 DN 2 3 4 GP 2

Kan man bidra mindre men kräva lika mycket?

Solidaritet med de som har det tufft och som inte har det lika bra som man själv är en självklarhet för ett friskt samhälle.

Vad sägs om att vara solidarisk med den som inte vill arbeta lika mycket som du, med den som fuskar till sig förmåner som inte du har, för den som vägrar att bidra lika mycket som du gör? Kallas det fortfarande för solidaritet eller har det ett annat namn.

Det är ungefär den här frågan som Europeiska gemenskapen står inför.


Omröstning:

Kan alla vara lika i en gemenskap om alla inte bidrar lika mycket till den?SvD 2 SR 2 3 4


Det var bättre förr

Sverigedemokraternas ideologi byggs på att det var bättre förr. Det som SD strävar efter är att vrida tillbaka tiden till 60- och 70-talet när landet var etniskt homogent och kristet, välfärden fungerande, Sverige bevarade neutraliteten och ingick inte i militära eller ekonomiska allianser, EU och EMU fanns inte, Sveriges ekonomi var på sin topp, arbetslöshet fanns inte på kartan. 

Dessa paradistider tillskrivs ofta socialdemokratisk politik och ideologi.

Det är mycket som har hänt sedan dess både i Sverige och i världen.  Det är mycket som inte fungerar eller fungerar inte som det ska.  Socialdemokratisk politik och ideologi har också förändrats men det är fortfarande många som saknar de goda tiderna på 60- och 70-talet. Därför kan SD:s nya ideologiinriktning som heter socialkonservatism tilltala dem som inte tycker om den gamla nationalistiska.

Håkan Juholts strävan att återvända till den gamla socialistiska politiken har inte resulterat i bra opinionssiffror. Kan Sverigedemokraterna övertala folket att det var bättre förr?

Eller är det samma innehåll med en annan etiket?
Omröstning:

Uppfattar du Sverigedemokraternas ideologi som socialkonservativ eller nationalistisk?

DN 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 Svt 2 SR 2 GP 2 3

Revolutionerna är det sämsta sättet att ändra på

Folkrevolutioner är alltid den sämsta historiska vägen till samhällsförändring. När stora folkmassor går ut på gator i syfte att byta ut makten betyder det att rådande makt motsvarar inte längre folkets förväntningar. Men det ska vara riktigt stora folkmassor och majoriteten av befolkningen ska stödja oppositionen för att det ska räknas som en folkrevolution.

Det är klart att rådande regim eller regering inte välkomnar förändringar och försöker att återställa ordningen med hjälp av polis eller militär. Det är också oundvikligt att människor mördas, fängslas eller straffas. 

Alla folkrevolutioner leder inte till sociala förändringar på en gång.  Franska revolutionen var mycket blodig och ledde till en diktatur. Först efter 100 år kunde man se något positivt resultat av den franska revolutionen. 

Oktoberrevolution i Ryssland slutade med terror och diktatur under många år. Det resulterade bara delvis i det som folket drömde om men förändrade landet för alltid. Kanske kommer man också att se resultat av Oktoberrevolutionen om si sådär 100 år.

Arabiska våren kommer också att sluta med terror och diktatur. Om väst blandar sig in blir det också ett stort krig i området som inte leder till demokratiska förändringar heller. 

Att drömma om att Nordafrikanska och Mellanösterländerna förvandlas till demokratiska samhällen är en utopi idag. Men kanske om 100 år kommer vi se att se ett resultat av det som hände i 2011.


Omröstning:

Leder alla folkrevolutioner till det bättre?SvD 2 3 DN 2 3 4 5 Svt 2 3 4 SR 2 3 GP 2 3 Dag


Att tjäna pengar kan smutsa ner händerna

I vilken mån kan och bör privata företag tänka på politik och ideologi. När Ericsson t.ex. säljer sin utrustning i Syrien, i vilken utsträckning bör företaget tänka på att utrustningen kan användas för att spåra oppositionella. 

Om utrustningen t.ex. kommer att användas för attt spåra diktatorer och medlemmar av deras familj, måste Ericsson ta den äran och vara stolt över det då?

Sverige tillverkar och säljer vapen. Bör vapentillverkare ansvara för människors död som orsakas av svensk vapen?

Twitter kan användas för att samla in en demokratisk demonstration eller för att samla en plundringsmobb. Bör Twitter prisas eller anklagas?


Omröstning:


Har privata företag en moralisk och etisk skyldighet eller kan de göra affärer med vem som helst?


Dn 2 3 4 SvD Svt SR
DNKonstgjord arbetslöshet skapar arbetskraftinvandring

Lyssna noga när ni går förbi byggarbetsplatserna i Sverige. Hör ni mycket på det svenska språket? Nej, de blonda, stora och starka killarna talar ofta de slaviska eller baltiska språken. Har vi för lite unga arbetslösa killar i Sverige som kan arbeta istället? Givetvis inte, men vi har för höga arbetsgivaravgifter och för höga lönekrav från de svenska facken.

Samma gäller restaurangarbetare, städare, barnpassare, bilmekaniker och många andra yrken som har brist på folk men inte har råd att anställa dem som finns i Sverige.

Och det finns en sak till, det är fortfarande lönsammare att vara arbetslös än att acceptera ett jobb på samma villkor som arbetskraftsinvandrare gör.


Omröstning:

Bör behovet av arbetskraftsinvandring prövas mot befintlig arbetslöshet i Sverige?

Dn 2
DN 2 3 4 SVD GP

När det stormar väljer man den säkraste båten

Folk börjar tänka rationellt när det stormar på riktigt. Anders Borg vad den enda riktiga kandidaten till finansministerposten efter den första krisvågen 2008. Thomas Östros var inget alternativ under kristider. Även idag känns det säkrare att veta att det är Anders Borg och Reinfeldt  än Juholt och Waidelich.

Anders Borg utmärker sig med att han kan tänker som en oberoende ekonomiminister och är inte rädd att välja bort ideologin när det behövs. Hans kritiska inställning till bankernas vinster och rikskapitalister bevisar att han inte är ideologiskt hjärntvättat utan behåller sin integritet, klartänkande och sunda förnuft. Anders Borg är redo att vara impopulär istället för att ta dåliga men det populära belutet. Borg fjäskar aldrig framför väljarna och säger hur läget är utan att lova gröna skogar. Det syns att hans beslut är inte popularistiska utan genomtänkta och förankrade i jämförels med socialdemokraternas ekonomiska talesperson som är redo att sälja vilket löfte som helst för att få flera röster.

Alla dessa kvaliteter kvalificerar Anders Borg till en bra statsminister. Det är synd att han inte vill ha den här posten själv.


Omröstning:

Skulle du vilja se Anders Borg som statsminister?

Dn SvD Sr Svt EX GP Smp

Pensionsångest ger stora vinster

Åldersångesten är en mycket stark känsla i och med att det inte går att undvika att man blir gammal, hjälplös och beroende av andra. Detta utnyttjas och omsättas av olika bolag som lovar att ta hand om dig när du blir gammal. Allt du behöver är att betala ut pengar till dessa bolag varje månad. Så fort du betalar ut pengarna äger du inte dessa belopp utan har ett löfte att du får de tillbaka när du blir gammal.

Även där väntar dig stora och små överraskningar i form av att pensionsbolag bestämmer själva hur mycket du ska få varje månad och du kan aldrig ta ut dessa pengar i förskott eller i en klumpsumma och själv bestämma hur ska du kan fördela dem genom dina år som är kvar.

Pensionsbolag och pensionsfonder tänker inte på morgondagens pension utan på vinster som de får idag. Nothing personal, just business. 

Staten tvingar oss att pensionsspara ofrivilligt. Du kan inte välja bort pensionssparandet från din skattesedel. Våra pensionspengar idag går till att försörja dem som är pensionärer idag, det finns inga garanterade pengar som ligger och väntar tills du blir gammal. Vi får bara hoppas att staten hittar någon som kan betala våra pensioner när vi bli gamla. Om staten inte hittar dem som kan försörja oss i morgon får vi inga pensioner alls. 

Pensionsångesten ger stora vinster ger för alla förutom själva pensionärer. 


Omröstning:

Upplever du en ångest för ditt pensionssparande? Medias följetong är alltid till salu

Kan journalister vara oberoende som de själv påstår? Hur kan en människa vara oberoende när den är anställd av ett kommerisiellt bolag vars syfte är att sälja lösnummer och annonser? Statsägd media i form av SVT och SR är också beroende av sina redaktioner som kämpar för att behålla statsstödet som är inte alls självklart.

Dessutom är journalisterna levande varelser som köper och säljer bostäder, använder diverse samhällstjänster i form av dagis, skola och vård, köper mat och reser på semester. De kan inte bli opartiska i samhällsfrågor och kommer aldrig att skriva om t.ex. en bostadbubbla om de är bostadsrättsägare. 

Det är också uteslutet att massmedia kommer att sälja annonser till ett stort bolag och samtidigt ha en stort reportage som svartmålar bolagsägaren. 

Journalister och massmedia har en enorm makt i samhället jämte politikerna. Med ett enda repotartage kan de välta ett stort bolag eller avskeda en politiker. Man undrar ibland om de gör det av en slump eller är dessa avslöjanden välplanerade eller ännu värre beställda.

Skillnaden mellan massmedia och politiker är att vi väljer våra politiker men inte vår massmedia. Sverige är ett litet land och har inte så många tidningar att välja på. Alla dessa tidningar har privata ägare och är inte oberoende.

Idag observerar vi hur massmedia avskedar Håkan Juholt, mobbar SD, arbetar som medlemsvärvare åt MP, C och KD.

Internetmassmedia som är oberoende är en bra illustration på att det inte går att överleva kommersiellt utan att någon köper dig och sedan dikterar vad ska du skriva om. Omröstning:

Fungerar massmedia som en opartisk och demokratisk institution i Sverige?

Socialdemokraterna är krisens förlorare

Det är inte bara svenska socialdemokrater som förlorar opinionssiffror. Socialdemokraternas era är slut i Europa. Den socialistiska idealen fungerar dåligt när den förlorar eller har begränsad tillgång till kapitalistiska resurser. Det går inte att fördela lika mellan alla när de flesta inte bidrar till fördelningskassan. 

Om den socialistiska ideologin vill överleva måste den ändra sin attityd till dem som skapar arbetsplatser och ger folk jobb. Det är inte staten, som svenska socialdemokraterna tror, utan små och stora företag som måste prioriteras för att alla ska ha det bra. Man måste försona sig med tanken att alla inte kan ha lika mycket och att de som bidrar mer till samhället bör ha mer i plånboken.

För att behålla sin position i den ekonomiska krisen måste socialdemokraterna ta över moderaternas politik, börja kalla sig för nya sossarna och börja kämpa för sänkta skatter och bättre villkor för företagare.


Omröstning:

Vilken ideologi är bäst anpassad för dagens ekonomiska kris?Dn 2 3 4 5 6 SvD Svt 2 SR 2 3 GP 2 3

Asylpolitiska ambitioner oavsett högervindar

Sveriges generösa asyl- och flyktingmottagning skiljer sig även från våra grannländer. Vi tar flera flyktingar per capita än andra europeiska länder. Därför söker sig flyktingar från hela Europa till Sverige där chansen att få asyl är högst i Europa. 

Det är inte den svenska naturen, vänliga människor och det vackra språket som lockar flyktingar hit utan en möjlighet att få en chans att stanna i Europa och få ett bättre liv. 

Den ekonomiska krisen som drabbar många europeiska länder bör inte påverka europeiska ambitioner att ta emot alla som behöver skydd, tycker Cecilia Malmström. 

För generös asylpolitik har redan blåst upp högervindar i Europa. Många partier som är emot den generösa flyktingpolitiken vinner i opinionsiffrorna bara på grund av det enda budskapet. Den ekonomiska krisen förstärker motståndet att ta emot flera till Europa när de sociala resurserna kommer att bli begränsade även för dem som redan finns här. Det verkar som om Cecilia Malmströms asylpolitiska ambitioner kommer att göra högerpolitiska tendenserna ännu starkare än vad de redan är.


Omröstning:

Kan EU-länder fortsätta att ta emot flyktingar som förut utan att ta hänsyn till den ekonomiska krisen?
DN, 2, 3 SVD,

Bostadslånets pyramidspel kommer att välta Sveriges ekonomi

Ekonomiska pyramidspel börjar och slutar alltid på samma sätt. Det är mycket lönsamt att vara i pyramydtoppen. Alla som kommer efter dig gör dig ännu rikare. Pyramidens tillväxt har också sin naturliga begränsningar, eftersom antalet människor som vill eller kan bidra till pyramidens tillväxt är begränsad. 

När pyramidspel slutar inser det flesta deltagarna att de har blivit blåsta, men då är det för sent. 

Pyramidspelen bottnar i människors mentalitet att anse att alla andra är idioter och loosers medan man själv hör till toppen och kommer aldrig att förlora.

Männsikor tycker inte om att erkänna att de har varit deltagare och blivit blåsta av ett enkel pyramidspel, därför kommer alla som förlorar på pyramidspelet att skylla på bankerna, Alliansen, den ekonomiska världskrisen m.m.


Omröstning:

Tror du att svenskarnas skuler bidrar till  landets tillväxt eller ekonomisk kris?

DN SvD Smp Svt GP

Europeiska flyktingpolitiken skapar mer problem än den löser

Det finns bara ett sätt att diskutera asyl och flyktingpolitik och det är att säga att den är bra eller mycket bra. Allt annat är rasism. 

DN börjar en artikelserie i frågan men som vanligt stänger kommentarsmöjligheterna. Här kan man läsa vad som är rätt att tycka men inte säga vad man tycker själv.

Är det möjligt att diskutera asyl- och flyktingpolitiken utan att ställa sig på en av barrikadernas sida? Om man kritiserar flyktingpoltiken då är man rasist utan en rätt att diskutera vidare. Det är lugnare och säkrare att inte diskutera flyktingpolitiken i överhuvudtaget om man vill vara rumsren. 


Omröstning:

Vad tycker du om den europeiska flyktingpolitiken?
Somliga är inte lika

När man bestämmer om hur man ska gå ut ur den ekonomiska krisen bör alla berörda länder vara med. EU och EMU fungerar på det här viset att alla länder är lika och har lika rättigheter. Men är det så i verkligheten? Tyskland är rikare än Grekland inte bara p.g.a. av att de är större och har starkare industri utan även p.g.a. att de sparar mer och slösar mindre.

Kan man rädda EMU om Tyskland sparar och Grekland fortsätter att slösa? Inte om Tyskland kan bestämma om att Grekland ska börja spara mer. Det betyder i sin tur att alla länder inte är lika och att de som är bättre på att sköta sin ekonomi bör bestämma mer än de som slösar.


Omröstning:

Bör länder som inte sköter sig ekonomiskt ha samma inflytande som alla andra länder?Dn 2 3SvD 2 3 4 SR Svt

Det bör förbättras istället för att avskaffas

Folk som väljer mellan offentliga och privata aktörer tänker inte ideologiskt utan de ser till sitt eget bästa. Oavsett vad man säger i Riksdagens talarstol väljer Lars Ohly friskola till sina barn och alla Riskdagsledamöter vårdas på Sofiahemmet. 

Offentliga skolor och vårdföretag har blivit bättre av konkurrensen när patient- och skolpengar infördes. Konkurrensen är en stor driftkraft och motivation för alla aktörer på marknaden. Det syns speciellt i stora städer där man kan välja mellan många förslag inom välfärden.
Tänk om man avprivatiserar alla skolor, vård och omsorgsföretag? Kommer det att förbättra välfärdskvaliteten?

Alliansen har rätt när de erkänner att privatiseringen har vissa problem som bör ses över och förbättras men inte avskaffas. Var ska annars Lars Ohlys barn och övriga riksdagsledamöter vända sig för välfärd?


Omröstning:

Tror du att avprivatisering av vård, skola och omsorg skulle leda till bättre välfärd?DN, SR, 2

Lever politiker och näringslivstoppar i en annan realia än folket?

Franska drottningen Marie Antoinette kunde inte förstå hennes undersåtars missnöje när de inte hade bröd för dagen. Det sägs att hon undrade varför folk inte äter kakor om de inte har tillräckligt med bröd.

Ibland har man en känsla att näringslivs- och politkertoppar har lika dålig insyn i det som händer i samhället som Marie Antoinette hade.

Politikers ersättningar som betalas från statskassan kan inte jämföras med vanliga pensionärs ersättningar. Näringslivstoppar får svindyra bostäder när deras anställda avskedas och inte har råd med vanliga hyror.

Det verkar som de som som styr har ett annan realia och tar sina beslut utöver egna föreställningar om hur folket har det. 


Omröstning:

Tror du att näringsliv- och politikertoppar inte förstår realian i samhället och tar fel beslut p.g.a. att de tjänar för mycket och inte lever ett vanligt liv?
Dn 2 3 4 EX SvD 2 3 4 SR 2 GP

Staten bör skydda barnen från föräldrarna

I och med att barnen skyddas av mänskliga rättigheter kan inte föräldrarna bestämma själva över deras kroppar. Könstympning som görs på flickor är förbjudet för länge sedan i Sverige. Nu är det dags att föbjuda pojkomskärelsen. Det är ett onödig ingrepp tycker läkarna och ska inte utövas på barn som inte kan bestämma själva. 

Det bör också förbjudas att tvinga barn att bära alla religiösa symboler och att besöka kyrkor, moskéer och synagogor, eftersom det kan betraktas som ett påtvingat psykiskt ingrepp på barn som inte kan bestämma själva. 

Att ta barn med sig på demonstarationer bör också förbjudas. Barn kan inte själva välja sina politiska åsikter och behöver inte utsättas för diverse ofrivillig hjärntvätt.

Barn kan inte själva välja egen mat. Därför bör vegitarianer och veganer undvika att mata sina barn utan socialstyrelsens översyn. Muslimska och judiska barn bör få äta fläsk tills de fyller 18 år och bestämmer själva.

Staten kan barnens bästa bättre än föräldrarna. Därför bör barnens kropp och hjärna skyddas från dem med hjälp av lagar. 


Omröstning:

Har föräldrar rätt till att tvinga sina barn att höra till en religion/livsåskådning?
SvD Dag

Opersonliga prov kan vara en lösning

När läraren betygsätter sina elever är det mycket svårt att inte ta i hänsyn till elevens tidigare prestationer. Det är också lätt att bli påverkad av föräldrarnas och rektors intresse att höja betygen. 

Om man föreställer att en lärare inte har en aning om provskrivarens identitet blir det lättare att föreställa att betygsättaren är opåverkad av någons intresse eller attityd.

Opersonliga prov har funnits sendan länge i många länder där lärare som rättar dem inte ser några identiteter i provet. Med moderna datorsystem kan man ordna kontroll av sådana prov ännu lättare. 

Allt handlar om att om vi vill veta på riktigt hur bra eller dåliga våra skolprestationer är.


Omröstning:

Kan en central betygsättningsmyndighet ge rättvisare betyg till elever?
Dn 2 SvD 2 3 4 5 SR Svt 2 Smp

När piskan är bättre än moroten

Varför fungerar privata vårdsföretag i USA men inte i Sverige? 

Jag tror att skillnaden ligger i att i Sverige använder man bara moroten. D.v.s. betalar ut skattepengar till äldrevårdsföretag bara p.g.a. att de lovar att leverera i uppköpsförhandlingar. Men i jämförelse med USA använder vi aldrig en piska, d.v.s. stämningar och höga straffer för vanvård.

Rikskapitalisterna söker sig till äldrevårdbranchen för att tjäna pangar. Pengarna är dessutom garanterade av staten och det föreligger inga risker att man missar sina investeringar. Ibland behövs inga investeringar alls då man tar över färdiga lokaler, utbildad personal och klientelunderlaget.

Så fort man vinner kontraktet  är det fritt fram att effektivisera processen och tjäna pengar. Det finns inga riktiga riktmärken för kvalitet och det finns inga straff för vanvård. 

Även uppenbara vanvårdsfall är nästan ekonomiskt riskfria för äldrevårdsföretagen. Ingen kommer att stämma och kräva skyhöga ersättningar för vanvård och kränkning.


Omröstning:


Kan höga straffer för vanvård förbättra kvaliteten på äldrevård?

Sr 2 Svd 2 DN GP

Gör affärer idag, tjäna pengar, be om ursäkt om 50 år

Hur mycket bör företagaren tänka på den politiska situationen i det land den gör affärer med? Visst är det en drömsituation att alla länder har demokratiska regeringar, inte använder barnarbete och inte accepterar mutor.

Världen ser ut på ett annat sätt och det finns flera korrupta länder i världen än de som har demokratiska regeringar. Om svenska företagare gör affärer med dessa länder betyder det då att de accepterar den politiska situationen i landet? Bör man undvika att göra affärer med länder som inte har samma moraliska värderingar som vi har?

Om man tänker på att Sverige samarbetade med Nazityskland så förstår man idag att det är oacceptabelt att driva affärer med tvivelaktiga regimer.

Eller ska man göra affärer idag, tjäna pengar och sedan låtsas ångra det man gjort om sisådär 50 år. Man kan alltid påstå, om 50 år, att man inte visste vad som hände.Omröstning:


Har statliga företag ett världsligt socialt ansvar eller kan den göra affärer med vem som helst?


DN 2 3 4 5 SvD

När staten är borta dansar kapitalisterna på bordet

Kapitalisternas enda syfte är att öka sina vinster. Med hjälp av denna driftkraft hittar man alla möjligheter att krama ur så mycket som möjligt från verksamheten eller affären. Det enda hindret som finns i kapitalisternas väg är begränsande lagar som är utförda av staten. 

Det är statens uppgift att se till att kapitalisternas vinstgirighet begränsas. Om staten missköter sitt uppdrag och inte ser till att kapitalisterna betalar skatter i landet eller använder statshjälp till egen vinning är det inte kapitalisternas fel.

Anders Borg föreslår att folk byter bank om man inte är nöjd med Nordeas VD lägenhetsförmåner. Det betyder att han inte har några lagliga medel att hejda bankernas girighet. Staten är maktlös och vi kräver inte att den ska bli bättre utan riktar vårt missnöje mot kapitalister som utnyttja det. 

Samma sak gäller Caremas missnöjda kunder. Istället för att rikta sin ilska mot Carema borde man vända sitt missnöje mot kommunen som tar inte sin del av ansvaret.

Man kan inte kräva av kapitalisterna att inte tjäna pengar och att vara mindre giriga. Det är som att kräva av vargen att inte jaga och äta kött. Däremot kan man kräva staten på att den ska begränsa kapitalisternas girighet och med hjälp av lagar tvinga dem att ta socialt ansvar. Omröstning:


Tror du att kapitalisternas girighet inte hejdas tillräckligt av statens lagar?
SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DN 2 3 4 5 6 7 SR 2 3 4 5 GP 2 Svt 2 3 4

Demokraterna i Afrika och ockupanterna i västvärlden

De protesterande är till stor del unga människor som är besvikna på att de inte har jobb och är irriterade att på de rika har all makt. Demonstranterna är djupt besvikna på orättvis resursfördelning i samhället. Demonstranterna litar inte på att regeringen står vid deras sida och att makthavare representerar deras intressen. Regeringen med hjälp av polisen försöker att kontrollera demonstrationerna och använder viss våld.

En och samma företeelse kan tolkas på två olika sätt.

Jämför Nordafrikanska revolutionerna med Occupy Wall street-rörelsen.

I Nordafrika kallas demonstranterna för en demokratisk rörelse i västvärlden kallas de för ockupanter och bråkmakare.Omröstning:


Representerar Occupy demonstrationerna dina åsikter?

Amerikanska Wallstreet protester gäller:


Har svenskarna förstått vad juristerna vill?

Hur känner du dig framför en text som är skriven på det juridiska språket eller när en jurist talar det här språket med dig? 

Visst känns det högtydligt, man känner sig genast osäker och liten men också en smula skyldig. Det är klart att vanliga människor inte kan förklara sig på det här språket och det sätter dem genast i underläge i jämförelse med de som kan "det speciella juridiska språket".

Varför används det här språket fortfarande? Det har förmodligen sina förklaringar i och med att varje ord i lagtexten väger väldigt mycket och har sin speciella betydelse både för åtal och påföljder. Det är kanske svårt att göra om lagboken och bevara varje ordsmening.

Men hur svårt är det för jurister att tala och skriva ett vanligt modernt språk? Det ligger i juristernas intresse att deras ord förstås och tolkas rätt av allmänheten. Eller är det tvärtom att det ligger i deras intresse att vanliga svenskar känner sig osäkra och har svårt att försvara sig?

Läkare har övergått till vanlig svenska för länge sedan och patienter behöver inte studera 7 år på universitet för att förstå vad läkaren menar.

Denna artikel i DN tar upp samma sak som TT gör i andra tidningar. Se hur en jurist gör det krångligt och hur det kan förklaras bättre.Omröstning:


Förstår du och kan läsa juridiskt skrivna texter?


Att välja mellan sämre och betydligt sämre

Grekland och Italien behöver förändra sina medborgares liv till det sämre för att länderna ska överleva den ekonomiska krisen och stanna i eurozonen. Om Grekland och Italien inte stannar i Eurosamarbetet förändras grekernas och italienarnas liv till det sämre i alla fall.

Länderna kan inte välja mellan att spara eller inte spara utan mellan att ha det sämre och betydligt sämre.

Har Monti en trollmedicin för att bota Italiens problem? Han har mer frihet att förändra landets ekonomi än Berlusconi bara för att han är mindre orolig än Berlusconi för vad väljarna tycker. Det betyder att han kan lyckas med åtstramningsåtgärder och besparingspaket och italienarna kommer att ha det sämre istället för att ha det betydligt sämre om reformerna inte lyckas.


Omröstning:

Litar du på att byte av regeringschef i Grekland och Italien räddar dessa länder från konkurs?
Dn 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 6 7 SR 2 3 4 5 Svt 2 3

Kommunernas och landstingens ansvar att reglera konkurrensen

Det är rätt tänkt att föräldrar, sjuka och anhöriga ska välja mellan flera olika skolor, vårdgivare och äldrevårdsföretag. 

Konkurrensen mellan privata och offentliga aktörer förbättrar kvaliteten och ger mångfald. Människor i stora städer kan välja mellan flera aktörer inom välfärden och väljer själva efter tjänsteutbudet och kvaliteten.

På glesbyggden är man ofta tvångshänvisad till det som finns i området. Där talar man inte om konkurrensen längre utan om kommunernas och landstingens plikt att se till att de få välfärdföretag som finns ska vara de bästa.
Kapitalismen kan inte reglera sig själv utan statens kontroll och begränsning. 

Offentliga förhandlingar vinner oftast de som lovar att leverera mer än konkurrenten men för samma pengar. Hur lätt är det att spara på allting, var billigare än konkurrenten, ha begränsat antal med kunder, ha högre löner än i offentlig sektor och dessutom leverera vinster för moderbolaget? Alla effektiviseringar, åtstramningar och optimiseringar har sina gränser har Caremas fall i Falun visat.

Faluns kommun bör avbryta avtalet och leta sig till ett bättre alternativ. Så ska konkurrensen fungera när kommunen och landstingen förstår deras roll och ansvar. 


Omröstning:


Tror du att konkurrensen mellan statliga och privata företag inom vård, skola och äldreomsorg förbättrar kvaliteten?DN, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 SvD 2 Svt 2 Dag SR 2 3,

Bojkotta SD är lättare än att diskutera med dem

Att erkänna att statens invandrings- och asylpolitik är en misslyckad affär är omöjligt.

Det är lättare att bojkotta SD än att diskutera med dem. 

Det finns inga svar på många av SD:s frågor förutom att anklaga dem för rasism och främlingsfientlighet vilket SD avfärdar och vill diskutera.

Ju mindre man diskuterar med SD desto bättre för rasister och främlingсfientliga krafter som finns i samhället.


Omröstning:
Vilken metod är mest verksam i politiken: bojkott eller debatt?


SVD, SR,Kan folksmissnöje förändra kapitalismen?

Centralt i kapitalismen är kapitalackumulation. I Sverige har vi en blandad ekonomi med en starkt offentlig sektorn och marknadsstyrda privatägda kapitalistiska företag. Kapitalistens girighet kan begränsas med striktare lagar som styr vinstfördelningen till alla medborgares fördel.

Det är omöjligt att hejda kapitalistiska företags girighet utan att staten inför strikta lagar som begränsar vinsterna. Demokratiska rörelser så som Occupy Wall Street demonstrerar EMOT kapitalismens natur. Är det inte bättre att demonstrera FÖR att staten ska försvara sina medborgare mot kapitalismens girighet.


Omröstning:
Tror du att protester mot den globala finansmarknaden i hela världen kan päverka kapitalister?


SVD, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, SR, DN, 2, GP,

Krisen kan inte undvikas även om man räddar Euro

Den ekonomiska krisen skapades inte av att EU-länderna startade valutaunionen för drygt 10 år sedan. Det började med löften om att om lander går in i EU kommer det att ha en högre ekonomiska standard automatiskt. 

Sanningen är att det inte går att ha samma standard som i Tyskland om man inte arbetar som i Tyskland. Sydeuropiska politiker lyckades att övertala sina väljare att det är tvärtom. Man behöver inte spara och arbeta för att ha samma standard som alla andra. Sydeuropeiska länder spenderar systematisk mer pengar än vad de tjänar. Deras fusk var lätt att dölja med den gemensamma valuta som de länder med vettig ekonomi.

Politikernas myt kan inte avslöjas om man behåller en gemensam valuta. Folk i Sydeuropeiska länder vill inte återvända till en sämre standard (samma nivå som de hade innan EU och EMU) och det bäddar för sociala motsättningar.

Kan krisen undvikas om man räddar Eurovaluta?DN, SVD, 2,

Varför kan inte statliga vårdgivare ge bättre service än privata

Privara företag som konkurrerar med statliga visar regelbundet att det är fullt möjligt att leverera bra jobb, ge större löner till anställda och ha stora vinster samtidigt.  Frågan är hur är detta möjligt. 

Det är möjligt bara p.g.a. att statliga företag är ineffektiva och slösaktiga. Privata vårdgivare och statliga företag får samma pengar från staten för att göra sina jobb. Oftast är det statligt anställda som tar over och privatiserar.

De som arbetade hos staten vet hur mycket pengar som spenderas i onödan och hur dålig staten är på att spara pengar. Genom att utnyttja sina kunskaper om statens tjänar privata företag stora pengar. 

Det är synd att ingen diskuterar varför statliga företag inte har bättre service och spendera mindre skattepengar.


Omröstning:DN, 2, 3, 4,  SVD, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, SR, GP, Dag

Rädda det som räddas kan

Eurozonen kan jämföras med en kropp med ett gemensamt blodomlopp. Det finns stora och livsviktiga organ i den här kroppen som t.ex. Tyskland och Frankrike och det finns mindre viktiga som t.ex. Baltiska länderna, Irland, Grekland och Portugal.

Oavsett vad man säger om att alla länder är lika viktiga i EMU-samarbetet vet alla att utan Tyskland klarar sig inte EMU, dock kan den kanske överleva utan Grekland.

Det är helt klart att om någon av kroppens delar får en kallbrand bör man amputera den istället för att riskera hela kroppen. Det kommer att göra ont, det blir svåra tider tills kroppen återställer sig och det är inte säkert att kroppen överlever.

Angella Merkels partis förslag att tvinga ut länder ur eurozonen är det enda möjliga sättet att rädda EMU på.


Omröstning:

Kan Eurozonen överleva om den kastar ut länder som missköter sig?SR 2 3 4 5 Svd

En tickande bomb för välfärden

Det finns inga jobb i Sverige att gå till. All effektivisering, datorisering och outsourcing till andra länder har gjort att vi har en arbetsbrist för vår egen arbetskraft.

De få jobben som finns kräver kunskaper som inte kan flyttas utomlands, mycket höga kvalifikationer, perfekta språkkunskaper och långa utbildningar.

Hur kan arbetslösa ungdomar överleva om det inte har ett lön att leva på? 

En del fortsätter att utbilda sig fast de flesta utbildningar leder aldrig till någon anställning. Högskolor och universitet har skapat massor med utbildningar som är värdelösa för arbetsmarknaden men som ger fil.kand- och doktorandtitlar. 

De som inte kan/inte vill utbilda sig vidare föröker att leta sig till enklare jobb. Där sitter en äldre arbetkraft som är skyddad av stränga facklagar och som inte kommer att flytta på sig tills de blir riktig gamla. Dock när de väl går i pension rationaliseras deras arbetsplaster bort.

Arbetsplatser som återstår ligger inom detaljhandel, barnpassning och åldrevård. Dessa jobb är svåra, dåligt betalda och oftast utan en möjlighet att göra en karriär. 

Det finns ocskå olika fuskmetoder att klara sig på med hjälp av försäkringsstöd, men det är egentligen inte så många som använder dem. Ändå pekar dessa siffror ständigt upåt och indikirerar att det ibland inte finns ett annat sätt att fösörja sig på.

Ungdomsarbetslösheten är en tickande bomb för välfärden och man måste ändra på mycket för att rädda det som räddas kan. 


Omröstning:

Vad beror arbetslösheten på, enligt dig?
DN, 2, SR, 2, SVD, ExpHar bankledningar ett dåligt omdöme bör de inte tjäna så mycket

Storbanksdirektörer tjänar ohyggligt mycket pengar, tycker alla. Förutom pengar som bankledningen tjänar i lön har de diverse förmåner som bankstyrelsen bestämmer om. Allt detta sker samtidigt med bankernas misslyckade affärer, uppsägning av personal, större avgifter för bankkunder och försämrade tjänster.

Om företaget är privat kan det fördela sina vinster hur ägaren eller styrelsen vill. Det finns inga restriktioner förutom de moraliska.

Det tycker inte bankkunderna och väljer att byta bank. Kundernas lojalitet kan påverkas inte bara av försämrade tjänster eller extraavgifter utan även av bankledningens girighet.

Har ledningen dålig moral och omdöme med egna löner och förmåner så gäller det likväl bankledningens moral och omdöme i bankernas affärer.


Omröstning:


Funderar du på att byta bank p.g.a. att bankledningen har för stor lön eller förmåner?

Dn Svd 2 3 4 5 6 7 Svt 2 3 GP

Vad har Blondinbella och Zlatan gemensamt

Varför är det så intressant att läsa om en man som kan springa snabbt, sparka skickligt på en boll och är kaxig? Mannen har ingen annan bedrift än att han är en fotbollspelare och är mycket rik. Han heter Zlatan.

Är det intressant att läsa om en gymnasietjej som skriver naiva och ganska tråkiga inlägg i sin blogg men tack vore sin familjs stöd och vägledning är mycket rik. Hon heter Blondinbella

Det är många killar har börjat spela fotboll på grund av Zlatan och många tjejer som börjat skriva söta rosa bloggar på grund av Blondinbella. 

Jag tror att folk är intresserade av de två bara av den sista anledningen - att både Zlatan och Blondinbella är rika på det de gjort/inte gjort. Alla vill läsa och lära sig av de hemliga recepten till framgång. 


Omröstningar:


Tror du att du kan lära dig av andras självbiografier?


Är det för mycket Zlatan i media?

SvD 2 3 DN 2 3 SR EX 2 3 4 GP

Anta att Iran redan har atombomben

Världen har inte haft stora krig på mer än 60 år tack vore atombomben. Alla vet att nästa världskrig blir det sista för mänskligheten. Det går inte att använda kärnvapen utan att utplåna hela världen. Det är inte så många länder som äger atomvapen och de hör till olika militära och politiska koalitioner samt befinner sig i olika världsdelar.

Ponera att Iran redan har en atombomb. Vad ska det innebära för länderna i regionen? Det skulle betyda att inget annat land skulle våga att anfalla Iran och Irans grannländer. Med andra ord skulle det betyda att västvärlden inte har någon chans att styra utvecklingen i Mellanöstern. Och det är det som är farligt i situationen när Iran styrs av islamiska extremister.

Irak, Afghanistan och Israel hör till Iranska grannländerna. Man kan inte tillåta att situationen i dessa länder påverkas av Iran. Därför vill Israel och andra västerländska länder förhinda den farliga utvecklingen att befinna sig i en situation där Iran spelar huvudrollen i den politiska utvecklingen i Mellanöstern.Omröstning:

Tycker du att en atombomb i ett land är ett hot mot världen eller en garanti för landets säkerhet?

SvD 2 3 4 5 6 DN 2 EX 2 GP SR


 


Den som lånar pengar är aldrig fri

Europeiska ledare har svårt att hitta pengar till räddningsfonden. Det kommer att krävas hjälp av Kina, Ryssland, India, Sydafrika och Brasilien för att skrapa ihop de saknade miljarderna. Christine Lagarde var redan igår i Moskva för att diskutera en möjlighet att låna 10 miljarder.

EU har inte råd längre att hjälpa Grekland och är tvungna att låna pengar från andra länder för att skrapa ihop för Greklands räddningfond.

Länder som hjälper kommer att kräva garanti för att få de lånade pengarna tillbaka. De som lånar äger inte längre det de lånar för. 

Nästa räddningsobjekt är Italien.


Omröstning:

Kan man låna pengar och vara oberonede av sin långivare?


SvD 2 3 4 5 6 DN 2 3 4 SR 2 3 4 GP

Bistånd utan politisk ställning existerar inte

Skriften "Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”, som gick ut för SIDA:s pengar, ger en vinklad bild av Israel-Palestinakonflikten, anser biståndsministern, Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson, biståndsminister, har missat poängen med biståndspolitik och SIDA:s verksamhet. När man ger bistånd innebär det alltid att man tar politisk ställning, oavsett vad man gör. Vill man vara opartiskt så bör man ge lika mycket pengar till alla konfliktparter. Vilket är en absurd gärning i sig självt.

En annan fråga att SIDA:s politiska ställning bör inte gå emot regeringens och Riskdagens officiella ställning. Det är statspengar som SIDA fördelar och de ska fördelas enligt  folkets vilja som inte alltid sammanfaller med SIDA:s vilja. 
Omröstning:


Får Sverige ta politisk ställning i samband med biståndsfördelning?DN, 2, 3SVD, 2, 3, Dag, SR,  GP, 2,Israels försvar eller anfall

Det finns två versioner av det som händer i Mellanöstern:

1. Israels varje attack på sektorn Gaza är ett svar på en raketattack därifrån. Israel har ingen anledning att attackera sina grannar förutom när det är ett svar på grannarnas anfall. Israel fängslar palestinska terrorister.

2. Israel anfaller sina grannar med raketer, provocerar gränskonflikter, griper och fängslar oskyldiga människor samt anklagar dem för terrorism på Israels område. 

Vilket uppfattning har du om Israels agerande i Mellanöstern?


Omröstning:


Upplever du Israels politik som anfallande eller försvarande?
Dn 2 3 4 SvD 2 GP 2 3 SR 2 Svt

Är dåliga opinionssiffror Juholts fel?

Skulle socialdemokraternas siffror varit bättre utan Håkan Juholt?


Varje socialdemokratisk partiordförande är en påtänkt statsminister för Sverige. Det kräver automatiskt betydligt mer meriter och egenskaper från socialdemokraternas ledare än från en  småpartiledare. Samma outtalade krav ställs alltid på Moderaternas partiledare.

Kan man föreställa sig Håkan Juholt som Sveriges statsminister? Vill du att Håkan Juholt företräder Sverige utomlands? Kan Håkan Juholt leda Sverige vid en allvarlig kris?
Juholts egna partikamrater har svårt att svara "ja" på dessa frågor.

Håkan Juholt är samma person som han varit för en halvt år sedan. Det är inte hans fel att Socialdemokratiska partistyrelsen väljer ordförande som partimedlemmar inte har eller har dåligt förtroende för.Omröstning:

Skulle socialdemokraternas siffror varit bättre utan Håkan Juholt?
Kan man höja säkerheten utan att begränsa friheten?

Breiviks terrorhandling var ägnad för att dra uppmärksamhet till påföljderna för  europeisk massinvandring.

Effekten har blivit den motsatta det Breivik ville.

Främlingsfientliga partier vill framställa honom som en ensam dåre och vägrar att erkänna att Breiviks manifest är en samling av typiska främlingsfientliga idéer.

Om han är en typsik representant då måste sådana som han begränsas i sin retorik, tycker politikerna. Det har visat sig att högerretoriken är farlig för vår säkerhet. 

Är Breivik en ensam dåre eller en typisk representant av främlingsfientliga? 


Omröstning:


Har du ändrat din attityd till främlingsfientliga partier och deras anhängare efter Breiviks terrorhandling?


Kommer attityden mot högerretoriken att ändras efetr det som hände i Norge?


Går du med på inskränkningar/begränsningar av dina demokratiska friheter om detta samtidigt höjer din säkerhet?
DN

Palestinska konflikten som en måttstock

Palestinska konfliken ser ut som en poltiskt barometer som mäter länder enligt flera parametrar: höger/vänster, liberal/konservativ, USA fientlig/USA vänlig, oljeberoende/oljeoberoende, islamvänlig/islamfientlig, semitvänligt/antisemit. Det finns säkert några andra parametrar som skiljer länderna åt och deras ställningar mot Palestinska konfliken.

Med så många skillnader i världssynen och ideologin är det nästan inte möjligt att enas om en fredlig lösning. Dock är det intressant och nyttigt att observera olikheter mellan länder, partier och människor och hur man hittar på kompromisser.


På vilket sätt är det rimligt att Israel agerar för att möta palestiniernas krav?


EX 2 DN 2 3 Svd 2 3 4

Kommer andra PIGS-länder att få varsitt stödpaket?

Greklands stödpaket, om den blir genomförd någon gång, kommer att skapa ett prejudikat för kommande ekonomiska lösningar i eurozonen.

Problemet med PIGS länderna är att alla de befinner sig i en svår ekonomisk situation och stödpaket i likhet med det grekiska skulle uppskattas av landets politiker. 

Kommer det betyda i sin tur att länder i eurozonen alltid kan räkna med räddningsauktioner för att de slösar och inte sköter sina finanser? Svaret måste vara ja om man tittar på prejudikatet med Grekland.


Omröstningar:

Tror du att resterande PIGS-länder kan få samma stödpaket som Grekland?

Är det inte bättre att sätta Grekland i en ordnad konkurs istället för att rädda landet?

DN, 2, 3, 4, 5, 6, SR, 2, 3, GP, 2, SVT, SVD, Gp 2 EX 2 3
GP, DN, 2, SVD, SR

Grekland behöver inte EMU, det är EMU som behöver Grekland

Merkel och Sarkozy har demonstrerat för Grekland att det inte bryr sig om Greklands öde när de ordnar ett räddningspaket för landet. Det enda som är intressant är att rädda Euron.

Med det här bör man sluta prata om europeisk gemenskap och brödraskap och gå till rena affärssamtal. Det ska vara ömsesidigt ekonomiskt fördelaktigt, punkt slut.  Love is love, business is business.

Det är bättre att skiljas med Grekland under ordnade former och sluta låtsas att man bryr sig om grekiska folkets öde. 

Grekiska folket klarar sig utan EMU, frågan är om EMU klarar sig utan Grekland?Omröstning:

Är det inte bättre att sätta Grekland i konkurs istället för att rädda landet?


DN 2 3 4 5SvD 2 3 4 5 SR 2 3 4 5 6 Svt 2 3

Hårdare lagar och sämre moral

Det går inte att reglera sunt sexuellt umgänge med hjälp av osunda lagar. Svenska hårda sexuallagar skapar förvirring hos socialtanter, osäkra nämndemän och politiskt korrekt media. Vanliga människors moral påverkas på ett förvridet sätt.

Barn får inte längre vara barn utan i första hand påtänkta sexuella objekt, pappor och även mammor är påtänkta pedofiler, främmande människor är ännu mer påtänkta pedofiler.

Kärlek och sex bör ske efter att man kollat varandras ID och helst underskrivit ett ömsedidigt kontrakt om att sexet var frivilligt, kondomer är på plats och också dubbelkontrollerade. Det räcker ändå inte eftersom efter sexet kommer klagomål och ångest som bör polisanmälas och rättsprövas.

Allt detta sker i en mycket sexualliserad miljö där TV-program på bästa sändningstider visar exempel på att engångsligg med knappt bekanta onyktra människor är helt OK.


Omröstning:


Tycker du att de svenska hårda sexuallagarna har skapat en bättre moral?
SVD, 2, 3, GP, 2

Sänkt restaurangmoms kommer att ge jobb men inte billigare luncher

Lunchpriserna är en bra måttstock på var folket vill/kan betala för att äta ute. Priserna på luncher motsvarar på det som restaurangägare betalar för lokalöverlåtelse, hyra, elavgifter, sophämtning, råvarupriser m.m.. Det är priserna som en restaurangägare inte kan påverka själv. Det enda som restaurangen eller kafeägaren kan påverka är egen arbetstid och arbetsinsats samt antal anställda.

Det kan hända att restaurangägaren anställer mer personal för att minska sina egna arbetsinsatser, men det är tveksamt att lunchpriserna går ner. Momspengarna ska gå till dem som får jobb i restaurangbranschen. 

Och om någon tror att restaurangägande är en dans på rosor så bör man prova det själv.


Omröstning:

Skulle du oftare äta ute om restaurangpriserna blir lägre?


Folkomröstning kan välja frihet från europeiska återbetalningar

Folkomröstningen, om den blir av, kommer att visa vad folket egentligen tycker om Eurosamarbetet. Vad tycker politikerna, bankerna och EMU-ländernas regeringar spelar ingen roll om folket inte är med. 

Greklands befolkning står framför ett val mellan att stanna i Eurosamarbetet, strama åt sin ekonomi och underkasta sig för ständig kontroll och styre av europeiska långivare. Det andra alternativet betyder också ekonomiska svårigheter men samtidigt frihet från europeiska kontrollanter och underordning.Omröstning:


Vad tror du: får Grekland det bättre eller sämre om de lämnar eurozonen?

DN 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 SR 2 3 4 GP 2 3 EX 2 3

Vad betyder våldtäkt?

Våldtäckt kan betyda vilket sexuellt umgänge som helst bara en av partnerna går till polisen och anmäler det som våldtäckt. 

Mina tankar går till de riktiga våldtäcktsoffer som drabbas av urholkning av lagen.


Förvrängd syn på barnens bästa

Pedofili är ett fruktansvärt brott och måste bekämpas. Pedofili är svårt att bota, återfallen är mycket hög. Det är klart att  föräldrarna och staten gör allting för att skydda sina barn från pedofiler. Det är rätt och det är inte det som bör ifrågasättas.

Det som bör diskuteras och ifrågasättas är hur långt man ska gå för att skydda barnen? Om man börjar misstänka varje man och kvinna för pedofili är det bättre att ta barnen ifrån sina föräldrar direkt efter förlossningen.

Tänk att det inte går att undvika att se sina barn nakna, tänk att det är förbjudet att tycka att nakna barn är söta, tänk att barn kan råka att se sina föräldrar nakna, tänk att barns sexuella fanatasier inte är en normal vuxnandeprocess, tänk att någon vill hämnas och anmäla oskyldigt. Ucsh, ta bort den här barnen omedelbart från dessa hemska förädrar och isolera dem så att ingen vuxen förutom socialtanten kan ha kontakt med dem!Omröstning:

Har ditt beteende påverkats av pedofilhetsen i samhället?SVD

EU och EMU går antingen med på Greklands villkor eller försvinner

Europeiska bankerna med ECB i spetsen har inte något annat val än att ge pengarna till Grekland oavsett vad folkomrösningen bestämmer.

Det är ändå billigare för europeiska bankerna att rädda Grekland än att hela europeiska bankesystemet kollapsar och att de flesta bankerna går i konkurs.

Förresten är det en liknande situationen med svenska bostadsbubblan. När det väl brister så blir bankerna först tvugna att halvera sina lånekrav och sedan gå med på alla låntagarvillkor. Alternativet är att gå i konkurs. Eller tror ni att bankerna kan vräka hälften av befolkningen från deras hus och sedan går fria själva? Vi kan lungt fortsätta att låna tills det brister.Omröstning:

Bör banker straffas när de genom spekulationer sätter sina klienter i konkurs?

DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, SVD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SR, 2, 3, GP, 2,

Grekerna vägrar att rädda bankerna

Det är inte Grekland som behöver räddas utan världsbankerna som faller om Grekland vägrar att ta emot stödpaketet. Stödpaketet för Grekland är en så lukrativ finansiell affär att Kina, Ryssland och Indien föreslog genast att gå in och "hjälpa" med pengarna till stödpaketet.

Grekerna vägrar att gå in i ett evigt slaveri för banksystemen och kommer säkert att tacka nej för "hjälpen".


Omröstning:

Om du vore grek hur skulle du rösta: För ett stödpaket eller Emot ett stödpaket?
Svd, 2, DN, 2, 3 SR 2 3 Svt 2 3

Är de som äter fel offer för matindustrin?

Det är inte så konstigt att matindustrin vill få oss att äta mer och oftare. Det är inte mer konstigt än att telefonförsäljare är framfusiga och försöker få köpare. Det konstiga  är att många inte tänker på vad de stoppar i sig och handlar snabbmat och halvprocesserad mat.

Den nya är att börja kalla detta för ett beroende i media. Direkt när man börjar med det börjar allmänheten tycka synd om dem som äter för mycket utan tanke. 

Frågan borde handla om disciplin och självkontroll. Kan vi verkligen skylla befolkningens ökade fetma på livsmedelsindustrin. Borde inte vi vara bättre och ta tag i oss själv? Eller ska vi tycka synd om alla som faller "offer"?Omröstning:


Tänker du på vad det är för mat du äter?SvD 2 3 4

Varför är jag inte förvånad?

Håkan Juholt har inte gjort något som förvånar mig. Han fortsätter att vara samma Håkan Juholt som han alltid har varit - dåligt utbildad, ständigt småljugande, med ett falskt leende och tillgjorda solstrålar i ögonen, makttörstig, envis och lömsk, en som aldrig lever livet han predikar och har riktiga vänner. Låter det bekant kanske? Göran Persson var av samma virke och många andra partifunktionärer som hamnat vid makten av en slump och sedan hållit sig kvar med en järngrepp.


Håkan Juholt går inte frivilligt i från sin post. Han är inte den typen av människa. Det enda kloka som Socialdemokraterna kan göra är att avsätta honom. Finns någon annan sort av människor hos socialdemokraterna eller är Håkan Juholt en typisk representant av partietOmröstning:

Vem är bättre ordförande för Socialdemokraterna: Mona Sahlin eller Håkan Juholt?Dn

RSS 2.0