Revolutionens onda sidor

Revolution betyder snabba förändringar i samhället vilket inte alltid är bra på kort sikt för det land som genomlever den. Vi brukar ha en romantisk inställning till revolution eftersom vi aldrig har genomlevt en sådan i Sverige och tycker naivt att folket inte kan ha fel i sina val.

Folk som revolterar i de Nordafrikanska länderna idag kräver snabba förändringar i samhället. De fick bort Mubarak från makten och kräver att millitären snabbar på reformerna. Folk vill leva med samma standard som i Västeuropa och tjäna 100 dollar om dagen istället för två. Kan någon makt i världen trolla fram dessa förändringar bara för att folk kräver dem?  Givetvist inte. För att nå västvärldens demokratiska och ekonomiska standard behövs tiotals år av långsamma förändringar och tålamod.

När Algeriet befriade sig från Frankrikes styre 1962 kostade det landet mellan 300 000 och 1,5 miljoner människoliv. Har landet förbättrat sin standard avsevärt bara på grund av att de befriade sig? Har Algeriet nått Frankrikes standard på de 50 år som gått? 

Alla Nordafrikanska nuvarande regeringar och nästan alla Mellanösterns regeringar är auktoritära.
Dock håller de ännu mera reaktionära och auktoritära makter i schack som inte är bättre när de kommer till makten.
Alla demokratiska förändringar måste ske långsamt och varsamt. En revolution är inte alltid den bästa lösningen.Omröstningar:


Är folkets val det bästa alternativet för landet?

Kan en stat baserad på sharialagen om statens regering är folkvald?Dn 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 Svt 2 3 4 GP 2 3 4 5 6 7

Kina är den enda vinnaren

Egypetska revolutionen har fastnat ordentligt. Det finns två starka parter idag i processen. Det är inte bara folket på Frihetstorget i Kairo utan hela världen som är inblandad i Egypistka revolutionen. Den ena parten är västvärlden tillsamman med Murabaks anhängare som inte vill  att Muslimska bröderarskapet tar makten. Den andra parten är oppisitionen till regeringen i Egypten som består av mängder av partier där Muslimska brödrarskapet är dominerade samt länder som redan har muslimska regeringar och drömmer om att det blir fler i regionen.

Det andra motståndaren är oppostitioner med länder som redan h Den andra är länder som har redan muslimska regeringar och drömmer på att det blir fler i regionen med oppositionen som består av mängder partier där MB är dominerande.

Västvärlden har mycket att förlora på ett islamsitiskt styre i Egypten. Det kommer att rubba den ekonomiska och politiska balansen i Nordafrika och Mellanöstern och Israels existens kommer att hotas.

Demokrati kan inte byggas på religiösa värderingar eftersom det kommer att betyda folket från andra religioner kommer att förtryckas. Det är precis det som kommer att hända om MB vinner "demokratiska valet".

De enda som kan vinna i det här konfliken är Kina. En mer försvagad dollar och euro kan göra Kina ännu starkare. När man röstar på MB röstar man samtidigt på Kinas framtid som en världsledande nation.


Omröstningar:


Är folkets val alltid det bästa alternativet för landet?

Kan en stat baserad på sharialagen anses som demokratiskt om statens regering är folkvald?

Vad vinner EU och USA på mest?


SvD 2 3 4 5 DN 2 3 4 5 6 Svt 2 EX 2

Två revolutioner i en

Det som vi kallar för revolutionen i Egypten är inte en revolution utan två revolutioner som strider mot varandra. Det finns en folkmassa som är emot regimen och det finns en som är för den.

Motrevolutionen vill inte ha kvar Mubarak som president, fast de vill ha samma elit vid makten. USA och EU vill gärna stödja den andra revolutionen som bara innebär namn- och klanbyten men det kommer att vara samma folkförtryck. Det som är bra med den här milda revolutionen är att Egypten troligtvis kommer att bevara samma relation med omvärlden både politiskt och finansiellt.

Utgången av den första revolutionen är däremot mycket oklart. Det finns en risk att landet kan islamiseras och att Mellanösterns politiska balans kommer att ändras avsevärt. Egypten kan hamna i samma fälla som Irak och Afganistan, där demokrati kom tillsammans med krig och oroligheter.

Tyvärr, finns det än inte ett tredje alternativ som innebär fred och demokrati. Demokrati är bara ett statsskick och betyder inte alltid fred, dock är det lättare att utveckla demokrati i länder som har få konflikter och problem än i fattiga länder.

Egypten står framför ett tydligt val: diktatur och fred eller demokrati och oroligheter.

Omröstning:

SvD 2 3 4 5 6 7 8 DN 2 3 4 5 6 Ex 2 3 4 GP 2 3 4 5 Svt 2 3 4
DN 2 3 4 5 6 SVD 2 3 4 Exp 2 3 4 GP 2 3 SVT 2 3

DO har diskriminerat vårt sunda förnuft

Nästan alla har känt sig felbehandlade och/eller diskriminerade någon gång i livet. I alla diskrimineringsfrågor finns det tre tydliga saker att diskutera.  Det första är när man är diskriminerad på riktigt och att det är olagligt enligt svenska lagar. Andra fallet är när man inbillar sig att man är diskriminerad, fast man inte är det i lagens mening. Det tredje fallet är när man hävdar att man är diskriminerad för sin egen vinning och utnyttjar lagstiftningen.

DO arbetar mycket hård för att tänja diskrimineringslagstiftningens gränser och därmed hjälper dem som hör till de andra och tredje fallen.

Det verkar som om diskrimineringsmyndigheten medverkat till ett större antal av diskrimineringsfall i Sverige utan vårt samhälles samtycke och medgivande. Människor i Sverige är inte dumma och elaka när de är missnöjda med DO:s arbete. Och vi vill inte tvingas att känna oss dumma och elaka bara för att DO har problem med sitt sunda förnuft.


RSS 2.0