Ungdomarnas arbetslöshet framhäver underliggande problem

Ungdomarnas arbetslöshet är ett resultat av mångårig politik som har kommit till en återvändsgränd. Alla tidigare felaktiga poltiska beslut kan synas i den här tråkiga situationen.

Med utbildningspolitik som har underbetalda lärare, lösa betygskrav och otydliga mål kan man inte räkna med att 100 % av eleverna klarar av grundskolan och fortsätter vidare till gymnasiet. Även om man lyckas att gå ut grundskolan blir man satt på gymnasieutbildningar som inte ger yrkeskunskaper eller arbetslivserfarenhet. Även de flesta högskoleutbildningar leder ingenvart förutom till akademiska skulder. 
Detta sker medan arbetsgivare skriker efter utbildad personal med arbetslivserfarenhet. Att anpassa utbildningar till arbetsmarkandsbehoven kräver planering och medveten gemensam koordinering. Bortkastade utbildningspengar resulterar i att vi bjuder in utländska specialister och öppnar dörrarna till utländsk arbetskraft medan våra egna ungdomar går arbetslösa.

Nästa problem är facket som försvarar de som redan är på arbetsmarknaden och motarbetar de som är på väg in. Arbetsgivare går runt facklagar genom att anställa folk på projektbasis och genom bemanningsföretag. Resultatet av fackkampen är att företagre undviker att anställa ungdomar och att satsa på deras framtid.

Höga företagsskatter har gjort att stora företag flyttar till utlandet och de som är kvar har  helt enkelt inte råd att anlita svenska ungdomar.

Det avhjälps bara tillfälligt med MP:s traineeförslag. Så fort man tar bort anställningsförmånerna kommer arbetsgivare att dra sig ut för att anställa ungdomar.

För att bekämpa ungdomarnas arbetslöshet måste man satsa på de underliggande problemen som leder till att ungdomarna inte har jobb. Politikernas förslag till temporära och kosmetiska åtgärder kommer inte att lura arbetsmarkanden och resulterar inte i fler jobb.Omröstning:

Kan statsfinansierade traineeplatser lösa problemet med arbetslöshet?

SvD 2 Dag
Urvattnad definition på fattiga barn

Fattiga människor kommer alltid att finnas om man definerar fattigdom i jämförelse med de rika. Barn som har mat för dagen, kläder för väder och tillgång till skola är inte fattiga. Sociala myndigheter har rätt att ingripa om barn far illa utöver ovanstånde kriterier. Däremot kan inte staten garantera att alla barn har tillgång till alla aktiviteter utöver skola, data och mobiltelefoner och eller de senaste kläderna.

Det kommer alltid att finnas skillnader i familjestandarder. Den lägsta standarden är definerad  och statsgaranterad. Det är inte så mycket men det är en bra standard.


Politikerna tillämpar en annan standard för att definera barnfattigdomen. Denna utgår inte från barnens behov utan från jämförelsen med de rika i samhället. Denna definition är ett bra politiskt verktyg men motsvarar inte verkligheten. Det värsta är att det inte hjälper "de fattiga barnen" utan bara urvattnar begreppet och stigmatiserar barnen i onödan.


Omröstning:


Tror du att det finns fattiga barn i Sverige eller är det bara politikernas påhitt?SVD 2 3 DN GP Sr

Fel ansvarsfördelning utrotar inte mobbningen

Mobbning är upprepade systematiska aggresionshandlingar som är avsedda att skada en person eller grupp psykiskt eller fysiskt. Det sker oftast på grund av ras, religion, kön, utseende, sexualitet, handikapp, m.m.

Barn som mobbar är inte elaka av naturen (eller är de?). Oftast är de inte bekanta med vad mobbning innebär, känner inte igen mobbningssituationen och vet därför inte på förhand hur de ska agera.

Det kan helt riktigt förebyggas med rätt gruppuppfostran där man får förklarat på förhand vad mobbningen är, hur man medvetet kan undvika det och vilka konsekvenser de som mobbar kan få. 

Så länge ser det ut som om det är skolornas och därmed kommunernas ansvar. Men mobbningen utförs ändå av individer och det är de som ska straffas om de mobbar. Kommunen kan stå för uppfostran, d.v.s. förebyggande av problemet. Mobbare eller deras föräldrar ska stå för själva gärningen.


Omröstning:


Vem ska vara skyldig att betala skadeståndet för de mobbade i skolan?SVT DN SVD

Är du säkert på att du inte är kriminell

Det låter ganska ofarligt på papper om ett polisiärt samarbete i EU. Kriminella kommer att jagas med blåslampa över ländernas gränser och deras tillgångar kan frysas och tas i beslag före rättegång och dom. Dessutom kommer misstänkta personer att kunna överlämnas från ett land till ett annat.

Det låter fint om det skulle handla om redan dömda personer. Så länge det handlar om misstänkta individer låter det inte så hoppingivande. 

Det finns hur många fall som helst där personer är falskt anklagade eller misstänkta på fel grunder. Som det ser ut idag kommer deras tillgångar att frysas eller konfiskeras utan rättegång och dom och de kan överlämnas från ett land till ett annat land där det misstänkta brottet begicks.

Är du säkert att du inte kan hamna i kläm och att din säkerhet  inte är hotad när EU:s polisiära myndigheter inte behöver domar och rättegångar för att behandla dig som en kriminell?


Omröstning:

Vad tror du att EU ländernas polisiära samarbete leder till?


DN2

Det var små inkomstklyftor i Sovjet och Kina förut

Det sägs att det är farligt ifall ett land har stora inkomstklyftor. Länder med stora inkomstklyftor tenderar att ha kortare livslängd, lägre utbildning, mindre konsumption och har vanligtvist ett diktaturstyre. 

I f.d. Sovjet och Kina och i dagens Kuba hade man väldigt små inkomstklyftor men folket var inte lyckliga där heller.
Det är inte friskt när en del av befolkningen lever på den andra delens bekostnad, men det visar sig att det är lika farligt  när alla är konstgjort jämställda i samhället.

Omröstning:

Tror du att stora inkomstklyftor är farliga för samhället?SVD

Svenskmedias angrepp mot Israel

Israel har förklarat nolltolerans mot alla aggressiva angrepp för länge sedan. I praktiken betyder det att varje raketbeskjutning från grannländer besvaras med ett symmetriskt eldsvar från Israels sida.

Observera att Israel angriper aldrig Gaza först utan bara besvarar raketbeskjutningar. Samtidigt fortsätter Israel  att hjälpa den civila befolkningen i Gaza med alla nödvändigheter. Krig förs inte mot den civila befolkningen utan mot terrorister som anfaller Israel med raketer.

Det som vi läser i svenska tidningar heter något i stil med "Nya israeliska flygangrepp i Gaza" i DN och "20 döda efter israeliska angrepp".  

Om man tillämpar svenskmedias metoder så kallas det som händer i Sverige "Svenskmedias angrepp mot Israel".

Uppd:
FN-chefen Ban Ki-Molon uppmanade palestinierna att avbryta raketanfallen och krävde ”maximal återhållsamhet” av israelerna.

Omröstning:


Vilket lands version i palestinakonflikten är bättre beslyst i Sverige?

SVT 2 GP DN SR SVD

Enklare regler ger mindre fusk

Varje vår läser man tidningarnas skatteråd som hjälper läsare att mjölka staten på mer pengar i diverse avdrag, bidrag och förmåner.

Det ser ut som ett katt och råtta lek när den som är snabbast och listigast vinner loppet. Det är det som är problemet med skattesystemet: att man måste vara listig istället för att vara ärligt.

Som företagare spenderar man enormt antal obetalda timmar för att räkna ut hur man kan LAGLIGT kringgå skattesystemet och betala mindre i skatt. Det finns olika vägar att gå och man kan vinna och förlora beroende på hur duktig är man på lista ut skatteregler till sitt förmån.
Ju enklare systemet desto mindre möjligheter att skatteplanera och skattefuska. 

Enklare skatteregler ger mer transparens och således mer pengar i skattekistorna än diverse politiska åtgärder. För en gångs skull får man höra ett vettigt förslag från facket.


Omröstning:

Tycker du att skattesystemet är orättvist mot de som betalar mycket skatt men får inte lika mycket i förmåner?
DN

Hur kan man tvinga företagare att ta socialt ansvar

Företagsmålet är att tjäna pengar. Det är ingen som himlar med det egentligen är det enda som tas till hänsyn när man tar viktiga företagsbeslut.

Företagares samhällsansvar  i Sverige är redan inräknad i skyhöga företagsskatter.

När samhället och politiker räknar med att företagen ska ta socialt ansvar utöver det är det ett hopplöst projekt. 

Man kan inte tvinga företagare att anställa flera ungdomar eller invandrare. Det är för dyrt med dagens höga ingångslöner. Dessutom är det ett stort utbud av andra arbetssökande som har arbetslivserfarenhet och inte behöver vidareutbildas för att passa till företagens krav.

Dock kan man delvis lösa arbetslöshetsproblemet genom att göra det ekonomiskt intressant för företagen att anställa invandrare och ungdomar. Det är ändå bättre för samhället om svenska ungdomar och invandrare får lägre ingångslöner än att de sitter hemma och får socialbidrag. 


Omröstning:

Kan man lösa ungdomsarbetslösheten genom att sänka lönerna?

Obegränsad socialkontroll är en ny diktatur

Glöm Säpo, Stasi och FBI arkiven. Det kommer ännu värre saker - obegränsad kontroll på nätet. 

Tänk efter före när du slår på dator. Det är allt mer vikitg att framställas rätt i sociala media. Allt du skriver är väldokumenterat och förvarat någonstans på Internet. 

Det är inte bättre att låta bli att kommunicera digitalt och återvända till vanliga fysiska träffar. Där kommer du inte lämnas ifred heller. Tänk att dina vänner kan när som helst ta en bild på dig och tagga ditt namn på FB om du inte har rätt inställningar.

Det återstår att sitta hemma och undvika alla kontakter. Även där är du inte i fred.  Dina sjukjournaler kan granskas, kriminalregister kollas, slutbetygen skrivas ut och din släktträd ritas utan din medgivande.

Vill du har mer demokratiska friheter och transparens i ditt liv eller är det bra så?


Omröstning:

Har du en meveten strategi om hur du framställs på nätet?

DN 2 3

Arbetslöshetssiffror säger oss mer än ekonomer

Det är inte dagens siffror som är viktiga när man analyserar landets ekonomiutveckling utan en tendenskurva.

Arbetsplatsbristen tyder på större problem i ekonomin än vad våra ekonomer vågar tala om. Arbetsplatser i privata företag skapas som ett resultat av rätt politik i jämförelse med arbetsplatser på statliga och kommunala företag som kan skapas av politisk vilja.

Vad som händer när man skapar konstgjorda statliga arbetsplatser med hjälp av skattepengar har vi redan sett i Grekland. Alliansen försöker att skapa flera arbetsplatser genom rätt ekonomisk politik som stimulerar privata arbetsgivare. 

Det betyder inte att Alliansens politik ger fler arbetsplatser men det håller arbetslösheten mer eller mindre på plats vilket inte är ett dåligt tendensresultat även om den inte ser så bra ut i dagens siffror.

Arbetslösheten är den största huvudvärken för Europa, den kan inte åtgärdas med banklån eller lägre räntor. För att skapa arbetsplatser måste man se över  hela den arbetsstimulerande politiken. Det kan innebära tillfälligt lägre löner, sämre välfärd och en svagare roll av fackorganisationer som vi redan ser i Grekland. Omröstning:

Hur tror du att arbetslöshetsnivån skulle vara om de Rödgröna hade makten?
Dn 2 SvD SR Svt


Vi vill att Sverige ska tjäna pengar och vill inte vet hur

Vapenindustrin är avsedd för att tillverka och sälja vapen. Hänger ni med än så länge?
Vapen används för att skada och mörda människor. Är det klart för alla?

Sverige har en vapenindustri som tillverkar och säljer vapen, d.v.s. svenska vapen kan/kommer att användas för att mörda och skada människor. Alla människoliv är lika värda och vi är emot dödsstaff.
Är det viktigt i sammanhandet på vilket sida de svenska vapnen har används och vem som skadas eller mördas?

Svenska vapenindustrins intressen kan inte stå för regeringens utrikespolitik och för våra syn på mänskliga rättigheter. Dock står den för ekonomiska och arbetsmarknadsintressen eftersom vapenindustri är en stor arbetgivare och skattebetalare.

Det påminner om de som äter kött men inte klarar av att veta hur den kommer till butiken.
Vi vill att Sverige ska tjäna pengar men vill inte veta hur.


Omröstning:

Hur skulle du rösta i Riksdagen om vapenförsäljning till ickedemokratiska länder?

SVD 2 3 4 DN 2 3 4 5 6 7 GP 2 Svt 2 3 SR 2
DN SVD 2 3

Solidarisk bestraffning för andras missbruk

Det är mycket viktigt att förebygga missbruk av diverse rusningsmedel i ung ålder. Ungdomarna ser inte påföljderna av överdriven konsumtion av tobak, alkohol och narkotika och exprimenterar på egen risk. Det är en rysk roulette och några av dem fastnar i missbruk hela livet. 

Det svenska samhället valde ett solidariskt sätt att förebygga dåliga vanor. Våra alkohol och tobakspriser är en av de högsta i världen och hela samhället betalar dyrt för dem som är presumtiva missbrukare.
Vi har ett annat solidariskt system och det är försäkringskassan, som vi gemensamt fyller på genom skattebetalningar och som används solidariskt efter enskidas behov. 

Idag agerar inte försäkringskassan som ett uppfostringsredskap för att förebygga missbruk.
Privata försäkringar har högre premier för de som lever riskfullt. Statliga försäkringskassan väljer solidarisk bestraffning för andras missbruk.

Vi måste sluta att se på missbruket som på ett skada och betrakta det mera som ett självvalt riskbeteende. De som väljer att riskera sitt eget och andras liv bör stå ensamma för sina val. 


Omröstning:

Bör missbrukare uteslutas från försäkringskassan om de skadas av sitt eget missbruk?Dn 2

Demokratiska principer säljs till högstbjudande

Är det bättre att vara ärlig och fattig eller principlös och rik?
Det är inte en retorisk fråga utan ett dilemma som svenska politiker och vapenindustrin inte har kunnat lösa på många år.

Vapenindustrin är en stort tillskott till svenska ekonomin och en stor arbetsgivare. Den är också vetenskaps- och innovationsrik som i sin tur driver och påverkar utvecklingen av landets högteknologi. 

Saudiarabien kan lätt hitta sina leverantörer i andra länder. Frågan är om Sverige hittar sina kunder lika lätt.

Demokratiska principer och mänskliga rättigheter bör inte säljas till högstbjudande även om det handlar om riktigt stora summor. Eller är det tvärtom i den praktiska politiken?

Bör svensk vapenexport villkoras med ett demokratikrav om det påverkar landets ekonomi och högteknologi negativt?


Omröstning:

Tycker du att svensk vapenförsäljning motsvarar svenska utrikespolitiska principer?Nya moderaterna går i samma spår istället för att bygga nya

Efter två valperioder vid makten skriver Fredrik Reinfeldt på DN:s debattsida att Nya Moderaterna ska förnya och utveckla sin politik inom fem områden inför valet 2014.
  • ”Ansvar för ekonomin och full sysselsättning”
  • ”Världens bästa skola”
  • ”Hälsosamma Sverige”
  • ”Bekämpa alla brott”
  • ”Föregångsland för klimat och hållbarhet”

Det är 5 säkra kort för alla partier och alla politiker i världen att satsa på. De eviga frågorna om arbetslöshet, skola, vård, brott och klimat finns på alla partiprigram och är ett grundutbud.

Det är inget fel att Moderaterna kommer att satsa på att bredda de gamla säkra spåren i politiken men det är verkligen synd att de inte vågar satsa på nya.

Det är kanske dags att återvända till partiets gamla namn "Moderaterna" istället för "Nya moderaterna"  och lansera det som en förnyelse?

Omröstning:

Vilket är Sveriges mest viktiga prioritetsområde inom politiken, enligt dig?


DN SVD SR GP SVT

Sociala trender kommer och går, olyckliga människor stannar

Nu är det Facebook som gör oss olyckliga. Självklart det är alltid något annat eller någon annan som ska svara för vår lycka. 

Det ser ut som olyckliga människor fastnar snabbare i de allra senaste trenderna, blir missbrukare av dessa trender och lider av det. Eller lider de av allting oavsett trender och det är inte trenderna som ska beskyllas för deras ständigt dåliga humör?

Jag tror inte att FB överlever till slutet av 2020. Detta är en trend som kommer att försvinna för att ersättas av något annat. Vi har inga behov att ha hundratals vänner som inte bryr sig om oss, men som är i ett stort behov av att någon bryr sig om dem. 


Omröstning:

Tror du att Facebook kommer att vara kvar om 10 år?
DN SVD SR GP

RSS 2.0