Språkbrist är farligare än utländsk examen

Läkare från andra länder har förmodligen samma kunskaper i alla medicinska ämnen. Det som de oftast inte har är språkkunskaper. Att få svenskt läkarlegitimation tar två år för en utländsk läkare, på två år lär man sig tyvärr inte så mycket av ett språk som behövs för läkaryrket. Utländska läkare talar ofta engelska vilket inte är deras modersmål heller, vilken förvärrar kontakten ytterligare, genom att både patienten och läkaren inte talar sina egna språk. 

Språkligt kommunikation med patienten spelar en lika viktigt roll som att förstå sig på blodvärden och röntgenbilder. Ibland är det ännu viktigare, speciellt för barn och gamla. Den delen av kommunikationen  kan utländska läkare missa p.g.a. av svaga kunskpar i det svenska språket. Det lär man sig inte på en dag och det har ingenting med diskriminering att göra. Jag skulle inte våga att gå till en läkare med utländsk bakgrund om han/hon inte bodde i Sverige under minst 5 år.


Omröstning:

Har du samma förtroende för läkare med utländsk examen som för läkare med svensk examen?

Nya lån räddar inte gamla problem

Sverige gick in i europeiska finanspakten utan att rådgiva med folket. Det betyder att de som tagit beslutet var säkra på att folket aldrig kommer att godkänna deras beslut. När läget är så allvarligt är det slut på demokratiska metoder och politiska och finansiella eliter vill inte ha insyn i deras gemensamma grytor. 

Grekland är bankrupt, såväl som många andra europeiska länder som inte kan klara sina låneåterbetalningar. Det finns inte en chans att man kan betala tillbaka ett lån som överstiger landets BNP. Det är en matematisk omöjlighet.

Dagens kris startade för länge sedan när Allan Greenspan  började "rädda" amerikansk ekonomi med hjälp av låg ränta. Gratis pengar orsakade den global finanskrisen 2008. Istället för att höja räntan och strama åt ekonomi, började finansinstitutioner att åtgärda problemen med samma metod som den orsakade.

Svenska bostadsbubblan har samma mönster och Sverige vågar inte att höja räntan heller. Jag undrar bara om man kommer att erbjuda nya lån till de drabbade när bostadsbubblan spricker eller ska man kasta ut dem från sina hem. Det är det som man är redo att göra med Grekland i alla fall.


Omröstning:

Tror du att man kan rädda europeiska skuldtyngda länder med hjälp av nya lån?


Tror du att det kan vara skadligt för svenska ekonomi om landet går in i finanspakten?
DN 2 3 SVT 2 3 4 SVD Exp

Svenskt framgångsrecept

Ekonomi är baserat på matematik med räknas ändå som ett humanitärt ämne. Detta på grund av att ekonomin är lika mycket beroende av sociologi, psykologi och på ideologi och religion. 

Sveriges framgångsrecept är baserat på det svenska folket.  Folket som tror att man ska göra rätt för sig, att man bör hjälpa  dem som är svaga, att man ska arbeta hårt livet ut och spara för att lämna ett arv till sina barn, att det är fult att fuska och klaga och mycket annat. I kombination med efterkrigssituationen där hela Europa låg i spillror och att Sverige hade de nödvändiga råvarorna fick Sverige ett försprång och kunde bygga upp sitt välfärdssamhälle i en snabb takt. 

Idag har Sverige fortfarande mycket kvar av det gamla recepten som byggde Sverige, men många delar försvann. T.ex. tycker inte vi längre att man ska arbeta hårt för att lämna arv till våra barn, det är lättare att låna pengar från banken. Vi lärde oss att fuska och klaga och det är inte lika fult som förut. Dock har vi fortfarande råvaror och en välutbildad befolkning. Med dessa premisser klarade sig Sverige bättre än andra under krisen. 

Jag ser inte att det specifikt skulle vara socialdemokraternas eller moderaternas förtjänst att de svenska ekonomiska framgångarna ser ut som de gör. Ser du?


Omröstningar:

Skulle Sverige klara sig lika bra ekonomiskt om socialdemokraterna hade makten?

Vad bör regeringen satsa på i sin skattepolitik för att stimulera ekonomin?


DN 2 3 SVD 2 3 SVT
De som kan lösa krisen vill inte och de som inte kan vill

Den ekonomiska krisen har gått för långt och politiker och finansinstitutionerna har nästan förlorat kontrollen över den. Problemet är att de som kan ta beslut vill inte göra det. För att lösa krisen behöver man ändra på ekonomiska och politiska beslut som dagens poltiker och finansmän kämpat för i många år. Detta kommer att innebära i sin tur att man måste byta poltiker och finansinstitutionens styrelser. Denna självmordsakt är dagens elit är inte kapabel till.

Greklands folk vill inte leva längre på EU:s villkor och vägrar att ägna sina liv åt att betala skulder till banker. Ungerns folk vill inte följa EU:s villkor och röstade fram sin egen konstitution som inte sammanfaller med europeiska normer på många viktiga punkter.

Det kommer flera länder som kommer att bryta mot EU:s och EMU:s diktatur för att hitta sina egna lösningar och för att gå sina egna vägar. Problemet är att dem som vill ta egna beslut kan inte än. 


Omröstning:

Tycker du att grekiska folket bör betala tillbaka skulder deras politiker skapade?

DN SVD 2 3 4

Kan man tvinga någon att bära en slöja?

I Iran hatar kvinnor att bära slöja men de är tvungna. Det finns till och med en slöjpolis som kontrollerar att alla kvinnor bär slöja.

I Sverige tvingar staten ingen att välja något speciellt klädesplagg. Det är fritt att klä sig hur man vill. Kan muslimsk slöja då ses som ett fritt klädval i Sverige?

I de flesta fallen ligger det  ett tvång bakom kvinnor som bär slöja och som staten väljer att inte märka.
Tvånget kommer från familjen, släktingar, grannområdet där finns för många människor från ett och samma land och som bygger en kulturell enklav. Många kvinnor från Rinkeby väljer att ta av slöjan när de åker till stan, men tar på sig slöjan innan de går ut från tunnelbanestationen i Rinkeby. 

Slöja är inte ett fritt val för många som bär den. Ändå låtsas vi att det handlar om religionsfrihet för att inte ta konflikten på ett ännu djupare plan -  familjer som förtrycker sina kvinnor med vårt tysta medgivande.


Omröstning:

Är den islamistiska slöjan en symbol för kvinnorförtryck?
DN 2

Socialdemokratisk politik har svårt att hävda sig i den ekonomiska krisen

Det är inte Socialdemokratisk politik som skapade den ekonomiska krisen. Det är kapitalismens djungellagar som resulterade i  att finansinstitutionerna och bankerna är nära en kollaps. När bara vinster tas till hänsyn leder det till att människor och hela länder kan offras för att upprätthålla systemet där bankerna och finansinstitutioner har makt och regerar.

I det här situationen kan den socialdemokratiska politiken ses som en riktigt motvikt mot kapitalistiska värderingar. Men det händer inte i dagens Europa. Socialdemokraternas politik är sammanväxt med kapitalismen och existerar snarare som en parasitväxt på ett träd än en oberoende växt. Den suger alla krafter ur trädet men är inte kapabelt att bidra med egen energi. 

Vilket dugligt alternativ föreslår socialdemokraterna för att lösa den ekonomiska krisen? Att höja skatterna och samtidigt höja olika slags bidrag? Mer utbildning istället för en sänkt restaurangmoms? Att ta bort RUT och ROT avdragen och att bekämpa arbetslöshet? Alla socialdemokratiska lösningar är odugliga i dessa tider för att de har ingen egen kraft och inget kapital. Och socialdemokraternas gammal roll som en parasitväxt på ett starkt träd är mycket försvårat p.g.a. att själva trädet är en fara. 

Därför är det inte så viktigt vilken partiledare socialdemokraterna har idag. Det är själva socialdemokratiska politiken och ideologin som inte duger för att klara sig i den ekonomiska krisen.


Omröstning:


Tycker du att socialdemokratisk politik är anpassad till den nuvarande ekonomiska krisen?
Dn 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 GP 2 SR

Finanspakten betyder inte Euromedlemskap

Det är klart att Eurosamarbetet inte är dugligt i sitt nuvarande skick och måste göras om. Det finns ett alternativ som diskuteras allt oftare om att ha olika medlemskapsnivåer i Eurosamarbetet, där alla länder använder Euro mellan sig men har sin egen valuta som referens och ekonomiskt redskap. Där kan man både behålla sin egen valuta för att devalvera om det behövs och att ha Euro som landets valuta som är kopplad till internationella transaktioner. 

Finanspakten kan vara ett första steg till nya Eurosamarbetet och det vore synd om Sverige missade chansen att vara med från början.

Som sagt förut det är yttersta tveksamt att Riksdagen kommer att införa Euro utan att folk godkänner det. Det kommer att leda till förtroendeproblem för ledande partier och stora sociala spänningar.


Omröstning:

Tror du att finanspakten betyder ett steg närmare för införandet av EMU i Sverige?
Dn SvD SR Svt

Kommer Socialdemokraterna att återuppstå som ett arbetsparti?

Förut var det klart att arbetsparti och socialdemokraterna är synonymer. Sedan började man ifrågasätta socialdemokraternas monopol på den här benämning. Moderaterna hade en lyckad valkampanj där de positionerade sig som ett nytt arbetsparti.

Man började ifrågasätta socialdemokraternas roll som arbetsparti just p.g.a. fackföreningar som gjorde arbetslösheten värre med sina stela lagar. Fackets kamp med arbetsgivare resulterade i att Sverige fick otrygga deltidsanställningar, projektanställningar, uppdragsanställningar och bemanningsföretag. Alla facklagar kunde kringgås och folket stannade i en gråzon till arbetslöshet där man inte har rätt till A-kassa. Folk ser inte längre fackföreningar som en garanti för trygga arbetsplatser och fackrörelsen skapar inte nya jobb, snarare tvärtom. 

Stefan Löfven har en enorm erfarenhet av fackliga förhandlingar där han kunde ställa krav och hota med olika åtgärder. Hur kan den erfarenhet tillämpas i politiken har jag svårt att se. Det är inte samma regler i politiken som i fackliga förhandlingar.


Omröstning:

Kommer Socialdemokratena att återuppstå som ett arbetsparti med Stefan Löfven som ledare? 

Dn 2 3 4 5 6 7 8 9 SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 Svt 2 3 4 5 6 7 8 9 SR 2 3 4 GP 2 3 Dag Skån

Att äta kakan och att ha den kvar

Europeiska finanspakten är förmodligen det sista försöket att rädda EMU och även EU. Det är omöjligt att rädda europeiska samarbetet om alla länder inte är med. Storbritannien har redan sagt att deras egna ekonomiska intresse kommer att prioriteras framför den europeiska.  Sverige är inte så stort som Storbritannien och vår lösning kan vara att försöka att hålla ihop in i det sista för att hjälpa varandra. 

Det är ett omöjlig scenario att Sverige ofrivilligt kan dras in i Eurosamarbetet. Inget parti kommer att begå det här mordförsöket och om Riksdagen gör det utan folkets mandat kan det leda till sociala oroligheter. Fast sociala oroligheter kan komma ändå om ekonomisk läget förvärras p.g.a. att Sverige inte är med i Eurosamarbetet.

I min mening behövs europeiska finanspakten för att kunna inta gemensamma europeiska beslut angående banker och finansiella institutioner. Det är det som krisen handlar om och det är det som europeiska politiker måste försöka att lösa i första hand. 

Om alla länder inte är med finns det allvarliga risker att europeiska splittringen förvärrar krisen ytterliggare och når den gränsen när den bara skenar iväg och man inte kan påverka något med manuell styrning. 


Omröstning:

Tror du det kan vara skadligt för Sveriges ekonomi om landet går in i finanskpakten?
Dn 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5Medelålders svensk outbildad man igen

Tänk er att ni kommer till ett sjukhus för att göra en operation. Det visar sig att operationen kommer att göras av en manlig undersköterska som är demokratiskt framröstad av personalen på sjukhuset. Eftersom det är flera undersköterskor än läkare i personalen blir det klart att de röstar fram en av sina egna. Han är mycket erfaren av att närvara vid operationer, har sunt förnuft och har många specialister omkring sig som kan agera som rådgivare. Skulle ni acceptera det?

Socialdemokraterna tycker att det är mycket viktigt med utbildning när de pratar om Sveriges framtid. Det visar sig att det är viktigare för andra än för deras egna ordförande som dessutom är en statsministerkandidater.

I dagens läge handlar utbildning om mer än att sitta på universitetsbänken ett tag.  Det finns saker som man inte kan förstå utan en bra basutbildning och det hjälper inte med sunt förnuft eller arbetslivserfarenhet.

Det är mycket synd att socialdemokraterna inte har förstått  att outbildade politiker inte kan styra en av de mest utbildade nationerna i världen. 
Omröstning:


Tycker du att en statsministerkadidat kan vara utan en högre utbildning?


Hur hög utbildning bör statsministern minst ha?
D 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 6 7 SR 2 2 3 4 Svt 2 3 4 5 6 EX GP 2 3 4Drömmar om demokratiska förändringar förblir bara drömmar

För ett år sedan var det stora förhoppningar att folkdemonstrationerna i Nordafrikanska länderna kommer att leda till demokratiska förändringar.

Det visade sig att det handlade om interna maktfördelningar i länder och att det inte hade någonting med våra drömmar om demokrati att göra.  

I västvärlden tror man att varje folkdemonstration i dessa länder är ett tecken på att folk vill ha en modern demokarti i sitt land. Demonstranter får ett starkt stöd från USA och västländer. Rebeller används för att störta rådande regeringar och sedan får folket välja sina representanter. 

Till västvärldens stora förvåning väljer folket konservanta muslimska partier som inför ännu hårdare diktatur än det var förut.  Dessutom leder alla maktfördelningar till kaos och interna konflikter med hundratusentals (miljoner i Irak och Afghanistan) offer.  Folkets liv försämras avsevärt och det finns inga demokratiska förändringar i sikte.

Samma mönster upprepas varje gång vi försöker "att hjälpa" i Nordafrika och Mellanöstern. Tror ni att västvärlden kommer att lära sig någon gång eller ska vi fortsätta att hjälpa till i Syrien och Iran?


Omröstning:

Tror du nu, ett år efter arabiska vårens början, att nordafrikanska revolutioner kommer att leda till demokratiska förändringar?

HD DN SR 2 3 4 5 6 SvD
SR

Ungdomar har ingen chans att flytta hemifrån

Att försöka hejda ett bostadprisfall genom att skapa fler hinder för att få ett bolån blir inte populärt hos ungdomarna som vill flytta hemifrån. Det är inte deras problem att medelålders politiker inte vill förlora värdet på sina bostäder.

Ungdomsarbetslöshet i kombination med bostadsbubbla har gjort det omöjligt för hundratusentals ungdomar att flytta hemifrån om man inte ärvt mycket pengar eller en bostad.

Denna effekt av höga bostadspriser "glömmer" gärna borgerliga politiker och vill inte prata om det. Vänstern skulle kunna göra en bra valfråga av det här. 


Omröstning:

Vad behöver byggas mer för att unga ska ha en chans att skaffa eget boende?
Socialdemokraterna bäddar för drevet igen

Socialdemokratiska traditionen att hålla ordförandevalet hemligt och stängt för allmänheten är inte en vacker syn.

Enligt traditionen måste alla tilltänkta kandidater bestämt tacka nej till posten. Det är som om ingen i partiet vill eller kan leda det. Nästa steg är att det pågår intern handel mellan partiets falanger om sina egna representanter. Det är synd att intriger väger mer än själva kandidaten. Man glömmer totalt att socialdemokraternas ordförande är tilltänkt statsminister och att det krävs mycket för att personen ska passa in i den rollen.

Stängda odemokratiska processer, där bara en liten skara bestämmer är som skapade för medias och allmänhetens drev. Det är fritt fram att kritisera och hitta skavanker i den valda personen, samt granska och ifrågasätta den. Eftersom det inte är möjligt under urvalsprocessen gör journalisterna det med dubbelkraft. 

I USA finns det en bra förebild för valprocesser, som heter primaries. Där manglas kandidaterna länge av massmedia och allmänheten tills man hittar den som passar bäst. Centerparitet, Kristdemokraterna och delvis Miljöpartiet har gjort sina valprocesserna öppna för allmänheten och vann både medias vänlighet och väljarnas förtroende. 

Socialdemokraterna och (för den delen även Moderaterna) är inte redo att släppa in allmänheten i sina korridorer. Därför börjar allmänheten och massmedia mangla deras kandidater i efterhand, vilket är definitivt sämre för partiet och för själva kandidaterna.
Kan man skatta sig ur krisen?

Den ena tekniska lösningen är att vi skriver ner alla skulder och börjar konsumera mindre för att bevara miljön och hejdar överkonsumtionen. Konsumera mindre betyder att vi konsumerar så mycket som behövs för att leva ett enkelt liv men arbetar så mycket som behövs för att samhället ska kunna bevara alla sina viktiga funktioner dock utan överflöd. Det heter kommunism och det har några länder redan provat.

Den andra lösningen är att vi har samma finansiella system som idag, men börjar arbetar ännu mer och konsumerar mer (än vad vi egentligen behöver), sliter på miljön och slösar på resurserna. Skatten är låg för att det ska vara lönsamt att arbeta och anställa folk men den ska vara lagom låg för att de som inte arbetar ska kunna hållas vid liv. Det heter kapitalism och det är det som USA lever efter idag.

Sverige slits mellan att ha höga skatter som i första systemet och drömmer om att leva som i USA.


Omröstning:

Tror du att krisen kan lösas genom att man betalar högre eller lägre skatt än idag?DN

Officiella massmedias roll och makt bör granskas

Massmedias roll är att avspegla det som händer i samhället, granska och ifrågasätta. Det är farligt när journalisterna tror att deras uppgift är att forma folkopinionen eller att leda den.

Skillnaden mellan det som massmedia försöker att säga och vad folk tycker är allt tydligare eftersom Internet utvecklas. Oberoende sajter och diskussionsforum avspeglar mer vad folk tycker än reklamsponsrade och statsfinansierade massmedia.

Idag när snabba omröstningar kan visa vad folk verkligen tycker blir det tydligt att officiella massmedia inte hänger med och avspeglar en opnion som inte finns i Sverige.


Omröstningar:

Tror du att massmedia missbrukar sin makt för att få fler läsare/tittare/användare?

Tycker du att officiell massmedia har samma frihet att uttrycka åsikter som nätforum har?

Fungerar massmedia som en demokratisk och opartisk institution i Sverige?SVD 2 3 DN 2 3 GP 2
När ska det handla om Socialdemokraternas politik?

I mer än ett halvt år diskuterar massmedia Socialdemokraternas ordförande. Den här följetongen har inte tagit slut än. Nästa avsnitt kommer att handla om valet av ny ordförande.

Partiordföranden är mycket viktigt för vilket parti som helst, men vad som är ännu mer viktigt är partiets politik. Utan den är det helt omöjligt att vinna folkets förtroende och att vända opinionssiffrorna upp.

Idag är det inte alls klart vad partiet tycker i många viktiga frågor, t.ex. budget, arbetslöshet, socialförsäkring, finanspakten, m.m. Juholts fläckande från en ståndpunkt till en annan förvirrade väljarna och det bästa som kan hända partiet idag är inte att välja en ledare utan att börja tala bestämt och med en röst.

Omröstning:

Vilket problem är störst för socialdemokraterna:


DN 2 3 4 5 6 7 SVD 2 3 4 5 6 SR 2 3 4 5 6 GP 2 3 4 5 6 SVT 2 3 4 5 Dag 2 3 Exp 2 3 4 5

Regeringspartier jublar över Socialdemokratisk envishet

Vid svåra kriser är det viktigt att se över och erkänna egna misstag. Den är en svår process att erkänna att det som man trodde var rätt är helt fel och att man måste byta språr för att gå ur situationen.  

Socialdemokraterna envisas med att gå samma väg trots varningssignaler från omgivningen och Håkan Juholt har fortsatt förtroende.

Regeringspartierna jublar nog över Socialdemokraternas envishet för att det är uppenbart att Socialdemokraterna inte har en chans att vinna valet med Juholt.

Det är synd att Sveriges en gång i tiden största parti kommer att förlora sin roll i politiken och att  andra politiska krafter kommer att ta över.  


Omröstning:

Har du svårt för att erkänna dina misstag?

DN 2 3 SR 2 3 4 SVD 2 3 4 5 EXP 2 3 4

Fel man på fel plats i fel tid

Socialdemokraternas kris började innan Håkan Juholts tillträde som partiordförande. Det var många felaktiga beslut som innan Juholt bäddade för en oppinionsnedgång. Men Håkan Juholt personifierade socialdemokraternas undergång och han gav socialdemokraterna ett ansikte som kommer bli svårt att glömma.

Juholts kandidatur var fel från början. En man utan utbildning, utan erfarenheter av ett riktigt arbete, med ett påklistrad falskt leendet och stooooor entusiasm. Att inte leva som man lär, att ta för sig och fuska, att lova utan att leverera och att dribbla med fakta för egen vinning är Juholts sätt att leva.
Han kan inte bete sig på ett annat sätt och det är omänskligt att kräva det av honom. 

Socialdemokraternas uppgift idag är inte att avsätta Håkan Juholt utan också att tvätta bort den bilden som länge kommer att förknippas med socialdemokraterna. 


Omröstning:

Kan Socialdemokraternas kris skyllas på Håkan Juholt?
Dn 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 7 8 Svt 2 3 SR 2 GP

Sveriges solidaritet med Euroländerna eller sunt förnuft

Eurosamarbetet kan inte räddas om man försöker att rädda skuldländerna genom att tvinga nya skulder på dem. Ekonomiska krisen orsakades inte av grekernas, spanjorens eller italienarnas slöseri utan av bankernas girighet. Det finns ingen möjlighet för skulddrabbade länder att återbetala sina lån oavsett hur mycket de sparar och oavsett hur mycket vi hjälper dem. Den här elden måste släckas där den började -  på bankernas och finansinstitutionens sida.

Att tvinga bankerna att ta sitt ansvar är omöjligt utan gemensamt samarbete regeringar emellan och jag hoppas att Europakten kommer att handla även om det. 

Det är klart att Sverige kommer att drabbas ekonomiskt om Eurovalutan kollapsar. Det ligger direkt i Sveriges intresse att hjälpa Euroländerna att trassla sig ut ur den skuldsnara som stryper euroländers ekonomi.
Tekniskt sett är Sverige fortfarande på väg att införa Eurovalutan och landet kan när som helst ansluta sig till Eurosamarbetet.

Miljöpartiet föreslår att Sverige går in i Europakten men avsäger sig rätten att införa Eurovaluta för alltid.

Det kan vara en bra lösning trots allt. Sverige kan vara med och delta i räddningsarbetet utan att trassla sig in i samarbetet. Det handlar om sunt förnuft mer än om Sveriges solidaritet. 


Omröstning:

Tycker du att räddningen av EMU ligger i Sveriges intresse?
Dn SvD 2 3 4 5 6 SR 2
Kämpa istället för att Palestina erkänner Israel

Palestinas problem kan inte lösas även om man erkänner staten i FN. Först måste Palestina erkänna Israel i sina nuvarande gränser och välja EN regering som är demokratisk vald. 

Hur kan man erkänna en stat som inte har bestämt var den ligger och inte har enade krav i förhandlingar med Israel?

Carl Bildt har rätt att man måste fortsätta förhandlingarna. Och det första som Palestina måste göra är att erkänna Israel.


Omröstning:

Skulle erkännandet av Palestina ge mer stabilitet i mellanöstern?
Alliansen måste älska Juholt

I kommentarfält och blogger skriver besvikna socialdemokrater att det är högermassmedia som behandlar Juholt orättvist och gör allting för att avsätta honom. Faktum är att man inte behöver vara påhittligt för att störta Juholt, det räcker med att ge honom en mikrofon, resten sköter han själv.

Om media hade någon högerkomplott skulle de tvärtom göra allting för att behålla Håkan Juholt. Socialdemokratiska ledaren sänker sitt parti och oppositionen på egen hand, bara han får en chans att säga något. Håkans bästa egenskap, hans berömda retorik, har blivit hans värsta fiende.

Alliansen måste älska Håkan Juholt för att han levererar nya väljare som blir trötta på  hans vänsterretorik. Samtidigt är det synd att Håkan Juholt framställer socialdemokratisk poltik och ideologi som något oseriöst och förljuget. Regeringen skulle vinna på att de hade en socialdemokratisk stark oppositionsledare istället för en tompratare.


Omröstningar:

Tycker du att media behandlar Håkan Juholt orättvist?

Kan Socialdemokraterna vinna tillbaka väljarsiffrorna med Juholt som ledare?

Ledaren för vilket parti passar bättre som oppositionsledare?DN 2 3 4 SVD 2 3 4 Exp 2 GP 2 SR 2Var tar Socialdemokraternas flyende väljare vägen?

Socialdemokraternas sympatisörer blir färre och färre och det är inte Håkan Juholts fel. Det är interna intriger och maktkamper som styr partiet även när det är svårt sjuk och blöder. Socialdemokraternas styrelse visar sitt riktiga ansikte  och struntar i vad deras egna väljare tycker.

Hur Socialdemokraterna ska räddas är en mindre intressant fråga idag. Desto intressantare och viktigare är var deras röster kommer att fördelas på andra partier.


Omröstning:

Vilket alternativ är bra om man vill fly Socialdemokraterna men inte vill rösta på Alliansen?SVD 2 3 4 DN 2 3 4 5 SVT 2 3 SR 2 GP

Vill svenska folket vara med och rädda Euron?

Svenska folket var emot att vara med i EMU. Sunt förnuft vann den gången och en knapp majoritet räddade oss från det vansinniga projektet.

Idag står Sverige framför ett annat, men liknande alternativ, att med egna pengar rädda Euron som valut. Det är uppenbart att Eurovalutan inte kan räddas med hjälp av fler lån. Det är själva lånesystemet som brinner och att ge flera resurser till det är som att släcka en eld med bensin. 

Om finanspaktens pengar ska betalas som för ett medlemskap till en klubb med tillgång till finare salonger då är det en ännu dummare satsning. Europa behöver länder med bra ekonomi och Sverige kommer att bjudas in i alla fall. 

Omröstning:

Vill du att Sverige bidrar med att rädda eurovalutan med egna pengar?
Dn SvD 2 3 4 5 gp dag SR

Krisens offer

De som tror att de kommer att observera krisen från läktaren med popcorn i handen är de första av krisens offer.

Det gäller att ladda ordentligt och att se över sina egna resurser. Det gör svenska företag och banker och det är högst rekommenderat för var och en.

Företagare  i tjänstebranscher observerar en orderförminskning, mode, sko och inredningsbutiker stängs igen i en större skala än förut och bostadspriserna går ner. Det kan vara de första tecken på en tsunami som är på väg.


Omröstning:

Har du börjat att konsumera mindre för att ladda för efterföljderna av den ekonomiska krisen?


Dn 2 3 SvD 2 3 4 SR Svt

Religionskrig kan inte erkännas av västvärlden

I västvärlden ser vi bara en skillnad: mellan demokratiska och odemokratiska krafter. I resten av världen går fördelningen  fortfarande  mellan kristna, muslimer, judar och andra religioner. Vi tror att vi delar och försvarar samma värderingar medan det är uppenbart att våra värderingar har olika kartor.

Västvärlden förlorade sitt första religionskrig i Jugoslavien, när den vägrade att inse att det handlar om konflikten mellan muslimer och kristna. Idag, hör vi inga reportage från Kosovo. Det är pinsamt att skriva om att Kosovo idag är styrt av narkomafiaklaner,  där narkotika och människohandel flödar, där folk mördas och försvinner, där kristna serber förtycks och mördas bara för att de är serber och kristna. Den "frihet" som Kosovo fick med Carl Bildts hjälp är bara en förebild av var religionskrig leder när de inte konfronteras. 

Samma öde väntar på egypitska kristna som en gång i tiden var en liten majoritet med stor makt. Vårrevolutionen i Egypten som vi hedrar som "demokratisk" är ingenting annat är ett religionskrig med en maktfördelning till extrema islamister. 

Storbritanien, Kina, Pakistan, Indien, Ryssland, Tjetjenien, hela Mellanöstern, Afghanistan- alla bedriver sina religiösa krig mellan olika religioner och även mellan olika religionsfraktioner. Västvärlden vägrar att erkänna det och stödjer sin egen religion som heter demokrati. Därför är västvärlden dömd att förlora alla dessa krig tills vi inser att vi krigar med olika kartor.


Omröstning:


Kan man försvara kristna utan att konfrontera muslimer?

DN 2 3 4 SVD 2 SR 2 3 4 GP DagBör staten stå för kostnaderna för familjeåterförening?

Staten bör inte hindra familjeåterföreningar om de sker av egen kraft. Om man vill ta hit fru/man från ett annat land, så måste man garantera att hon/han får plats att bo och mat på bordet. Om man vill återförenas med sina föräldrar så måste man garantera detsamma. Det är inte så enkelt som det låter.

Vad händer om man får gemensamma barn, vad har de för rättigheter och vem ska ombesörja dessa rättigheter? Eller vem ska betala för skjukvården när gamla föräldrar blir sjuka?

Därför är det inte en så enkel fråga att svara på om staten ska stå för kostanderna för en familjeåterförening. Det kräver mer reglering och mer diskussioner än vad vi har idag. 


Omröstning:

Bör staten stå för kostnaderna för en familjeåterförening?SR

Förtroende är en viktig ingrediens i valutavärde

Förtroende är en viktig ingrediens i valutans värde. Europeiska länder har förlorat sitt förtoende och det är inte så mycket att göra än att börja om från början utan att ljuga för sig själv och utan att lura folk.

Obegränsade lånemöjligheter har förvirrat inte bara människor utan hela stater. Folk och stater spenderade och fortsätter att spendera utan att tänka på att lånen måste betalas tillbaka.
Ingen tror längre att alla dessa stora lån kommer att återbetalas, därför bedöms vissa länder som mindre trovärdiga och som inte längre får låna mer pengar på samma lättsamma villkor som förut. 

Allvarigt talat, vem i Sverige tror att en lägenhet kan kosta 85 års arbete att köpa? Vem vill vi lura när vi lånar stora pengar och vet att vi aldrig kommer att återbetala lånen medan vi lever?

Vem tror att pensionssparande kommer att resultera i att man får sin pension? Pengar som man ger till andra för att spara kan förminskas i värde eller försvinna utan ditt godkännande. Förtoende för hur staten och privata aktörer hanterar våra pengar är i botten och det kommer att krävas mycket för att återskapa det.

Gemensamma lögner kommer att kosta många år att reda ut men det är mer än nödvändigt att sluta ljuga för sig själv och för andra.

Därför kostar förtroende så mycket idag och är en viktig ingrediens i valutavärde. 


Omröstning:

Har EMU-samabretet försvagat eller förstärkt medlemsländernas ekonomi?

Hjärtat till vänster och hjärnan till höger

Das Wahre ist von laengst gefunden,

Hat edle Geisterhaft verbunden;

Das alte Wahre, fass es an!


Gamla sanningar är så lätta att formulera och så svåra att genomföra.

Företagaren måste ha ett utökat samhällsansvar - är en bra tanke.  Vem och på vilket sätt ska vi förverkliga det? Kommer det att finnas speciella lagar för det? Hur kommer företagaren att uppmuntras eller straffas för att göra det? Utan detaljerade förklaringar är det bara tomma och vackra ord.

Hög ungdomsarbetslöshet ska hejdas med hjälp av lägre löner och flexibilitet. Varför köar då inte våra ungdomar till Norrland för att plocka blåbär på sommaren? Varför är det intressant jobb för thailändare och vitryssar men inte för svenska ungdomar? Kanske för att de  inte kan betala sina hyror för pengarna de kan tjäna på blåbär? Det är uppenbart att den här visionen redan är provad och inte fungerar.

Att alla våra jobb kan i princip  förflyttas till utlandet förutom service och tjänsteyrken är en mycket gammal vision som inte följer världens trender längre. Strömmen har gått tillbaka och vi vill inte ha globala lösningar längre. Tvärtom är det back to basics som gäller.  Vi vill ha närproducerat, hemgjort och traditionellt. Och det gäller inte bara grönsaker.

Miljövänligt teknik tilltalar alla. Det är klart att någon måste betala för den här drömmen också. Eller landar notan igen hos vanliga medborgare som blir förvirrande av alla krav om att betala höga bensinkostnader och samtidigt inte åka bil.

Klas Eklund skriver ingenting om bankernas ansvar och hur man borde reglera deras vinster. Här kunde han berätta lite till om bankernas roll i nuvarande krisen och drömma om att bankerna tar ansvaret och sopar efter sig. Det är klart, han är anställd på en bank och har ingen frihet att drömma där.

Jag skulle vilja ha en annan beskrivning på framtida versioner. Där alla krav och kostnader står spaltade och där man ser vem som ska stå för kostnader och vem som ska se till att alla kraven är genomförda. Det kan påminna om en planekonomi i gamla Sovjet, men vem vet, kanske kan man damma av gamla idèer och ge dem ett nytt namn. 

Kapitalismen 4.0 är ett vackert förslag.


Omröstning:

Skulle du vara en bra statschef om du fick den posten?
DN 2 SVD


 


Var ligger gränser för sexskämt

Hur kan Kulturministern förklara för ett barn som hör de råa sexskämten i TV- och radioprogram att det inte är bra att upprepa samma skämt i skolan eller när man idrottar.

Som man bäddar får man ligga.

Omröstning:


Tycker du att det är fel att skämta om sex i offentliga sammanhang?DN 2 SVD 2 3 GP Ska SR


Vem var först: bemanningsföretag eller facken?

Vänsterpartiet vill förbjuda bemanningsföretag. I deras resonemang ser det ut som att bemanningsföretagen skapar osäkra anställningar, ungdoms- och invandararbetslöshet.
Låt os rulla tillbaka bandet. Vem började kriget mellan arbetstagare och arbetsgivare: bemanningsföretagen eller fackorganisationerna?

Bemanningsföretag hjälper arbetsgivare att slippa problem med anställda genom att inte anlita dem på heltid utan att ta arbetskraften bara när den behövs.

Det finns massor med tillfälliga jobb i varje företag. Dessa jobb kan sträcka sig till ett eller två uppdrag eller till ett halvt år eller även en längre tid men med ojämn arbetsbelastning. 

Vad är det för fel med det? Varför måste arbetsgivare nästan gifta sig med arbetstagaren och lova varandra en evigt trohet som facket föreslår?

Företagare betalar mer till bemanningsföretag än vad de skulle betala till en anställd per gång eller per timme. Däremot köper de sig fria från ett ansvar för sina anställda. Det är nämligen för dyrt i Sverige att ansvara för en arbetstagare och det är det som företagare vill slippa. 

Det är synd att Vänsterpartiet alltid har sett arbetsgivare som en klass som man måste kriga och bråka med. Därför bör man fråga Vänsterpartiet om det är dags att lätta på fackkraven istället för att jaga bemanningsföretag och arbetsgivare?


Omröstning:

Skulle bemanningsföretag haft samma framgång om facklagar varit vänligare mot arbetsgivare?SvD 2 3 SR

Svenska kronan: tre olika scenarion

I den här ekonomiska krisen bör man skilja på vad som är orsak och verkan.
Krisen är orsakad av banker och finansinstitutioner som sprintar mot sin egen kollaps. Finanssystemet, som är ett globalt system, har fått allvarliga problem.  Det har utvecklat okontrollerade vinstmekanismer (derivater och dyl.) som idag lever sitt eget liv och liksom en cancersvullst förstör hela kroppen. 

Allting som händer omkring den här kollapsen blir bara en bieffekt av banksystemets krash. Eurosystemet kommer inte att överleva den här krashen  p.g.a. att det är en för komplicerad och oprovad modell. Panikåtgärder som EMU länder försöker att vidta kan inte hjälpa i sista stund eftersom det inte är EURO som bör räddas utan hela banksystemet.


Sverige står utanför EURO-samarbetet. Det betyder inte att landet kommer att drabbas, men svenska krona kan både dämpa eller förstärka krisens effekter.

Det finns tre olika och troliga scenarion:

1 .Svensk krona kan komma att ses ut som en flyktvaluta för sparande och det kommer att förstärka kronans värde. Det är bra för kronan men sämre för exporten.

2. Kronan kan falla tillsammans med EUROn eftersom exportpriserna kommer att styra kronans värde.

3. Om Sveriges egen fastighetsbubbla kollapsar samtidigt som EURO kollapsar, kommer svenska banker både ha  sin egna och EURO-krisen att hantera samtidigt. Då kan krona falla ännu lägre än andra valutor.


Omröstning:

Vad tror du händer med kronan om EURO-valutan kollapsar?
Dn 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 EX 2 GP

Är Sverige ett säkert land att leva i?

Vi är bortskämda med Sveriges höga säkerhet i det vardagliga livet och det säger jag med stolthet. Tack och lov att Sverige fortfarande är ett mycket säkert land att leva i.

Det är betydligt farligare att leva i t.ex. USA och Storbritannien än i Sverige. Skillnaden är att folk tar det för givet i andra länder att man måste vara försiktigt när man går ut på kvällarna, att man bör undvika vissa plaster när det är mörkt, att tonåringar inte bara är gulliga men kan vara farliga, speciellt när de är i flock, att bilförare kan vara påverkade och inte ser att det är ett övergånsställe o.s.v.

Vi fortsätter att leva ett lantligt liv där alla känner alla och där socialkollen på en individ har större verkan än polisen.


Omröstning:

Tycker du att det är farligt att vistas ute på kvällarna där du bor i Sverige?


Politikernas förtroende hänger på deras livsstil

I USA kräver man av sina politiker att de ska leva som de lär. De blir varje gång en stor skandal om politikerna ertappas med att de ljugit eller varit otrogna (som betraktas som samma sak som om de ljugit), när de inte följer sina egna pridikan helt enkelt. Det krävs mycket för att övertala folket att politikernas "varudeklaration" motsvarar innehållet.

I Sverige har de också blivit så innan Göran Perssons tiden. Socialdemokratiska ledare bodde som de lärde. Ingvar Karsslom vägrade att flytta till Sahlgrenska palatset eftersom han tyckte att det är onödigt lyx för honom.

Göran Persson var den första socialdemokraten som gick över till en mycket tydlig och överdriven borgerlig livsstil men fortsatte att predika för arbetsklassen. Sedan var det Lajla Freiveldts bostadsaffär och många många andra "affärer" som visade att socialdemokratiska politiker inte alls tänker leva det liv de predikar.
Det senaste bidragsfusket av Håkan Juholt var nästan en komisk affär. Håkan behövde inte fuska, han är en förmögen människa med sin mångåriga riksdagslön. Ändå "gör han rätt för sig" och kräver ett bidrag från staten. Är det inte det som socialdemokraterna predikar för: plundra de rika, dela ut till de fattiga? Problemet är bara att Håkan Juholt är inte en fattig man. 

Samma gäller miljöpartister som kör Jeepar och flyger i onödan, samma gäller vänsterpolitiker som är "tvungna" att bo på Östermalm, att placera sina barn i privata skolor och ta vård från privata vårdgivare.
Därför har man mer respekt och förståelse till Moderaterna som inte himlar med att de är förmögna, vill tjäna pengar, göra vinster och minska skatterna samtidigt. Det betyder inte att man ska hålla med dem i allting, men man kan inte kalla dem för politiska hycklare i alla fall.
Smarta lösningar: knuffa problemen i lärarens knä

Det är inte så många heltäckande slöjor i Sverige. De syns mycket men de representerar en väldigt liten skara av muslimska kvinnor.

Man behöver inte lösa det här problemet på något sätt, likaså att man inte behöver lösa problemen med alla andra demonstrationer med hjälp av kläder.

Heltäckande slöja är inte ett klädesplagg och inte en nationaldräkt. Det är en manifestation av livsåskådning som råkar höra till en religion. Vi har andra kläder  som manifester annorlunda livsstilar och som vi fullständigt struntar i. Ta t.ex män i kvinnokläder, punkare, gothare, mc-gäng,  m.m. Alla de manifisterar sin livsstil med kläder. Vi har även nunnor som också är få och som också har sina speciella klädkoder. 

Istället för att erkänna att det inte är kläder utan en livsåskådning som man är irriterat på, börjar staten hyckla med bortförklaringar om säkerheten och kontaktsvårigheter. Istället för att erkänna att muslimska kvinnor i slöja har svårt att integrera sig knuffar staten problemen i lärarnas knän.

Nu är det lärare som ska avgöra hur lämpligt eller inte lämpligt det är att ha slöjor i skolan. Läraren bör inte agera klädpolis och är yttersta olämpliga för den här rollen.

Grattis staten med smarta lösningar!


Omröstningar:


Vill du att samhället begränsar ditt klädval?
Dn 2 SvD 2 Gp SR Svt Dag

Lägre lunchpriser eller fler anställda?

När regeringen sänkte restaurangmomsen var det motiverat med att det kommer att leda till fler arbetsplatser i restaurangbranschen och att det blir mindre svart arbetskraft. 

Varför stora tidningar diskuterar lunchpriser idag är en stor gåta för mig. Troligtvis tänkte journalisterna att mamma staten sänker momsen för att de ska kunna äta ute för 5 kronor billigare. 


Omröstningar:

Den sänkta restaurangmomsen bör leda till:?

Jag kommer att är ute oftare om priserna sänks med minst:
DN

Vem vill du ha vid rodret i svåra tider?

Den ekonomiska krisen  kommer att styra väljarna under valet 2014. Det politiska block som kommer att erbjuda de mest trovärdiga lösningarna för att underlätta krisens påföljder kommer att vinna.

Krisen är orsakad av bank och finansinstitutioner som inte kan hejda sin girighet p.g.a. att den är inbyggd i själva kapitalistiska systemet. Banker som har mer makt än regeringar har inga sociala plikter gentemot sina kunder. Det är hårda budskap som gäller: antingen är du lönsam för oss eller inte. Om du är lönsam kommer vi att finansiera dig för att du kan tjäna pengar åt oss genom att du betalar ränta. Är du inte lönsam är du är inte intressant i överhuvudtaget och ditt öde är inte bankernas problem. 

Själva banksystemet kan inte överleva utan sina kunder. Det som bankerna gör idag är inriktat till att kväva sina kunder till döds. Systemet kan räddas genom att regeringar tar makten över bankerna och finanssystemet, tvångsförvaltar dem eller  ålägger dem med lagligt socialt ansvar.  Dessa lösningar är mycket tilltalande och hör till vänstertänkande.

Bankerna är en produkt av högertänkande där privatiseringar och lönsamhet är idoler. Bankerna är privata institutioner som gör rätt när de tar vinster oavsett vad, enligt högertänkande. Detta är en av de viktigaste stolparna i högerpolitik och det är det som inte fungerar idag. Det ser man även på mikronivå, när vårdföretag tappar kontrollen över sin vinstgirighet när de inte är hejdade av staten.

När Göran Persson föreslår att gå in i EMU och Anders Borg säger strikt till bankerna att hejda sin girighet är det inte alls självklart att det högra blocket bedriver högerpolitik och vänster blocket är strikt trogen till vänsteridealer. Allting måste läsas i praktiska förslag och i reell politik eftersom ideologiböcker inte alltid gäller i kristider.

Därför kommer det blocket som visar det mest trovärdiga politiska lösningar för hur Sverige ska underlätta eller undvika krisens påföljder att vinna valet 2014.


Omröstningar:

Vilket blocks politik är mest lämpat för att lösa/underlätta den ekonomiska krisen?


Hur väl hanterar regeringen den ekonomsika krisen?Dn 2 SVD 2


Staten är inte din mamma

Det är så lustig att folk tänker på staten som på sin egen familj, som tar ansvar för vad och en och där man dessutom har nästan obegränsade tillgång till familjens finanser och faciliteter.

Staten med sin generösitet, brist på kontroll och för milda straff infantiliserar oss på gränsen till handikapp.  Som barn blir vi egoistiska och vill inte ta ansvar för våra handlingar. Vi tror på blodigaste allvar att vi kan bete oss hur vi vill och att staten ska springa efter och sopa efter oss.

Vänstern frågar oss  t.ex. om hur mycket vi vill arbeta, och miljöpartiet föreslår medborgalön till de som inte vill. 
Ingen vågar att fråga om hur vi egentligen behöver att jobba för att klara oss utan statens hjälp. Usch, så stressigt, vi kan bli ledsna om vi få veta att vi behöver arbeta i överhuvudtaget och även producera. 

Staten är inte din mamma, kära barn. Det är vi alla som solidariskt betalar för att staten ska fungera. Jag vill inte betala mina egna pengar för att någon inte vill arbeta,  inte vill följa lagar och beter sig som en en bortskämd unge. Därför fungerar inte socialismen eller kommunsimen någonstans i världen. (Det betyder inte att kapitalismen fungerar heller).


Omröstningar:

Vem bör betala riskterna med skönhetsoperationer?


Bör man erkänna att det inte finns jobb åt alla i Sverige och införa medborgarlön?Dn 2 3 Svt 2 3 4 SvD 2

Bankernas diktatur är ett hot mot demokratin

Bank- och finansinstitutionernas ledningar är inte folkvalda och deras existensvillkor har ingenting med demokrati att göra. Dock har de en makt som är större än politikers, regeringars och har välutvecklade internationella förbindelser. 

Finansvärldens diktatur och hänsynslöshet uppmärksammades och förklarades av Karl Marx och Freidrich Engels i deras "Kapital". Boken är orättvist avfärdad av många politiska idеologier p.g.a. av sin uppenbara koppling till kommunismen (marxismen). Det är synd eftersom boken förutsåg kollapsen av kapitalismen p.g.a. bankernas och finansinstitutionens girighet och hänsynslöshet. 

Wall Street är bara en början av en global rörelse emot finansvärldens diktatur. Rörelsen kommer att växa till något större än vad vi ser idag och ingen kan förutse på vilket sätt det slutar för motståndet mellan bankernas diktatur och demokratin. 

De senaste försöket från regeringen att hejda finansvärlden spelade ingen roll. Ekonomiska processer har sina egna lagar och det är svårt att vända börsen med dekret. Bankerna och finansintitutioner kör sitt eget race. Tyvärr saknar de ofta en terrängkarta och vet inte själva var de är påväg. 

Det vore också bra om politiker var mer utbildade och mer skarpa än bankernas och finansinstitutionernas ledningar. Dagens kris bevisar bara det som Marx och Engels förutsåg för 200 år sedan: regeringar är inte kapabla att styra och folk vill inte leva på ett gammalt sätt. Faktum är också att de länder som provade att införa kommunism som Marx och Engels föreslog lyckades inte heller. Det är intressant att Marx och Engels trodde att Tyskland kommer att vara det första landet där kommunismen vinner.
Det måste finnas ett annat sätt att leva, styra folk och ekonomi än idag och det är det som politiker och ekonomer i världen desperat försöker att hitta, medan finansbomben tickar. 


Omröstning:

Vem har mer faktisk makt i samhället: politiker eller finansinstitutioner?

Dn 2 3 4 SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DN SVD

Osäkra väljare avgör opinionen

Partiunderlaget i Sverige är väldigt litet, de största partierna har inte fler än 100 000 medlemmar. Det betyder att aktiv politik bedrivs av en ännu mindre andel av befolkningen.

Alla andra "säljer" sina röster för vallöften, faller för partiledarens karisma, blir offer för stats- och regeringspropaganda eller massmedias bra/dåliga beskrivningar av partier och deras ledare.

Fråga de som röstar på miljöpartiet t.ex. och du får höra mycket av det som partiet inte har, aldrig har haft och förmodligen kommer att aldrig att skriva i sitt partiprogram. Samma gäller Sverigedemokraterna där partiet får ursäkta sig för det som aldrig gjorts och inte kommer att göras. Vänstern har problem med att rentvå sitt namn från påstådda kopplingar med f.d. kommunistiska diktaturer. Centern kan inte tvätta bort bondestämpeln, och Folkpartiet har blivit av sin främlingsfientlighets-stämpel bara för att det gick över på SD.

Det är osäkra och okunniga väljare som väljer de som ska styra det här landet och så är det med demokrati i alla länder. Alla har sin världsbild och sina förväntningar. Partier som lyckas att fånga mainstreamen för dagen brukar att vinna.


Omröstningar:

Vilken ideologi är du anhängare av?

Känner du att du kan påverka politiken genom hur du röstar?

Kriminalitet och brottslighet har inget etniskt ursprung

Det är så lätt att förklara att det är invandrare som står för kriminalitet och att om man minskar invandringen kommer man att minska antalet brott i landet. 

Sanningen är att kriminalitet har inget nationellt eller etniskt ursprung, den brukar snarare att bottna i ekonomi och sociala orättvisor än i religion och hudfärg.

Det är sant att invandrare är överpresenterade i svensk kriminalpolitik. Men det är lika sant att invandrare har det sämre ekonomisk ställt och har mindre chanser att skaffa sig en bra ekonomi än genomsnittiliga svenskar. 

Alla samhällen har alltid flera skikt och det är de nedre skikten är alltid överrepresenterade i brottsstatistiken. Tyvärr, hamnar ofta nykomlingar i de nedre skikten p.g.a. ekonomiska skäl och det kan ta flera generationer att komma upp på en genomsnittlig nivå. Dock är det fel att tro att man hamnar i de nedre skikten av samhället p.g.a. sitt ursprung eller fel genuppsättningar.


Omröstning:

Tror du att brottslighet har sitt ursprung och förklaras av utsatthet och fattigdom?
Den ekonomiska krisen förändrar flyktingströmmar

Det finns ingenting dåligt i att människor söker ett bättre liv och en lättare tillvaro. Man behöver inte leta efter ideologiska eller andra förklaringar på det. Vi är bara skapade så och det är därför vi överlever. Vi måste se till att vi och våra barn har tak över huvudet, mat för dagen och en elementär trygghet. När alla dessa krav är uppfyllda utökar vi våra krav och behov till något mer avancerat, såsom kärlek, uppskattning, o.s.v. Jag ska inte dra hela Maslows behovstrappa men det är uppebart att den påverkar även flyktingströmmarna i världen. 

Folk flyr från krig och oroligheter för att rädda sina liv, för att undvika hunger och för att för att få taket över huvudet efter naturkatastrofer. Dessa behov utgör viktiga flyktingskäl.

Det finns inga flyktingsskäl som är avsedda för att man vill leva i en bättre ekonomisk standard än vad man har i sitt hemland. Ändå vet vi att de flesta flyktingar i Europa och USA kommer dit av det skälet  och inte av hunger, krig och naturkatastrofer.

Därför kan ekonomiska krisen påverka flyktingsströmmen som har mer avancerade behov än de basala.

Vad tycker du?


Omröstning:

Tror du att den ekonomiska krisen kommer att ge fler eller färre flyktingar till Sverige?
Dn 2 SvD GP

Sänk momsen för alla tjänster

Det är uppenbart att svenska skattesystemet inte är gjort för att stödja småföretagare. Det är snart omöjligt för småföretagare att överleva utan att fuska med skattesystemet och alla vet om det.

Det är inte småföretagare som är födda till fuskare det är staten som gör det omöjligt att klara sig ekonomiskt på ett hederligt sätt. Det är kanske  därför småföretagare har utvecklat stora och små knepp att kringå skattelagar och det är därför skattenissar är tvungna att kontrollera mer och mer. Skattekontor kommer ständigt på nya och mer sofistikerade sätt att kontrollera vilket innebär att det tar oerhörda resurser, det krävs fler som arbetar med det och det krävs mer skattepengar som finansierar det.

Den onda skattespiralen drabbar  inte bara småföretagare utan även hela samhällen som ser att det är bättre att arbeta och betala svarta pengar än att betala pengar till det drakonsika skattesystemet.

Ta t.ex. RUT- och ROT-avdragen:
RUT och ROT-avddragen kräver mycket pappersarbete och det tar mycket resurser från småföretagare fast det är andå lönsammare än att arbetra utan dem.

För att få RUT- och ROT-avdargen måste små företagare först fylla speciella blanketter till Skatteverket. Småföretagare står även för kontrollen av kundens ekonomi. Kunden kan inte utnyttja avdragen för sammanlagt mer än 50 tusen per år. Skatteverket har rätt att inte ersätta avdragen för fuskande kunder och har rätt att kräva tillbaka avdragen. Städfirman som har t.ex. 200- 300 kunder klarar sig inte utan att ha en anställd person som gör ingenting annat än arbetar med skatteverkets blanketter.  Hur lönsamt är det i slutändan? 

Det som jag vill komma fram till är att RUT och ROT är onödiga skattekonstruktioner som ger mer obetald och ickeproduktiv jobb för företagare och mer jobb för skatteverket. Dessa åtgärder skapar mer misstänksamhet och mer fusk än om man bara sänkte momsen för alla tjänster. 


Omröstning:

Bör ROT och RUT-avdragen utökas eller bör de ersättas av en sänkt moms för tjänster?

DN

Vänsterpartiets fasadbyte

Johan Sjöstedt kan förnya Vänsterpartiet och attrahera flera nya väljare framförallt från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Vänsterpartiet  har i decennier arbetat för att tvätta bort den kommunistiska stämpeln. Det är möjligt att Lars Ohly vad den sista ordföranden som var tvungen att bortförklara sitt kommunistiska förflutna.

Johan Sjöstedt hör definitivt till den nya generationen av vänsterpartister som inte behöver att svara för anklagelserna för förbindelser med kommunistiska stater. Dels för att kommunistiska stater är färre, dels för kommunismen är inte så skrämmande idag än det var förut och dels för att nya generationens ideologi och retorik skiljer sig från den gamla kommunistiska partiet. 

Johan Sjöstedt är mycket karismatisk och med gedigen politisk erfarenhet. Miljötänkande, femenism och rättvisa är tre populära budskap som attraherar. Med nya tolkningar av den gamla vänsterpartistiska ideologi kan han definitivt bidra med nya väljare, speciellt förstagångsväljare och de som är besvikna på för lite verkstad från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.


Omröstning:
Tror du att Jonas Sjöstedt kommer att attrahera väljare från S och MP till V?

DN 2 3 4 5 6 SVD 2 3 4 5 6 SR 2 GP

Om vänsterpartiet kommer att attrahera kvinnor beror på partiledaren

Gudrun Schyman har gjort väldigt mycket för vänsterpartiet när hon tog den feministiska frågan i vänsterpartiets budskap. Det tilltalade många kvinnor. 

Lars Ohly tappade den fana och även de väljare som röstade på vänstern för jämställdhetens skull.

Idag kommer Vänsterpartiet att välja mellan en manlig och en kvinnlig kandidat. Det blir spännande att se om deras nya ordförande tar upp feminism och jämställdhet igen som partiets viktigaste profilfrågor och om de vinner tillbaka sina väljare.


Omröstning:

Vem tror du kan ge Vänsterpartiet flest röster?

Dn 2 3 SvD 2 Svt 2 3 SR

För att bäst överleva krisen bör man satsa på ungdomarna

Dagens ungdomar hör till krisens förlorade generation. Deras föräldrar har gjort sitt bästa för att förstöra sin ekonomi. Förut samlade föräldrarna pengar för att hjälpa sina ungdomar, idag samlar mamma och pappa skulder och lån som de inte har råd att återbetala under livet. Vilket i sin tur betyder att barnen får ärva ingenting.

Hur kan en ung människa köpa sin första bostad om hon inte har något jobb? Föräldrar i allmänhet har egna skulder att betala och unga människor kan inte räkna med deras hjälp. 

Ungdomsarbetslösheten är skyhög och det gäller även akademiker, vilket betyder att det finns massa med ungdomar som aldrig haft jobb men redan har skulder från utbildningen.

Föräldrarna till dagens ungdomar tänker inte underlätta ingången till arbetsmarknaden för sina barn. Sist in, först ut-regel gäller fortfarande. Föräldrarna var kloka och försäkrade sina arbetsplaster för hela sitt liv och alla andra får snällt vänta ut tills de går i pension eller dör.  

Föräldrarna till dagens ungdomar kan i sin tur inte förvänta sig att de kommer att ha det bra på ålderns höst. Deras bostads- och arbetslösa barn kommer inte att ha råd att tjäna pengar för att försörja sina föräldrar och samtidigt betala sina och  föräldrarnas skulder.

Någonstans måste man stanna och tänka på att det bästa vi kan satsa på idag för att underlätta den ekonomsika krisen är dagens ungdomar.Omröstning:

Vad kommer du att ärva från dins föräldrar?

SvD 2 3 4 5
Vapeninnehav bör betraktas som överläggning till mord

Det finns så mycket vapen i landet att det tar bara några timmar för en journalist att skaffa sig en pjäs. 

Vapeninnehav kan inte bortförklaras om man inte använder det för jakt, enligt särskilda regler, eller för yrkesutövande, som polis eller militär.

Allt annat vapeninnehav bör straffas så kännbart att folk vägrar att röra vid vapen på grund av stora risker att hamna i fängelse. 

Det finns inga andra orsaker att ha vapen än att använda det i syfte att mörda eller skada en annan människa. Det betyder att varje människa som har ett vapen för annat än jakt och yrkesutövning kan anklagas för överläggning till mord.

Brottet bör anses som artbrott och ge många år i fängelse.


Omröstning:

Behöver vi höja straffet för olaga vapeninnehav?SR 2 3 4 5 Svt 2 3 Dn 2 3 SvD 2 3 GP 2 3 EX Dag

Hög lön ger högre status och flera män i yrket

Vi brukar diskutera jämställdhet när kvinnorna inte har tillgång till positioner där män har höga löner men aldrig tvärtom. 

Kvinnor är starkt överrepresenterade i skolor och läraryrket är ett av mest ojämställda yrket i landet. 

Högre lön för lärare kommer inte bara att ge högre status till läraryrket men även bättre jämställdhet. 


Omröstningar:

Kommer vi få en bättre utbildningskvalitet om lärarnönerna höjs?


Vilken status har läraryrket enligt dig?

Dn SR 2

Var går gränsen mellan granskning och drev?

Media ser inga gränser mellan granskning och drev därför går det ena mycket lätt över till de andra.

Det måste vara till synes lätt att inse att media har all rätt att kritisera kungen för hans kungarollsutövande men de har ingen rätt att diskutera hans privatliv när det inte påverkar hans "yrkesroll".

Tyvärr går media så lågt att de diskutera det som anständigt folk inte diskuterar. Det börjar med oskyldiga reportage om kungfamiljens vänner, kläder, shopping och fester. Allt som inte har med kungens roll som statschef att göra. Vi är vana att allt som handlar om kungen är viktigt för oss att veta, att vi har rätt att titta in i kungens tallrik, drottningens garderob och princessornas shoppingbags.

Denna familjära känsla sprider sig till rätten att kritisera medlemarna i kungafamiljen. Man anser sig ha rätt att betygsätta drottningens klänningar och hårupsättningar och att veta allting om princessornas kärleksrelationer. 

Vilken normal kvinna och man skulle tolerera så nära insyn i sitt privatliv utan att vara irriterad och anmäla stalkaren till polisen?

Media kan hanteras som vilka oförskämda förföljare som helst. Men då måste man förstå att det kan innebära slutet för alla reportage om kungafamiljen som inte gäller kungliga "yrkesutövningar". Det kommer i sin tur att betyda att hälften av kvällsblaskorna och glansiga tidningar kommer att stängas. Det är inte inte så mycket de kan skriva om man stänger insynen i kändisarnas garderober och sovrum.


Omröstning:

Tycker du att mediabevakningen av kungafamiljen har gått över till ett mediadrev?EX SvD

Ta Sverigedemokraterna på allvar och behandla dem med respekt

Nationalism har alltid existerat och i alla länder. Att älska sitt land, att vara stolt över sitt arv, att bevara sin kultur och sina traditioner är det inget fel på. Problemet är att det blandas ofta ihop med rasism, när man tycker att ens egna genupsättning och tillhörighet är bättre än andras och att andra inte har samma rättigheter. 

När nationalisterna börjar hylla sitt egna land ser de andra kulturer som ett hot. Alla som inte hör till deras kultur, religion och inte har samma traditioner avfärdas per definition. Det leder till rasistiska uttalanden på Internet, rasistiska påhopp i verkligheten, rasisitiska demonstrationer o.s.v. 

Allt som börjas med kärlek till det egna landet behöver inte förvandlas till hat mot det främmande. 

Sverigedemokraterna avfärdar nationalismen och främlingsfientligheten och försöker att formulera om sina tidigare budskap. Det går mycket trögt hittills och SD:s anhängare  ser ingen skillnad mellan kärlek till sitt land och hat till de som inte har samma ursprung, kultur och traditioner.

Det är alldeles fel strategi att inte ta Sveridemokraterna på allvar. Oavsett vad man tycker om deras idéer och politik är de folkvalda och representerar några procent av befolkningen.  Dessa idéer och tankesätt kommer alltid att finnas i samhället. Det måste alltid tas på allvar och med respekt. När man inte diskuterar nationalistiska ideer riskerar de att förvandlas till rasism och fascism.

Det är fel att avfärda kärlek till landet, det är ingen fel på den här känsla. Dock måste man tydligt avgränsa deras kärlek för sina egna mot deras hat för främmande. 


Omröstning:


Tycker du att SD är ett mobbat parti?
Dn 2

TV-spelsfakturor

Nätforum har en tendes att spåra ut. Det är enklare att uttrycka sig vulgärt om man inte möter diskussionsgruppens ögon i verkliga livet. Från internet kan du logga ut och du slipper höra vulgära ord tillbaka. Vissa anser att det är bra och andra tycker inte om det.

Vi ser idag också fler personer som är beroende av att spela om pengar. Hemma i sin egen soffa verkar siffrorna påminna om gamla tv-spel. Overkliga insatser, overkliga vinster men kännbara förluster.

På samma sätt som nätforum och internetcasinon kan spåra ur verkar nätshoppingen ta samma bana. Fler unga tjejer blir skuldsatta för att de shoppar på nätet

Samhället har anpassats sig kring internet men vi verkar inte förstå att verkliga saker sker i en virtuell miljö. Många påminns fortfarande om sina gamla spelkonsoler så fort de sätter sig framför en skärm. Vi tror inte att det verkligen sker, det är för lättillgängligt, färglatt och roligt att trycka på knappar.

Människor är inte mogna för Internets utveckling, vi är för infantila och lättlurade än så länge.Omröstning:


Tycker du att nätshopping är mer lättillgängligt än verklig shopping?

Kriget i Iran har redan börjat i massmedia

USA börjar sina krig med massiv propaganda med hjälp av lojala massmedia. Svenska tidningar ingår i den här kretsen därför kan vi se amerikansk krigspropaganda live hos oss.

Iran anklagas för utveckling av kärnvapen och att det tar mindre än ett år när de här vapnen kan användas. På det här viset ser vi att kriget är planerat inom de närmsta månaderna. 
Det berättas för oss att Iran vägrar att erkänna att de redan har utvecklat en atombomb och att alla deras atombombanlägningar är nedgrävda på olika platser. 

Faktum är att Iran förnekar konsekvent att de planerar att bygga en atombomb och att de utvecklar teknink för kärnkraftverk. 

Vi kommer ihåg att Irak-kriget förbereddes på samma sätt men vi lär oss aldrig och är glada att bli lurade igen och igen.

Saddam Hussein anklagades för att han utvecklade farliga kemiska vapen. Kemiska vapen hittades aldrig, Saddam Hussein fångades och hängdes, en och en halv miljoner irakier dog till följd av kriget och landet ligger i spillror. Amerikanska trupper kan inte lämna landet oavsett att kriget var förklarat som avslutat av George Bush för länge sedan. 

Samma "snabba krigsföring" har vi sett i Lybien. Opinionen förbereddes i mycket snabb takt, landet är demolerat, hundratusentals av civilbefolkningen är döda, landet ligger i spillror. Det farligaste i Lybien är att Khaddafis vapenarsenal hamnade i händer på olika stammar och ingen kan gissa på vilket sätt den kommer att anvädas. En sak är klar - vi har ett nytt Afganistankrig som aldrig kommer att ta slut och som betyder ett oändigt lidande för folket i landet och en fara för grannländer. 

Kriget i Iran förbereds på samma sätt som alla andra krig. Massmedia går först och förbereder oss på att det är oundvikligt. Det höjs inga kristiska röster och ingen vågar att säga emot eller ifrågasätta. 
När kriget är ett faktum kommer vi att höra om den lyckliga befolkningen som är urglada att de är befriade. Att befolkningen inte stödjer invasionen kommer att tystas eller förnekas. Efter ett tag kommer även dessa röster att tystna.

Mission accomplished!


Omröstning:

Tror du att USA med hjälp av lojala medier förbereder ett krig i Iran?
Dn 2 3 4 SvD 2 3 4 5 SR 2 Svt 2 3 Ex Skå GP

Hoppas på det bästa och förberedd på det sämsta

Svensk optimism för Sveriges ekonomiska framtid är imponerande. Hela 73 procent står bakom påståendet att "ekonomiska situationen är god". 

Sverige har klarat sig bättre än andra europeiska länder hittills. Vår ekonomi är inte belastad av Eurovalutan, vi har en klok finansminister som vägrar att spendera våra gemensamma skattepengar i onödan och vi har fortfarande en efterfråga på våra varor och tjänster. 

Det som är emot oss är en enorm skuldbubbla som kan välta vår "goda ekonomiska situation" i ett slag. 

Räntehöjningar och räntesänkningar kan hjälpa att göra den smällen mindre smärtsamt men tyvärr kan det inte hjälpa oss att undvika den helt och hållet.

Ändå är det bra att svenskarna hoppas för det bästa, optimism brukar att vända ekonomiska kurvor uppåt.


Omröstning:

Kommer Sverige att klara den ekonomiska krisen bättre än andra länder?
Dn Svd 2 3 4 Dag Svt 2

Rättvisa och solidaritet förvandlades till försäkringskassa och bidragsberoende

Kan socialdemokraternas opinionssiffror höjas om de byter ordförande?

Ordförandebyte kan ge en kortsiktig effekt i och med att folket fortfarande hoppas  att socialdemokraterna kan komma med nya idéer och ändringar i den socialdemokratiska ideologin. Socialdemokratiska idéer och ideologi passar inte längre för arbetsklassen.

Socialdemokratisk politik dödar flera arbetsplatser än vad den skapar. Bidragsberoende och försäkringskassa kan inte ersätta arbetsplaster utan skapar ett underklass som också är besviken på socialdemokratiska tomma löften om rättvisa och solidaritet.

Socialdemokraternas räddning kan ligga i att de spanar på de mest populära idéer från andra partier och gör dem till sina egna.


Omröstning:

Kommer opinionssiffrorna för Socialdemokraterna att vara högre om de väljer en annan partiordförande?
Dn 2 SvD 2 3 4 5 6 7 8 Gp 2 SR 2 3 Svt 2 3

Vad har du för nyårslöfte?
SVD Exp 2

RSS 2.0