Antalet invandrare kommer att minska p.g.a. av krisen

Det är inte en liberal abstarkt humanitet som styr invandringspolitiken, utan de ekonomiska premisser som finns för det.

Den nuvarande ekonomiska krisen slår hårt på EU:s befolkningsekonomi. Det är klart att pengarna inte räcker till pensioner och äldrevård, att pensionsåldern måste höjas och försäkringsvillkoren försämras. 

Alla liberala krav om att Europa måste ge asyl till alla som behöver det kommer helt enkelt att slås sönder av den ekonomiska realian.

Tyvärr måste även humanitet och medlidande mostvara resurstillgångarna.


Omröstning:


Hur tror du att den ekonomiska krisen kommer att påverka EU:s asyl- och invandringspolitik?

SVD Fria

Barn från fattiga länder är inte välkomna

Våra överlevnadsinstinkter säger till oss att ju flera barn desto bättre. Därför är vi så glada att se gravida kvinnor och små bebisar. Alla barn är till godo och alla barn är välkomna.

Så är det inte riktigt idag. Världens barnafödande måste begränsas för allas bästa. Jordens livsviktiga resurser håller på att ta slut och vi måste samarbeta för att hejda tillväxten av världsbefolkningen.

Medan västerländska och asiatiska länder redan har befolkningstillväxt plus minus noll fortsätter Afrikanska länders befolkning att växa. Paradoxet är att ju fattigare och mindre utbildade människor är desto fler barn föder de. Flest barn föds fortfarande i Kongo och Afghanistan - i genomsnitt 6 barn per kvinna. 

Både Afghanistan och Kongo har stora västerländska donationer för att återuppbygga länders infrastruktur, utbildning, hälsa och mat för dagen. Bör biståndet inrikta sig på familjeplanering och stimulera familjer som väljer att inte föda fler än 2 barn?


Omröstning:


Skulle du avstå från barnafödande frivilligt om staten betalade dig för det?

Dn, SVD, 2 SR, SVT, GP, Exp, 2
Mer lidande med västhjälp

Det är näst intill omöjligt att veta att någonstans i världen dör kvinnor och barn och du kan inte göra något för att hjälpa dem. Så resonerar förmodligen politiker och regeringar som bestämmer att blanda sig in i konflikter  och krig i andra länder. För att hjälpa i kriget eller konflikten måste man välja någon sida att hjälpa till. Och så fastnar västvärlden i oändliga krig och stora flyktingsströmmar som resultat.

Det räcker inte med förlorade krig i Korea, Vietnam för att lära sig. Afghanistan, Somalia och Irak har inte lärt oss heller.

Nordafrika och Mellanöstern kan bli nästa område som vi går och "hjälper" till ännu större lidande, flyktingsströmmar, stora civilskador, sönderbombade städer och trasigt infrastruktur. Vi har inte byggt en enda demokrati med vår inblandning men vi är  ändå redo att offra våra soldaters liv om och om igen för att "hjälpa".


Omröstning:

Tycker du att västvärldens hjälp i krig och konfliktsituationer är alltid rättvist och nödvändigt?


DN, 2, 3, 4 , 5, SVD, GP, SR

Politikernas rädsla att förlora kontrollen över valresultaten

Det verkar mer som att politiker är rädda att förlora kontrollen över sina valresultat än att de har svårt att tro på att elekroniska val är säkrare än på papper.
Att Internet är ett pålitlig och billigt sätt att uttrycka sin vilja bekräftas av att banker sedan länge använder det för att att göra pengtransaktioner. Det finns elektroniska underskrifter och det är lätt att verifiera att en männsika röstar en gång. 

I överhuvudtaget är system alltid mer pålitligt än en mänsklig handling. När man röstar med pappersvalsedlar finns det för många manuella och mekaniska rutiner vilka kan påverka resultatet. Internetröstande kan ta bort människas mekaniska närvaro under många processer och göra de säkrare.


Risken i av manipulation är också mindre med Internet än med vallokaler, valurnor och valarbetare och rösträknare. 

Tänk vilka möjligheter som försvinner för oärliga politiker: det blir svårare att lura analfabeta somalier, att använda röster från gamla, dementa och förståndshanikappade, att tappa sedlar och att "räkna fel".


Omröstning:


Vilket valsystem är mest pålitligt enligt dig: Elektroniskt via internet eller valsedlar via papper?SVD, DN,

Halva svenska befolkningen lever som Grekland med hjälp av Riksbanken

Grekerna anklagas för att de lever över sina tillgångar, lånar pengar när det är klart att de aldrig kommer att återbetala lånen. Själva grekerna tycker tvärtom att de förtjänar det här livet. 

Självklart tror man att man är värd lyxlivet när bankerna bekräftar att de litar på att du har råd att återbetala dina lån. Har du inte råd att återbetala, så har du en lägenhet eller en villa som stäääänidgt kommer att växa i värde så mycket att det räcker för dig och för dina barn. Omröstning:

Kan kollapsen av svenska bolånemarknaden räddas men låga bankräntor?


Dn 2 3 4 SvD 2 3 GP

Personligt ansvar för flyktingar


Hela Europa bär självpåtaget ansvaret för flyktingar som riskerar att dödas eller torteras i sitt land. Strömmen av de som lever farligt i sina länder kommer aldrig att sina, det är en oändlig process. Däremot är Europas resurser begränsade och det ser man ännu mer tydligt när krisen riskerar att rasera den europeiska ekonomin. Så resonerar flyktingsfrämliga partier och det är lockande att hålla med dem.


Omröstning:

Dock, tänk om någon kommer och ber DIG personligen om skydd från död eller tortyr, skulle du vägra då?

DN, SR, GP, SVD, Exp, Dag,

Envisa felsatsningar gör krisen ännu värre

Förr eller senare händer det med alla människor- felsatsningar. Jag menar fel relationer eller fel affärer med opålitliga partners. Det enda som kan rädda en är att erkänna felet och avsluta felsatsningen så fort som möjligt, reparera skadorna så gott som möjligt och leva vidare. Om man är dum, envis och fortsätter trots att det är uppenbart att det är en felsatsning får man bara värre skador.


Det här beskrivnigen gäller inte bara människor utan också länder. Trots att det varit uppenbart sedan länge att EMU och till viss del EU är felsatsningar fortsätter man att satsa energi och pengar. Det slutar med att man går ut ändå men med betydligt värre skador.


Omröstning:


Skulle krisen underlättas om EURO-länderna gick tillbaka till sina gamla valutor?

För många fel på för kort tid

Det verkar som att politikerna har carte blanche och oavsett vad de gjort kan klara sig med en ursäkt för att glida vidare. Det enda som är viktigt för en politiker att han/hon kan leverera så många väljare som möjligt till valurnorna.

Håkan Julholt gör för många fel på för kort tid och framstår mer och mer som ett oseriös och opålitlig politiker. Det tycker inte Socialdemokraternas styrelse som fortfarande har fortoende för honom tvärtemot vad väljarna tycker. 

Det började med att Juholt "glömde" att berätta till partissyrelsen om att hans särbo var villkorligt dömd för förskringning. Det viftades bort som att hans fölåtelse gör hela domslutet ogiltgt. 


Sedan upptäcktes att han själv begär betydlig större hyresersättningar av staten än vad han har rätt till. Det viftades bort igen av att Juholt inte visste reglerna. Skulle DU klara dig ostraffad om du slaravade med att läsa reglerna och fick 160 000 i bidrag?


Att Juholts upprepande faktafel i talarstolen viftas också bort av partiet med att han missupfattat eller att han inte menade det han sade.


Är det inte för många fel på för kort tid?


Omröstning:

Kan Socialdemokraterna vinna tillbaka sina väljare med Juholt som partiledare?

DN, 2, 3, 4,Privata långivare till Grekland är både du och jag

Grekiska skulder till privata långivare kommer att halveras för att rädda Greklnad och därmed Euro och EU. Privata långivare är med andra ord bankerna. Bankerna lever inte på produktion utan på sina kunders lån och besparingar. Ju mera vi använder banktjänster destå större vinster har de.

Pengasystemet är byggt på att vi ovillkorligt står både för bankernas vinster men även för deras förluster. Kontanthanteringen har med bankernas och polikernas hjälp blivit krånligt och i vissa fall olagligt. Vi är dömda att vara eviga bankkunder och torskar. 

Grekland privata långivare är både du och jag och det är vi som kommer att betala Greklands skulder.


Omröstning:

Är det rättvist att privata banker ska rädda Grekland?

DN 2 3 4 5 6 7 8 9 Svd 2 3 4 5 6 7 Gp 2 Svt 2 3 SR 2 3 4
Biståndspolitik kan användas för att styra fattiga länders demografi

Fattiga länders demografiska problem kan styras med hjälp av biståndspoltik.

Barnafödandet per kvinna i fattiga länder är i genomsnitt 2 -3 gånger högre än i rika länder. Vid en ökad ekonomisk standard föder kvinnor ännu fler barn. Vid ökad utbildnings- och jämställdhetsnivå går demografikurvan nedåt. Med andra ord finns det ett direkt samband mellan ekonomi, utbildning och barnafödande som kan utnyttjas för att styra länders demografi. 

Är det moraliskt försvarbart att styra barnafödande med hjälp av straffer som man gör i Kina? 

Omröstning:

Tycker du att biståndspolitik kan användas för att styra barnafödandet i fattiga länder?

Svt Dag SR 2 DN 2 3 Svd 2 3

 


Kina bör lära sig mer av västerländska metoder

Kinesiska myndigheter har meddelat att de ska kontrollera bloggar och meddelandetjänster på internet. Det får man inte göra i västerländska demokratiska samhällen.

Bloggar och meddelandetjänster stryps i demokratiska länder på ett annat  mer sofistikerat och effektivt sätt:

1. Strypa finansieringen, t.ex. Wikileaks.
2. Skrämma bort reklamgivare.
3. Sprida rykten om att bloggägaren är nasist, pedofil, missbrukare, våldtäktsman, skattesmittare, etc. genom officiella massmedia. Bloggägaren kan tvätta bort stämpeln själv eller infinna sig i situationen.
4. Som sista åtgärd kan man neka serverplats av någon påhittad motivering.

Dessa fyra enkla åtgärder brukar att räcka för att bli av med oönskade människor på Internet och man behöver ingen kommunistparti kommuniké för att tillämpa dem.


Omröstning:

Vad ökar mest med skärpt kontroll av internet: Säkerheten eller Förtrycket av individen?

Dataintrång bör jämställas med grovt rån

Många av dagens hackerattacker är gjorda utan någon nytta för hackaren. Man gör det på skoj, för att visa att man kan. Hackaren har oftast ingen vinst av hackning förutom ett hjältestatus i vissa kretsar. Det är oftast unga datakunniga människor som gör det och de är inte medvetna om vilka hemligheter de kommer fram innan de försöker att hacka en databas.

Tänk om någon skulle springa omkring och bryta upp lås, stänga av ett säkerhetssystem i ett varulagerlokaler bara för att visa att man kan. Även om man själv inte drar nån nytta av det som finns bakom låsen underlättar man för de som vill stjäla. Det är klart att låsbrytningen skulle ses som en del av rånet. 

Jämställer man dataintrång med grovt rån i brottsbalken kommer många datahackre att förlora sin hero- och duktighetstatus och förvanlas till vanliga kriminella.Omröstning:


Har du varit med om att dina hemliga uppgifter varit spridda p.g.a. dataintrång?


DN, 2,  SVD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SR, GP, 2

Vem vill rädda banker som inte bryr sig?

Det verkar som om ekonomiska lagar har spårat ut eller hamnat i en ond cirkel. Det ekonomiska systemet som vi har idag arbetar på hög varv för att förinta sig självt.

Vi är beroende av bankerna för att låna pengar och bankerna är beroende av oss för att det är våra pengar de förvaltar. Ömsesidigt ekonomiskt beroende förutsätter kompromisser och att alla är någonlunda ärliga i sina handlingar. Det ska var ömsedidigt bekvämt och tryggt för att det ekonomiska samarbetet ska fungera. Men det verkar som om bankerna slutat bry sig om kundernas bästa och kör sitt eget race. Deras enda mål är att tjäna pengar oavsett vad det kostar för kunden. 

När kunderna tröttnar på bankernas girighet kommer bankerna att falla på riktigt och att förlora pengar. Det är synd att bankernas fall kommer att dra med sig inte bara trötta kunder men även hela stater. 


Omröstning:

Vill du betala egna pengar för att rädda bankerna om de har lika stora vinster som idag?

Dn 2 3 SvD 2 3 4 5 6 7 GP 2 SR 2 3Kan ett demokratiskt samhälle se ut på ett annat sätt?

Alla demokratiska länder liknar varandra, men varje odemokratiskt land är odemokratiskt på sitt eget sätt. - om man gör om den berömda Leo Tolstojs citat från Anna Karenina. 

Demokratiska grundförutsättningar är ganska enkla: alla samhällsgrupper har lika rättigheter och lika skyldigheter och är proportionellt representerade i folkförsamlingar som styr samhällen. Det betyder att kvinnor ska ha samma rättigheter som män, homosexuella som heterosexuella, muslimer som kristna, rika som fattiga, med andra ord ska ingen samhällsgrupp förtryckas eller ha större rättigheter än den andra. 

Folkrepresentanter ska väljas genom öppna val där alla valmöjligheter är välpresenterade och där väljare har rätt till allsidig och korrekt information.

Kan demokrati byggas på sharialagar där alla samhällsgrupper har olika rättigheter och skyldigheter, där kvinnor har hårdare krav på sig och deras straff är hårdare, där homosexuellitet är förbjudet och där bara en religion är tillåten?


Omröstning:


Kan ett demokratiskt samhälle byggas på sharialagar?

Dn 2 3 4 5 SvD 2 3 4 5 6 7 8 GP 2 3 4 5 6 7 8 SRKan folket välja fel?

Demokratiska val betyder att varje myndig människa har en fri rätt att välja. Det är en helig demokratiprincip och det anses att folket inte kan ha fel. Om folket får välja själva så väljer de obligatoriskt demokratiska regeringar. Om folket inte gör det så skriker media sig hes att det inte var ett demokratiskt val och att valfusk är inblandat.

Man glömmer att Hitler var vald genom ett demokratsik val och att många andra tyranner och despoter var också folkvalda. 

Arabiska vårens resultat kommer att bli överraskande för många men inte för folket som bor där. De som de demonstrerar genom sin fri val är deras riktig vilja. Eller kan folket ha fel?Omröstning:


Kan folkets demokratiska val vara fel?
Svt 2 Svd DN

Är prostitution ett bristyrke i Sverige?

Snart finns det en thaimassagesalong i varje hörn i Stockholm och nya öppnas ständigt. Verksamheten växer inte bara p.g.a. svenskarnas överförtjusning i just thailandska massagkonster.

Det är klart att thaisalongen ger någon service eller täcker något behov som inte kan tillgodoses på ett annat sätt eller in en annan form.

Skattemyndigheterna misstänker fusk och sexhandel bakom och inleder en hårdbevakning av verksamheten. 

Det verkar som att prostitution har blivit ett bristyrke i Sverige och verksamheten är tvungen att ta andra former för att kringå svenska sexköpslagar. Omröstningar:

Kan man ändra folkvanor och moral genom hårdare straff?

Hur kan man bäst skydda prostituerade?

Tycker du att svesnka sexköpslagen är bra?

Kan låga moralnormer kompenseras med strängare bestraffning?

Bör arbetskraftinvandring begränsas till utvalda specialister med spetskompetens?

SVD, Ska , Dag, DN 2 3 SR,

Socialism är bäst när den kombineras med kapitalism

Socialismens ideal är att alla är lika och har det lika bra. För att alla ska ha det så måste man ta bort från de som har det bättre och ge till de som har det sämre.

Om man bygger socialism in real life blir det mycket orättvist, eftеrsom de som har det bättre fråntas resultaten av sina ansträngningar och de som har det sämre behöver inte anstränga sig eftersom de ändå har det bra.

Kombinationen av socialism och kapitalism är den mest lyckade och fungerande modell där människors girighet hejdas av att samhälles behov.

Omröstning:

Litar du på att man kan uppnå socialismens ideal där alla är lika värda och har det lika bra?

Dn 2 Svd 2 3 SR 2 Svt 2


Bör Sverige delta i räddningen av Euro?

Euro är på väg att kollapsa och det är bråttom för EMU länderna att bestämma åtgärder för att rädda den gemensamna valutan. Bör Sverige vara med och rädda den europeiska valutan även om vi valde bort euro?

Sveriges deltagande i euroräddningen kan i så fall bestå av att vi offrar våra egna pengar för att rädda det som inte kan räddas. Grekland är bara början av kollapsen och efter den faller Portugal, Spanien, Italien och Frankrike. 

Tyvärr, kommer Sverige att drabbas av krisen oavsett om landet hjälper eller inte hjälper den här gången. Vi är för små och för beroende av export och utländska valutor. Tack och lov att vi har fortfarande vår krona och även om vi inte kan undvika krisen så kan vi åtminstone  dämpa krisens effekter.


Omröstning:

Bör Sverige delta i räddningen av Euro?


DN

Om man bör hjälpa svaga grupper att gå in i styrelser

Man bör hjälpa de svaga i samhället - det är vi alla rörande överens om. Gamla, handikappade, invandrare, kvinnor, HBT-personer och etniska minoriteter. Alla de förtjänar och får vårt stöd på ett eller annat sätt.


Att samhället bör hjälpa dessa grupper för att  hamna i bolagsstyrelser är jag tveksamt till. I så fall ska alla andra utsatta samhällsklasser får samma rätt att hamna i styrelser p.g.a. av kvotering.


Omröstning:

Tycker du att svaga grupper bör stödjas med hjälp av kvotering?

Sr Svd 2

Facket bör redovisa öppet arbetstimmar de ägnar åt politisk arbete

Om alla partier bör redovisa den ekonomiska hjälpen de får måste man gå ännu längre och redovisa inte bara överförda pengar men också arbetstimmar som är betalda av någon annan än partiet. 

Så ser det ut för Socialdemokraterna när fackfunktionärer arbetar politisk för Socialdemokraterna men deras arbetstimmar är betalda av arbetsgivaren.


Omröstning:

Bör facken öppet redovisa hur många timmar de ägnar sig åt politiskt arbete?
DN 2

Varför ska det gå i Libyen när det inte går i Afghanistan eller Irak?

Västvärlden har två stora myter. Den första är att Libyens folk vill leva i ett demokratiskt samhälle som liknar det västerländska samhället, den andra är att alla revolutioner leder till demokratiska förändringar i samhället.

Libyens folk och andra Afrikanska länder vill leva i en västerländsk materiell standard, men det ska inte blandas med en västerländska moraliska priciper och samhällsskick.

Samhällsutvecklingen är en evolutionsprocess och det går inte att hoppa från en utvecklingfas till en annan genom revolutioner.  Samhället måste utvecklas, d.v.s. gå igenom alla utvecklingsfaser om även i en snabb takt.

Idag befinner sig Libyen mellan ett nomadafolkstastadium och en tidig feodalism. De har många stamnledare (feodaler) som krigar ständigt mot varandra. Khaddafis bedrift var att han lyckades förena dessa stammar genom att visa att det lönar sig att hålla ihop. Det andra förenande kraften för Libyska folket är islam. 

Hur kan folket som är djupt religiös och med en stammentalitet adoptera demokratis principer? Det går inte i Afghanistan och det går inte i Irak, varför ska det gå i Libyen?Omröstning:

Tror du att Khaddafis död är för Libyens bästa?

Dn 2 3 4 5 6 7 8 SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 GP 2 3 4 SR 2 3 4 5 6 7 8 Svt 2 3 4

Terroristerna har nått sitt mål - vi lever inte längre i en demokrati

Terorristernas mål är att skrämma oss och tvinga till sig vissa beslut och handlingar eller att ändra vår livsstil. 

Idag har terroristerna delvis nått sitt mål om att ändra vår livsstil. Vi lever inte längre i ett demokratisk samhälle. Vi slutar att handla fritt och enligt våra moraliska och konstitutionella lagar. Vi har inte länge rätt att uttala oss om vissa "förbjudna" ämnen. Inte alla diskussioner är tillåtna och inte alla slutsatser är välkomna. En avbildning eller en diskussion omkring "fel" person eller gestalt kan sluta med terroriska hot eller verkställda aktioner.

Medan polisen diskuterar vilken "moralisk" rätt har de när de ger sig på terroristerna och deras verskamhet sitter vi hemma och censurerar oss själva för att inte irritera terroristerna. Terrosriternas mål är nått - vi lever inte som vi vill och är rädda för dem.
Vilka andra krav ska vi uppfylla för att inte irrititera terroristerna och för att göra SÄPO glad?


Omröstning:


Skulle du känna dig säker på internet om polisen patrullerade där?

DN 2 EX SvD 2 GP SR Svt

Partiet som ger mest jobb vinner valet

Moderaternas politk är inriktad på att bevisa att deras politik kan ge flest jobb. Därför kallar sig moderaterna för det nya arbetspartiet och förklarat sig som ett statsbärande parti. 

Partiets värsta rival och bromskloss är inte Socialdemokraterna som man kan tro utan fackorganisationer  som stagnerar arbetsmarknaden och omöjliggör viktiga arbetsmarknadsreformer. LO är dessutom socialdemokratisk finansierare och lobbyist. 

Svensk Näringsliv är betydligt mindre engagerat i politiken än facket och arbetar mindre än facket med att påverka viktiga beslut i arbetsmarkandspolitiken.

Sverigedmokraterna som tror på att mindre invandring kan påverka arbetsmarkanden är på helt fel spår i politiken. Invandrarna är de som kommer till arbetmarknaden sist och är de första som förlorar jobbet när det går sämre. Därför syns de mer i arbetslöshetsstatistiken och det betyder bara att landet behöver en bättre arbetsmarknadspolitik för att alla som vill ska få jobb. Sverigedemokraterna saknar egna ideer på hur man ska skaffa fler jobb. 

En sak är klar: det parti som ger flest jobb kommer att vinna valet 2014.


Vilket partis politik ger flest jobb: Socialdemokraternas eller Moderaternas?
Exempel på när mediabevakning inte är bra

För mycket av det goda kan fungera tvärtom. 

Mediabevakningen av domstolarnas beslut gör att de enkla rättegångar växer till stora politiska frågor som går utöver domstolernas kompetens.

Istället för att döma männsikor för det som de gjorde i deras land och enligt landets lagar måste domstolarna ta ställning till mycket annat. Ta t.ex. fallet Assange. Det skulle vara mycket enkelt att döma honom i en svensk rättegång enligt svenska lagar. Men mediabevakningen har gjort det till en stor politisk fråga där inte bara själva brottsgärningen tas upp utan även andra stora frågor. Det betyder att oavsett hur den svenska domstolen kommer att agera blir det fel. Om Assange är skyldig då är det en politisk rättegång, om man ogillar åtalet då kommer domstolen anklagas  för att den är mediapåverkad och partisk.

Samma gäller alla politiserade rättegångar som man drar mediauppmärksamheten till. 


Omröstning:

Hur tror du att stor mediebevakning av rättegångar påverkar domstolens beslut?

SvD 2 3 4 5 6 SR 2 DN 2 3 4 Svt GPS vill satsa på flera arbetslösa akademiker

Socialdemokraterna vill satsa ännu mer pengar på att fler ungdomar ska få högre utbildning. De facto leder det till att Sverige får flera arbetslösa akademiker och brist på arbetskraft på arbetplatser där man inte behöver universitetspoäng.

Antalet människor med universitetsutbildningar kan inte ökas oändligt av flera orsaker. Den främsta orsaken är att alla kan inte klara av universitetsstudiekraven. Det är ingen hemlighet att männsikor har olika intelligensnivåer och antalet av de som kan klara studier på universiteten kan inte vara 100%. Socialdemokraternas satsningar på fler universitetsplatser betyder i sin tur att universiteten måste sänka utbildningskvaliten och kuskapsnivå för att alla ska passa in. 

Även om man lyckas att utbilda alla ungdomar på universitet betyder det inte att det kommer att finnas arbetsplatser för alla akademiker. Idag arbetar många utbildade akademiker på arbetsplatser som inte alls behöver höga utbildningar och kvalifikationer. 

Samtidigt råder det brist på dem som är yrkesutbildade eller har speciella högstudieutbildningar. Problemet är att man inte kan utbilda fler läkare, ingenjörer och högkvalificerade programmerare av alla som vill det. Därför att inte alla klarar dessa studier och på dessa utbildningar kan man inte sänka utbildningskvaliten.

Det betyder i sin tur att socialdemokraternas satsningar på fler högutbildade kommer att skapa fler arbetslösa akademiker, sämre utbildningsnivå på universiteten och bristen på specialister som behövs på arbetsmarknaden.


Omröstning:

Kan arbetslösheten minska om fler ungdomar får universitetsutbildningar?DN 2 SvD

Bör journalisterna ha rätt till lagimmunitet

Journalisternas krav att särbehandlas p.g.a. av deras yrke är både svårt och lätt att försvara. Det är sant att deras jobb är mycket viktigt för samhället och att det ligger i allmänhetens intresse att de har företräde till allt de vill belysa.

Det händer ofta att journalisterna vill avslöja olägeneheter som regeringar, företag och privata personer vill dölja. Det är ibland omöjligt att göra det med lagliga medel. Journalisterna är tvungna då att ta risker och överskrida lagen. Om allting går bra får de deras scoop, om det inte går bra kan de hamna i fängelse eller bli mördade. 

Betyder det att journalisterna bör särbehandlas och ha ett lagimmunitet p.g.a. deras yrke? 


Omröstning:

Har journalister rätt att kräva särbehandling av domstolsväsenden p.g.a. deras yrke?


DN 2 SvD 2 3 4 5 6 7 8 GP 2 3 Svt 2 SR 2 3 4 5 6

Sajter vi egentligen tycker illa om och därför läser mest

Politikst inkorrekt läggs ned men de lovar att återkomma med något nytt istället.

Varför är folket så rädda att det finns sajter som skriver saker som de inte överensstämmer med? Det finns ett alternativ att inte gå in på politiskt inkorrekta sajter och de kommer att självdö av utebliven traffik.

Det är inte det som fint folk gör.  Istället går de in och lusläser alla "otillåtna" texter och gör PI till en av de största sajterna i Sverige. 


Sverige behöver ingen censur för det finns en självcensur i människor som vägrar att tänka själva. De skiljer själva på information som de vill och inte vill veta.


Omröstning:

Brukar du att gå på hemsidor eller bloggar som du egentligen tycker illa om?
DN SvD GP svt SR

Om att (S)kjuta sig i foten och klaga på media

Medias bevakning av Håkan Juholt var mycket hård förra veckan. En mycket seriös anklagelse om bidragsfusk riktades mot honom som Juholt försökte vifta bort som ett "litet" missförstånd som han kommer att åtgärda samma dag. 

Det gick inte att bevisa att han fuskade medvetet med avdraget och åklagaren bestämde att lägga ned åtalet. Juholt är förlåten av sitt parti och är på resa i landet för att reparera förtroendet.


Var Juholt orättvist behandlat av media?


I min mening kan det inte kallas för ett mediadrev och många vettiga frågor var inte ens ställda av media.


1.Var Juholt särbehandlad av åklagaren? Titta på liknande mål i skattedomstolen.

3.Vill vi ha en påtänkt statsminister som är slarvig (med alltid till sin fördel)?


Trygg arbetsmarknad för arbetslösa

Ungdomar, invandrare, kvinnor, lågutbildade och gamla drabbas värst av socialdemokratiska trygghetssytemet. Stela och inte konjunkturanpassade arbetsmarknadsregler skapar segregering och arbetslöshet istället för att ge trygghet.

Socialdemokraternas arbetsmarknadsregler skapades när Sverige inte hade arbetslöshet. Efter kriget behövdes så mycket arbetskraft att vi importerade arbetare från andra länder. Arbetsgivare gick med på alla socialdemokratiska och fackliga krav när de anställde folk. När dessa krav förevigades och förstelnades i lagar och konjukturen svängde började dessa lagar att motarbeta arbetsmarkandens intressen.

Småföretagare drabbades först när de uppfattade att det inte gick att anställa och avskeda folk på det sätt som krävs för företagets bästa. Man är tvungen att betala så mycket pengar för en fast anställd att det inte lönar sig. Stora privata företag undviker att fastanställa folk så länge det går. Det har föds olika former att kringå fastntällningar i form av provanställningar, praktiktjänster, vikariattjänser, säsong- och uppdragsanställningar. Trygghetsregler fungerar i den motsatta riktingen och skapar mer otrygghet på arbetsmarknaden.


Omröstning:

Vill du ha en mindre trygg men mer rörlig arbetsmarknad än idag?


DN


Juholt är bara ett symtom på Socialdemokraternas sjukdom

Väljarnas fortroende för Juholt ligger i botten och Socialdemokraternas väljare är djupt besvikna. 

Socialdemokraternas parti är svårt ideologiskt sjuk och det är inte Juholts fel. Socialdemokrtarena förlorade sitt ideologiska kompass strax efter Ingvar Carlsson.
Göran Perssons livsstil visade egentligen hur Socialdemokraternas ledare drömmer att leva medan de predikar om allas lika värde och att alla bör vara med.
Efter det var det varit fritt fram att inte leva som man lär.

Partiet är skadat för sedan länge av mångåriga traditioner av topstyre och nomenklatur liknande funktionärer. Socialdemokraternas många år vid makten har vaskat fram hårda och täta grupperingar av politiker som intrigerar mot varandra och vars enda syfte är makten. 

Juholt är bara ett symtom på Socialdemokraternas förfall. Sjukdomen ligger i själva partiet.


Omröstning:

Kan Juholt skada väljarnas förtroende för Socialdemokraterna?DN, 2,  SVD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GP, 2,  Dag,


Bör man rädda svenskar från fängelse utomlands när de bryter lagen där?

Om någon kommer till Sverige och begår ett brott kommer han eller hon att dömas i en svensk domstol och sitta i ett svenskt fängelse. Vi ifrågasatter inte den här ordningen eller hur?


Varför är de så konstigt att andra länder har samma regler och om man begår ett brott i Etiopien kommer man att dömas av en etiopisk domstol och sitta i ett etiopiskt fängelse.

Att den som begår brott utomlands är en journalist bör vara irrelevant. Svenska domstolsväsendet har aldrig haft speciella lagar för journalister, kan man begära det från Etiopien?


Omröstning:

Bör man rädda svenskar utomlands från fängelse när de medvetet brytit mot lagen där?
DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Rätt sätt att visa missnöje eller bråkmakarfest

Hur kan man vädra sitt missnöje mot sociala orättvisor? Det enklaste sättet är att diskutera det hemma vid köksbordet eller på fikarasten på jobbet.

Om man är flera så kan man bilda en förening eller gå in i redan existerande parti- eller intresseföreningar.

Man kan börja skriva en blogg eller twittra om sina tankar och föreslå egna lösningar.

De åvanstående metoderna är ganska harmlösa, långsamma och inte alls farliga för makthavare.

Däremot har gatudemonstrationerna större slagkraft, har mer uppmärksamhet och kan vara farligare för deltagare men också för allmänheten.

Oorganiserade demonstrationer är mer farliga än organiserade med arrangörer. De kan lätt förvandlas till mobbsamlig med allmänfarliga påföljder. 

Arabiska våren har visat oss att regerningar går lätt till våld för  att skydda allmänheten från en sida och för att visa den rådande regeringens makt.

Bekämpa ekonomiska rättvisor gör man bäst genom:DN 2 3 4SvD 2 3 4 GP 2 3 SR 2

En gång är ingen gång - Upprepa inte detta hemma

Juholt har fortsatt förtroende hos partiet och sitter kvar på sin post som partiledare.

En gång är ingen gång, bestämde VU-utskottet och samtidigt läggs förundersökningen ned.

Upprepa inte detta hemma, kära läsare, och försök inte att förklara bort 160 tusens slarv på samma sätt som kamraten Juholt hade gjort.

Det kommer aldrig att gå hem hos polisen eller skattemyndigheten om du gör så.

Omröstning:

Tror du att DU att skulle klara dig ostraffat hos skattemydigheterna om du slarvade och fick 160 000 tusen i bidrag?
SvD 2 3 4 5 6 7 8 DN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EX 2 3 4 SR 2 3 4 5 GP 2 Svt 2 3 4 Dag 2 Exp 2 3
GP

Juholt ska bort från Riksdagen

Håkan Juholt kommer aldrig att tvätta bort anklagelserna om medvetet avdragsfusk och slarv.
Det kan inte vara sant att Juholt inte kan reglerna och bara är lite slarvig.

Hans "okunnighet" och "slarv" ser väldigt medvetet ut och dessutom konsekvent. Han kryssar i en avdragsruta för hela lägenheten medan han vet att  han inte bor ensam, han uppger att han stannade i åtta nätter i Vitryssland när han i själva verket bara stannade fyra, han drar av kostnader för sin privatbil samtidigt som han kör en av riksdagen betald hyrbil.
Dessa exempel bör räcka för att förstå att Juholt ljuger och slingrar sig medvetet och hoppas på att han alltid kan klara sig med ett lögn till.

Frågan som socialdemokraterna bör ställa sig är inte om Juholt får stanna som partiets ordförande, frågan är om Juholt ska få stanna som en riskdagsman.


Omröstningar:

Tycker du att Juholt bör lämna Riksdagen om det bekräftas att han fuskat med skattepengar?


Vågar du lita på människor som ljugit för dig förut?DN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  SVD, 2, 3, 4, 5, 6,  EXP, 2, GP, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SR 2, 3, 4, 5,

Är inte Juholt den riktiga socialdemokraternas ansikte

Vem är förvånad över Håkan Juholts bidragsfusk? Socialdemokraternas politik är byggd på bidrag och avdrag istället för sänkta skatter och egen makt över pengarna.

Att göra rätt för sig betyder inte längre att man ska arbeta och betala skatt, det betyder att man ska försöka att dra av pengar av staten för allting och att kräva bidrag och ersättningar för sin blotta existens.


Omröstning:

Är Juholts ekonomiska beteende representativt för S eller har socialdemokraterna bara otur och blir granskade oftare?
Dn 2 3 4 5 SvD 2 3 4 5 6 GP 2 3 4 SR 2 3 Svt 2 3 4 EX Dag 2 3 4

Stora imperiums expansion och fall

Kommer ni ihåg Romerska rikets historia? Rikets expansion och fall tog några hunrda år. Det påverkade kulturellt och utvecklade enormt alla länder som ingick i den. Romerska imperiet var ett exempel på hur svårt det är att hålla ihop och styra olika folk och kulturer.

Nästa stora imperium var Osmanska riket vars historia upprepade Romerska rikets öde men också ändrade kulturen och även religionen i många länder.

Exempel på moderna stora impeium är Sovjet som förenade femton republiker med olika språk, kulturer och religioner. Sovjetunionen existerade i 70 år och upplöstes för drygt 20 år sedan. Sovjetunionen utvecklade och förändrade kulturellt och industriellt men också ideologiskt för länder som ingick i den.

Europeiska unionen är det yngsta imperiet i vår tid och är fortfarande i expansionsfasen. Hur påverkar EU sina medlemmar?  Hur lång tid tar det tills den faller isär och vilka krafter kommer upplösa den?Omröstningar:

Vilken är den viktigaste orsaken som förenar EU-länderna och ger EU-samarbetet en mening?


DN, 2, SVD, SR,

Spara som kineser eller slösa som amerikaner

Under tusentals år trodde människor att det är rätt att spara mer och slösa mindre. Bara de senaste decennierna uppmuntras vi att slösa mer än att spara. Man ska leva idag och man ska unna sig det bästa. Dagens moral stöds av bankernas "generösa" krediter och ingen tänker längre än en löneutbetalning i taget.

Människor tror att de är runtom försäkrade, att bankerna kan inte falla, att bostadbubblan aldrig kommer att spricka, att välfärden kommer att fungera även om man inte betalar skatter, att samhällets försäkringsnät kommer att dämpa fallet om något oförutsett händer.

Kina, har inte anammat dagens slösakultur och fortsätter att spara frenetiskt. Kinesiska banker lever på att vi slösar som galningar och på att de sparar.

Problemet är att om Kina är beroende av vår slösaktiga livsstil på samma sätt som vi är beroende på Kinas krediter.


Omröstning:

Tycker du att vi ska spara mer eller slösa mer för att klara oss ur krisen?
Dn 2 3 4 5 6 7 8 SvD 2 GP 2 3 4 5 SR 2 3 4 5 6 EX

Politikerna har samma egenskaper som sina väljare

Vilka egenskaper kan man absolut inte acceptera hos sina politiker? Vi accepterar att politiker kan vara alkoholister och missbrukare, att de är otrogna mot sina partners, att de ljuger för att vinna flera väljare, att de inte lever som de predikar, att de är dålig utbildade, att de inte lever som väljarna de representerar. Det sista som vi vägrar att acceptera är att politikerna, precis som vi, är giriga.

Är girighet en dålig egenskap idag? Nej, i allmänhet drömmer alla att tjäna stora pengar,  är avundsjuka på de som har redan gjort det och ger aldrig bort mer än vad som behövs.

Varför har man svårt att acceptera att politiker har samma egenskaper som sina väljare?


Omröstning:

Vilken egenskap hos en politiker kan du absolut inte acceptera?DN 2 3 4 5 6 7 8 SvD 2 3 4 5 6 7 8 9 SR 2 3 4 5 EX 2 3 4 GP 2 3 4 5

Bidragsförnedring

Är det inte en fönedring för vuxna arbetande människor att be om pengar för mat, logi och resor? Man kan få avslag, man kan granskas när som helst och få krav om återbetalningen. Dessutom kan man hånas för sina vanor, ifrågasattas i sina behov, även närståendens vanor och sätt ifrågasättas och granskas.

Är det inte bättre att sänka skatter, få ordentliga löner och be aldrig om bidrag?


Omröstning:
Ta med dig omröstningen till din blogg. Klicka här!

SVD, 2, 3, GP, EXP, SRDN,

Prostitution beskyddas av EU, bekämpas av Sverige

Sveriges prostitutionslag kommer i kläm om europeiska prostituerande vill komma hit och arbeta här. Dock måste de också ha sina europeiska klienter med sig. Svenska sexköpare slipper inte ansvaret även om europeiska prostituerande säljer sina tjänster helt lagligt i Sverige.


Omröstningar:


Hur kan man bäst skydda prostituerande?


Kan låga moralnormer i samhället kompenseras med strängare bestraffning?


Tycker du att den svenska sexköpslagen är bra?Religionsfriheter och demokratifriheter är inte detsamma

Sverige som ganska länge har varit ett homogent land har ingen eller obetydlig erfarenhet av religiösa konflikter. Därför är det svårt att förstå för oss när människor av samma etnicitet och med samma språk kan hata och döda varandra p.g.a. trosuppfattningar.

Bara de senaste 30 åren har Sverige sett påverkan av andra religioner än en kristna. Det byggs buddhistiska tempel och moskéer, det säljs speciella maträtter i affärer inför diverse högtider och vi ser ett annat sätt att klä sig och bete sig som är påbjudet av olika religioner.

Man kan inte säga att alla reagerar positivt till andra kulturer och religioner. Därför måste staten gå in snarast möjligt och sätta in sina egna bestämmelser för att förebygga religionskonflikter.

Vissa länder, som Frankrike t.ex. väljer att föbjuda alla religiösa symboler, andra tillåter det och även anpassar statliga uniformer för att den ska passa människor med andra religioner. Alla demokratiska länder försöker att alla religioner har lika rättigheter på ett eller annat sätt.

Ändå är det omöjligt att möta alla krav från alla religioner. T.ex ska vi fira alla religiösa helger av alla religioner eller fortsätta att bara ha kristna helger som officiella röda dagar? Oavsett hur man gör blir någon någonstans beklämd och diskriminerad, ledsen och missnöjd.


Omröstning:
Du kan embedda omröstningen till din blogg också. Gå till Voter.se och hämta kod!

DN 2 SvD 2 3 4

Fem procent av befolkningen är inte värda diskussionen

Endast barn kan protestera och vara så pass envisa att de förstör för majoriteten. Vänta, S och V kan också.

Svenska folket fick inte en fullständig partiledardebatt på grund av en protest från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Hur demokratiskt är det att inte delta för att man inte vill beblanda sig med visst folk? Hur demokratiskt är ett parti som tycker att visst folk inte är värda att diskutera med? 


Omröstning:

Är bojkott av SD en demokratisk handling?Unga, gamla, invandrare, lågutbildade och arbetslösa undanbedjes tillträde

Bostadskostnader gäller alla. Maria Ranka, VD på Stockholms handelskammare, föreslår att införa marknadshyror på hyresrätter i Stockholm. Resultatet kommer bli att priserna på andra boendeformer höjs också.

Det kommer att förvandla boendemarknaden till in en rå kapitalistmarknad där bara pengar kommer att styra med segregation som följd inom alla områden. Unga, gamla, invandrare, lågutbildade och arbetslösa kommer aldrig att ha råd att bo där de vill.


Så mycket kapitalism kommer ingen att rösta på.


Omröstning:
Klicka på < embed > för att ta med dig omröstningen till din sida.DN, 2, SVD, 2,  HD,

Hur mycket koll har du?

Förhoppningsvis har du mycket pengar på banken och har stenkoll på hur din bank använder dina pengar.


Problemet är att ingen vet hur säker bankernas garanti är och hur staten kommer att återbetala sin bankgaranti ifall om flera banker kollapsar samtidigt. Krisscenariot har aldrig provats.
Bidragsfusk som en livsstil

För att undvika brott räcker det ibland att bara inte provocera fram det. Havet av olika bidrag och avdrag lockar skattebetalarna att kräva ersättning för allting. Skatterna är så höga att det är dumt att inte använda möjligheten att kräva återbetalning och bidrag för allt möjligt.

Att kräva lite mer och försöka att tänja på gränserna för det som man kan få tillbaka av staten har blivit en livsstil och en sport. Tidningarnas  löpsedlar före deklarationstider uppmanar alla att se över sina deklarationer och kräva avdrag och bidrag för allt som finns.

Bidragsfusk kostar hundratals miljoner årligen. År 2007 instiftades Bidragsbrottlagen av regeringen. Enligt den kan den som varit grovt oaktsam och lämnat felaktiga uppgifter dömas för bidragsbrott.

Omröstning:

Tror du att Juholts bidragsfusk är ett misstag eller en livsstil?


Vågar du lita på människor som ljugit för dig förut?


DN 2 3 4 5 6 7 SvD 2 3 4 5 6 7 8 GP 2 3 4 SR 2 3 EX 2 3 4 5 Dag Svt 2 3 4
DN SvD 2 3

Det är inte häftigt att betala (S)katt

Jag tycker inte att politiker är vanliga människor och att de får vara slarviga. Vi väljer politiker för att de lovar att ta ANSVAR för vårt land på det bästa sättet. Vi litar på att de inte glömmer att göra det som de ska göra och att de kollar regelverket noggrant innan de gör viktiga beslut.

Vi förväntar oss även att politiker lever som de lär. Socialdemokraterna har alltid tyckt att det är jätteviktigt att betala skatt. Därför borde egna korrekta skatteinbetalningar pririteras hos dem som förväntar sig det från andra.


Omröstning:


DN,2, 3, 4, SVD, 2, 3, 4, GP, 2, EXP, 2, 3, SR, 2

Wall Streetprotester och vårrevolutioner: finn fem fel

Wall Streetprotesterna kallas för demonstrationer för och av vänstern i DN och att de inte är många och inte organiserade. Demonstrationer  i Mellanöstern eller Nordafrika som också var riktade mot makthavarnas girighet och en ojämn fördelning av statens resurser kallades för vårrevolutioner.

Polisen i New York försökte återställa ordningen för att demonstranterna inte skulle stöa stadens liv. Samma polissagerande i Mellanöstern och Nordafrika skulle bedömma det som regeringens brutalitet mot sitt eget folk.


Occupy Wall Street hävdar att de representerar 99 % av befolkningen - det viftas bort av DN "Några tusental demonstranter i en stad av 8,5 miljoner invånare är inte lysande för en rörelse som har parollen "Vi är de 99 procenten".
Däremot några tusentals bråkmakare i Lybien strider idag mot regeringen med hjälp av NATO-styrkor och FN-stöd.

DN:s slutsats som måste citeras i sin helhet: "Hur rätt demonstranterna än har i sin upprördhet över bonusar och maktmissbruk kan de inte komma ifrån att inget samhälle har lyckats bygga demokrati, välstånd och social trygghet utan marknadsekonomi och tillväxt. Det är lättare att peka ut kapitalismens tillkortakommanden än att presentera ett fungerande alternativ."

Mellanösterns och Nordafrikas demonstrationer har inte föreslagit ett välfungerande alternativ heller.


Omröstningar:

Det är för sent

Det heter bostadsbubbla och det finns ingen återvändo för det här scenariot. Bubblan måste spricka först.

Bankerna tjänar stora pengar på att vi lånar deras pengar. Därför gäller det att locka oss som kunder med bra lånevillkor. Om det är lätt att låna blir det fler som lånar och bostäderna går upp i pris eftersom det är gott med de som vill köpa bostäder.

När (inte om) räntorna stiger och  priserna på bostäder går ner kommer många låntagare försöka att sälja sina dyra bostäder med ännu större boprisfall som följd. Bankerna i sin tur som har bostäder som lånegaranti kommer att förlora sina luftpengar och kommer att be staten om hjälp.

Därmed borde alla efterkloka råd och varningar i tidningar publicerats för 10 år sedan. Nu är det för sent.


Omröstning:

Borde det bli lättare eller svårare att ta lån för bostadsköp?SvD 2 3 4 5 6


Bort med tassarna från mitt företag

Socialdemokraternas drömmar om att staten kan reglera marknaden bättre än privatpersoner och företag är inte nya. Det gäller bara att organisera olika kommissioner och fonder (helst med socialdemokratiska funktioner i styrelsen) och marknaden kommer att dansa efter statens pipa.

Jag blir alltid förvånad hur människor som aldrig har haft något eget företag, aldrig har haft någon annan anställning än kommunal eller statlig tänker att de vet bättre om hur marknaden ska styras och hur företag ska skötas.

Omröstning:

Litar du på att staten kan reglera marknaden bättre än näringslivet?SvD 2 3 4 5 6 Svt DN 2 GP 2 3 SR 2 3 Svt 2

Proletärerna, förena er med kapitalister!

Socialdemokraternas rötter kommer från kommunistiska ideer. Klasskampen är fortfarande mycket viktig för Sossarna vilket de bekräftar varje år med sina traditionella 1 maj demonstrationer.

Juholt och Wildech föreslår Socialdemokraternas skuggbudget 2011 att staten bör samverka med näringslivet vilket är ett helt nytt statement i socialdemokratisk ideologi och politik.

Om Socialdemokraterna tar efter Moderaterna och vill upprepa deras succe när de förklarade sig för det nya arbetspartiet då är det helt fel tanke. Moderaterna har aldrig stått för klasskamp och är ideologiskt fria att alliera sig med vilken samhällsklass de vill. Det får inte socialdemokraterna göra om de inte vill förlora sina väljare av ideologiska skäl.

Proletärer i alla länder, förena er!- utropade Karl Marx en gång. Han sade ingenting om att proletärerna ska förena sig med kapitalister (näringslivet).

Omröstning:

Bör socialdemokratin utvecklas genom att samverka med näringslivet?


DN 2 3 4 5 SvD 2 3 4 SR EX

Bankernas riskbeteende bör straffas istället för att uppmuntras

Bankernas riskbeteende kan leda till stora vinster eller till lika stora förluster. Om allt går väl är det bankerna som delar bonusvinster mellan sina medarbetare och om något går snett då är det staten (läs vanliga medborgare) som står för förlusten.

Bankerna är inte utsatta för samma konkurrens som andra företag. Staten är nästan rädd att tillrättavisa bankerna för att vi är deras ekonomiska gisslan. Våra egna pensioner och boendelån håller oss fastbundna till bankerna. Om staten slutar att rädda bankerna kommer vi att drabbas av stora ekonomiska förluster.

Därför måste bankernas ensidiga makt begränsas med strängare lagar och regleringar för rikstagande och vinstfördelning


Omröstningar:

Tycker du att banker bör ha samma konkurrensvillkor som andra företag och inte räddas av staten?

Tycker du att bankerna borde beskattas mer?DN, 2, 3, 4, SVD, 2, GP, 2, 3, 4, Svt 2 3

Vänskapsrelationer mellan låntagare och långivare

Bästa vänner går ofta isär efter misslyckade ekonomiska relationer. Familjemedlemmar har svårt att behålla bra relationer när stora pengar står på spel. Det är sällan låntagare och långivare är bra vänner om affärerna går dåligt och låntagarnas skulder växer.

De europeiska experimentet med EU och EMU har visat att relationerna mellan länder inte är så bra som utlovat innan valet.

Grekerna vill inte offra många år av sina liv för att arbeta för EU- och EMUs överlevnad. Tyskarna är inte heller intresserade av att strama åt sin ekonomi för att hjälpa sina sydländska kusiner.Omröstning:

Är det viktigt för dig att EU och EMU överlever krisen eller att att din egen ekonomi kommer inte att drabbas av den?DN 2 3 4 5 6 SvD 2 3 4 5 SR 2 SVTFarligt att skapa en utbildningsinflation

Tyvärr, kan inte alla bli högskoleutbildade utan att sänka högskoleutbildningskvalitéten. Socialdemokraternas mål att 50 procent av de som fyllt 30 bör ha minst två högskoleår i bagaget kommer att handla om degradering av högskolan.

Det är inte alltid sant att flera utbildade skapar tillväxt i samhället. Det gäller länder där det fortfarande är många illiterala där satsningar på läskunnighet förbättrar landets ekonomi. I länder där mångårig grundskol är standard och dessutom är garanterad av lagen bör man inte sträva efter längre utbildningar för alla.

Det är farligt att skapa utbildningsinflation genom att satsa på kvantitet. Högskolan handlar inte bara om att man vill och har råd utan även om man kan och har tillräckligt med intelligens och ambitioner.

Alliansens mål att förbättra skol- och gymnsieutbildning kommer att ge betydligt bättre resultat för Sverige än socialdemokraternas utopiska drömmar om att 50 % ska gå på universitet.


Omröstning:

För att förbättra utbildningskvaliteten bör pengar satsas på?DN

Rättvi(s)a är att låta andra ha det lika dåligt

Det finns två olika syn på rättvisa. Låta alla andra ha det lika bra och låta alla andra ha det lika dåligt. Det verkar som om den senare rättvisan tilltalar socialdemokraterna mest när de vill halvera RUT- och ROT-avdragen.
Det finns inga ekonomiska argument att halvera dessa avdrag, tvärtom det visar sig att RUT- och ROT-avdragen skapar fler jobb och fler människor betalar skatt.


Är det orättvist att den ena har råd att anlita den andra? Enligt socialdemokratiskt tänkande är det djupt beklagande och det måste inskränkas om inte avslutas.


Rättvisa för socialdemokraterna är när alla har det lika dåligt. Ingen ska kunna ha det så bra så att den kan hjälpa någon annan, för då har du det för bra.


Omröstning:


Vad är rättvisa för dig?

Alla har det lika bra Alla har det lika dåligtSvD DN GP SR SMP Skån

Det finns ingen fri marknad för elberoende konsumenter

Elpriserna blir högre för varje år och man undrar vad som ligger bakom problemet. Elbolagen jonglerar växelvist med två bortförklaringar : extremtorka och översvämningar. Alltså förstår man att det är vattenkraft som står för den större delen av elen. Vindskraft och kärnkraft är två parenteskällor som sällan nämns som orsak för prishöjningar. Har man hört någon gång att det är vindstilla och därför har elpriserna gått upp?

Det går att hitta en leverantör vars priser inte växer så snabbt som hos de andra, men det går aldrig att hitta elleverantörer vars priser står stilla. När priserna väl gått upp så går de aldrig ned.
Marknadsregler fungerar inte på elmarknaden med få leverantörer och med ett klimat som inte ger möjligheter för konsumenter att avstå eller minska konsumtionen.

Det kommer inte att fungera även om man bygger fler vind-, sol- och  kärnkraftverk. Elleverantörer kommer alltid att tävla med varandra om vem som kan krama mest pengar ur konsumenten om marknaden inte är reglerad.


Omröstningar:
DN 2 3 4 5

Miljöpartiets svåra val

Att föra miljöpolitik är inte billigt för staten eller befolkningen. Tvärtom är det oftast mycket dyrt och gynnar inte vanliga människor eller förbättrar människors livskvalitet. Det är miljö det handlar om och människor ingår inte alltid i begreppet i miljöpartiets politik.


Vi får inte använda kärnkraftverken vilket innebär att vi ska betala dyr för elen eller frysa eftersom vi inte har råd att värma våra bostäder. Vi ska betala dyra vägtullavgifter och samtidigt betala dyrt för SL-kort, samtidigt som vädret inte tillåter oss att cykla året runt.  Vi får inte dra vägar genom skogen eftersom det inte gynnar djuren som bor där, men det går alldeles utmärkt att köra tunga transporter genom städer istället, människor ingår inte i miljöpartiets definition av miljö.

Det senaste är att miljöpartiet vill utnyttja ROT avdraget för att hyres- och bostadsrätter ska kunna göraa energisnålare. Vilket betyder att hyresgäster kommer att ha högre hyra för renoveringar men själva renoveringarna skall betalas ur vår gemensamma skattekistana.

Kapitalism mot demokrati

"Capitalism doesn`t work "- skanderar demonstanter i Wall Streetprotester i USA. Demonstranterna anser att regeringen bara stödjer stora företag och banker och blundar för folkets ekonomiska problem och behov. Den ekonomiska krisen drabbade 99% av den amerikanska befolkningen och gynnade 1% av det rika som har blivit ännu rikare - anser protestens deltagare.

Folkprotesterna på Wall Street är snarlika med arabiska vårrevolution, där folket också demonstrerade mot orättvist makthavande och kapitalfördelning. Amerikanska polisen reagerar på samma sätt som i Egypten, Tunisien och Libyen. Den griper demonstranter och anklagar dem för att störa allmänordningen och hindrar trafiken.

Kapitalism fungerar inte men det är även klart att demokrati inte fungerar heller?


Omröstning:Det är inte bankernas ansvar

Det är inte bankerna som skapade den ekonomiska krisen utan det är det ekonomiska systemet som är byggt på att varje företag ska gå med vinst och betala skatt för den.

Bankerna är vanliga företag vars syfte är att tjäna pengar. Det ligger inte i deras ansvar att rädda världen från den ekonomiska krisen. Kan bankerna beläggas med ett särskild skatt som kommer bidra med att gå ur det nuvarande ekonomiska krisen?

Problemmet är att alla dessa extraavgifter kommer att läggas på vanliga bankkunder och det är vi i slutändan som kommer att drabbas.

Tycker du att bankerna borde beskattas mer för att vi ska komma ur den ekonomiska krisen?


SVD , 2, 3, 4, GP, SR, 2,

Socialdemokratiska framgångar saknas

Tycker du att Julholts beteende som partiledare är representativt för socialdemokraterna?

Saknar du den gamla socialdemokratiska ideologin som byggt sverigers välfärd?

Kan socialdemokraterna lyckas att återta sin position om de återvänder till den klassiska socialdemokratiska politiken?

Saknar du socialdemokratiska framgångar?


DN

RSS 2.0