Att välja yrke efter arbetsförmåga

Ett yrke är en viktig del av vår socialidentitet. För många männiksor är det mycket svårt att ändra sina identiteter som sitter som ett andra skin, för andra är det ett mål i sig självt att prova på så många roller i livet så möjligt.

Efter en svår sjukdom blir det ibland omöjligt att återvända till sitt gamla yrkesutövande. Det är omöjligt att bli försäkrad mot det. Det betyder i sin tur att man alltid måste vara redo att byta yrke.

En annan sak är att arbetsmarknaden är redo att ta in männsikor som inte är helt friska och söker efter ett jobb som inte helt motsvarar deras gamla arbetserfarenhet och yrkesutbildning. Arbetsförmåga garanterar inte arbetstillfälle på dagens arbetsmarkand. 


Omröstning:

Vill du arbeta med samma yrkeskategori hela livet eller vill du prova flera yrken?


Svt SR GP Dn SvD 2Makteliten lever farligt när den går i otakt med folket

Det är häpnadsväckande att människor inte lär sig av historien och gör samma misstag om och om igen. 
Det har funnits flera imperium i historien och alla de slutatde på ett och samma sätt.
Impreium i likhet med federationer omfattar flera nationer men i jämförelse med feredarationer är makten mindre centraliserad i imperium.

EU är ett klassiskt imperium som är på väg att bli federation. Det enda som skiljer EU från tidigare imperium är att det inte skapades genom krig utan genom folkets vilja att vara med.

Den här myten om EU:s "folkliga vilja" måste man diskutera separat.

Europeiska länder gick med i EU genom folkomröstningar eller ländernas parlamentsbeslut. Alla folkomröstningar visade att knappt hälften av ländernas befolkning var emot EU. Idag visar dessa siffror att mer än hälften av EU:s befolkningen är emot EU:s imperium och definitivt vill inte att EU ska förvandlas till en federationsstat.

Dock har imperiumlogik sina egna lagar där makteliten vill hålla alla imperiumdelar kvar även när folket är emot det. Det slutar med fredliga eller blodiga uppdelningsprocesser, men alltid på ett och samma sätt. Folkets ovilja att leva i ett imperium vinner. 

Makteliten lever alltid farligt när den går i otakt med folkets vilja och struntar i vad folket tycker. Det är också symptomatiskt att  makteliten struntar mer i  folkets vilja ju mer pengar den tjänar. Förmodligen ger stora pengar mer förakt till de mindre lyckliga och övertro på att det kommer att vara för evig.
Vi vet alla hur det slutar, det har vi läst i historieböckerna.

Men som sagt, männsikor lär sig inte av historien och upprepar samma misstag om och om igen.Omröstning:

Tror du att maktförflyttning till EU parlamentet kommer att stärka EU:s konkurrenskraft i världen?

Kristdemokraterna gör rätt när de inte ger sig

Mångfalden i politiken är ett tecken på ett friskt samhälle. Konsensus och "rörande överens" leder till politisk stagnation och i värsta fall till diktaturstyre.

Kristdemokraterna är ett litet parti men är välbehövt på den svenska politiska kartan. Partiet är konservativt i många avseenden och vill inte släppa sin konservativ syn på familjepolitiken. 

Det finns säkert många människor som tycker på samma sätt som Kristdemokraterna och de har rätt att presenteras och bli hörda.

Att sluta skämmas för det man verkligen tycker och sluta vara rörande överens med majoriteten -  är det bästa medlet för att få flera väljare.Omröstning:

Tror du att KD får fler väljare om de behåller sin konservativa syn på familjepolitiken?SVT 2 DN 2 3 SVD 2 GP SR
DN SVD

Skatteuppfostran eller skattebestraffning

Eftersom vi inte är fria att bestämma över en stor del av våra pengar kan vi inte fullständigt bestämma över våra liv heller.

Staten tar mer av häften av det vi tjänar för att ta hand om oss. I gengäld ska våra liv styras in i det minsta med hjälp av våra pengar.

Att det heter skattebetalning är helt fel, det borde heta skatteuppfostran eller skattebestraffning, beroende på situationen.


Omröstning:

Skulle du röka/snusa/dricka mer om det var billigare?
DN

Asylpolitik måste vidareutvecklas

Man bör ge skydd till de som riskerar sina liv.  Den här frågan är färdigdiskuterad och är lagstadgad.

Men det finns andra frågor som vi inte ens diskuterat:

Ska man fortsätta ge skydd till en person som frivilligt återväder till landet som anses farligt?
Bör man skydda manniskor som när de kommer till Sverige utgör en fara för svenska medborgarnes liv?
Bör man frånta en asylstats och utvisa från Sverige om personen med flyktingstatus deltar i terrorist/militärträning utomlands?
Bör man inte ge/frånta asylstatus till de som är verksamma i terroristorganisationer?
Eller formulera om den ursprungliga frågan:

Bör vi ge skydd till ALLA som riskerar sina liv?Omröstning:

Bör personer med asyl i Sverige förlora sin asylstatus om de frivilligt åker tillbaka?
DN

Medborgarlön är ingen dum idé

Arbetslöshetsförsäkring måste tjänas in för att man ska kunna få arbetslöshetsersättning. Det betyder att alla som arbetat mindre än en viss tid inte har rätt till A-kassa. Man blir hänvisad till egna besparingar, släkt eller socialkontor.

Vad gör man om det inte finns jobb och det inte finns några chanser att få jobb även om man vill?

Man måste kunna planera och vara tillräckligt envis för att få försäkringspengar från staten. Och det är inte stora pengar det handlar om, utan ett överlevnadsminimum som inte räcker till något extra än mat och nödvändiga kläder. Själva processen är mycket förnedrade där man står med mössan i handen och förklarar sig medellös.
Medborgarlönen skulle kunna förkorta förnedringen och utjämna försörjningsstödet för de svagaste i samhället.


Omröstning:

Hens och Henoms

Istället för att titta på ordet "hen" som en språklig symbol för extrema ekvalister vill jag att ni uppmärksammar er på det språkliga perspektivet.

Ordet "hen" är ett utmärkt alternativ till de skriftliga uttrycken "han eller hon" och "han/hon". När man använder de sistnämnda alternativen fokuserar man aldrig på att könet är neutralt utan snarare på att man i kontexten inte vet om det är en man eller kvinna. 

För att ännu mer sudda bort den extrema ekvalist stämpeln vill jag påpeka att nätforumet "Flashback" gärna använder uttrycken "Hen" "Henom" eller "H*n" när de i en kontext inte vet om könet på personen. Flashback är inte direkt känt för att vara könsneutrala. 

Hen är sådels ett utmärkt språkligt alternativ till "han eller hon" och alla andra uttryck där könet i sig INTE har någon betydelse men när man inte vet det heller. Det vi ser är en utveckling av språket, inte politiken. 


Omröstning:

Kan du tänka dig uttrycket "hen" som ett alternativ till uttrycket "han eller hon"?DN 2 3 4 5

Postmoderna samhället där alla sanningar raseras

Vi tror att vi lever i ett postmodernt samhälle där alla värderingar och sanningar har blivit relativa och är på väg att raseras. Vi tror att vi kan ifrågasätta allting och alla. Det finns till synes inga gränser till hur man får uttrycka sig och hur man kan prоva att leva sitt liv.

Den postmoderna människan är både rot- och rastlös -och livet ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten.

Vi kan ifrågasätta våra kromosomuppsättningar och föreslå att kalla alla barn för hen istället för han och hon.

Vi kan ifrågasätta våra religioner och vårt kulturarv och skända våra och andras religionssymboler.

Vi kan bestämma genom lag vad kungen får eller inte får tro på

Om våra värderingar och roller är så relativa och tolerantna att vi är på gränsen att vi inte har några så bör vi även lämna andras värderingar och roller ifred.


Omröstningar:

Är det viktigt för dig personligen vilken religion kungen har?

Har Lars Vilks yttrandefrihetskonst begränsat eller utvidgat våra friheter?Demokratiska regler gäller inte när vi inte vill det

Demokratiska val tar ibland mycket dramatiska vändningar och  resultateten avgjörs med en smal marginal. Det har hänt många gånger i Sverige att viktiga val eller omröstningar tagits med en procents skillnad.
Det betyder bokstavligen att halva befolkningen inte är nöjd med det demokratiskt valda partiet, eller ett demokratiskt valt beslut.

Föreställ er att Sveriges oppositionspartier som inte är enade, har vitt skilda krav skulle organisera demonstrationer i Sverige med ett krav om regerings skifte.

Om ni har svårt att föreställa detta läs mer om Syrien, Lybien, Egypten, och Ryssland. Det påstås att folket där inte vill ha regeringar som de valde själva genom demokratiska val där alla kunde delta och ingen hotades att rösta eller inte rösta.

Det påstås också att polis/militär reagerar fel när de försöker att hindra illegala maktskifen. 

Omröstning:

Vad tror du svensk polis/militär bör göra om landets opposition, som inte fick majotitet i valet, går i stora demonstrationer och kräver ett maktskifte?


DN 2 3 4 5 SVD 2 3 SR 2 3

Juholts effekten har avtagit Löfvens har inte börjat än

Socialdemokraternas opinion går upp en månad efter att Stefan Löfven blivit ny ordförande.
Siffrorna som vi ser idag gäller inte Löfven utan är fortfarande en effekt av Håkan Juholt. De som inte röstade på Socialdemokraterna p.g.a. Juholt har kommit tillbaka.

Stefan Löfven har inte hunnit visa vad han går för. Han deltar inte i debatter och ingen vet vad han egentligen tycker. Hans mångåriga vana att förhandla har lärt honom att hålla tyst när det inte finns argument.
Tystnaden kan tolkas och fyllas på av egna tankar och förväntningar och det är det som Löfven förvaltar i form av flera röster. Folk projicerar sin egna tankar och förhoppningar på honom.

Socialdemokraterna har ingen chans att vinna valet 2014. Det gäller inte bara svenska socialdemokraterna utan hela europeiska socialdemokratiska rörelsen.
Socialdemokraterna vinner alltid när ekonomin är bra och/eller är i uppåtgående trend. Då kan de lova och ge bort pengar, bidrag och dyra förmåner till sina väljare. När ekonomi är dålig är det konservativa liberaler som går upp på tapeten igen, eftersom de är bättre än socialdemokraterna på att tjäna och förvalta pengar. 


Omröstning:

Tror du att Socialdemokraterna kommer att ta igen sina väljare med Stefan Löfven?


SvD 2 DN Svt SR GP

Våldta en kvinna är detsamma som att döda en man

Konfliktrelaterade våldtäkter är oftast rituella handlingar. Det är inte brist på sex som driver förövarna utan en medveten önska att förnedra sina fiender, att visa sin makt. 
Därför våldtar förövarna inte bara kvinnor, utan också minderåriga barn.

Det finns en aspekt till, som Wallström inte pratar om - det är ett sätt att sprida och driva sina gener vidare.
Det är ett avancerat och rituellt mord på kvinnor, att genom förnedring göra dem till gisslan, att tvinga dem att bära oönskade barn. Våldtagna kvinnor stöts bort av samhället och har svårt att överleva ensamma.

Om sexulell våld kan planeras, så kan det också förebyggas.
Omröstning:

Tror du att en offentliggörning av en förövarlista är ett bra sätt att förebygga sexuellt våld?

DN

Dåliga samvete kan inte missbrukas oändlig

Friska människor som har det bra själva brukar ha ett dålig samvete för andras lidande och behov.

Man borde ge mer tid till sina kära och nära, man bör inte gå förbi de drabbade utan att erbjuda hjälp, man bör ge hjälp till de som har det sämre ställt och  de behövande, o.s.v.
Dåliga samvete är också ett resultat för diverse manipulationer där barmhärtighet utnyttjas och missbrukas. 

Det är bra och nödvändigt att hjälpa andra när man inte skadar sig själv samtidigt. Gör man sina barmhärtiga insatser med denna måttstock blir man aldrig manipulerad. 

Visst måste Sverige hjälpa människor som behöver hjälp men det måste vara slut på ständig manipulering av vårt dåliga samvete. Om folket säger emot och inte längre vill utnyttjas på det här viset så är det ett tecken på att vår egen barmhärtighet börjar att ta skada oss själva.


Omröstning:

Har du dåligt samvete för att Sverige inte tar emot alla flyktingar som behöver skydd?


Sveriges schizofrena politiska identitet

Man kan inte tala om fred, kallas formellt för ett neutralt land och sälja vapen samtidigt. Den är en schizofren dubbelidenititet som har lett till att svenska Riskdagen har kommit fram till ett underligt krav. Det är klart att svenskarna vill rentvå sitt dåliga samvete när de säljer vapen som är avsedda att döda människor. Har man dåligt samvete så måste man avstå från att göra det som ger dåligt samvete och inte försöka blidka omgivningen med bortförklaringar. 

Det kommer aldrig att gå att villkora vapenförsäljning. Det är en fri marknad och det som svenskarna vägrar att sälja kommer att säljas av andra leverantörer. 

Demokratikrav är också något som inte går att definiera. Hitlers Tyskland var fomellt ett demokratiskt land, likaså f.d. Sovjet och dagens Ryssland och Kina. Nordafrikanska och Mellanösternländer väljer och kommer att välja demokratiskt valda regeringar som inte liknar svenska krav för demokrati.

Svenska politiker bör sluta sina schizofreniska lekar och försöka att förena två olika identiteter i svensk politik. Antingen säljer vi vapen och är en av världens största exportörer  eller så agerar Sverige som en fredsduva som uppfostrar alla i sina egna föreställningar om demokrati.Omröstning:

Bör svensk vapenexport villkoras med demokratikrav?DN 2 3 4 5 6 Dag Svd

Ungdomsarbetslösheten är ett politiskt problem

Var femte ungdom går utan jobb i Sverige. Det betyder att en stor del av vår frisk befolkning är missnöjd med sitt liv. Med tanke på att detta är unga och friska människor som har begränsade möjligheter att leva det liv de vill bör det betraktas som ett stort politiskt problem i Sverige.

Vårens revolutioner började med att en arsbetslös ung man brände sig till döds på grund av att han inte kunde hitta ett jobb. De som demonstrerade var också mycket unga och arbetslösa människor. 

De som har ingenting att förlora är den farligaste delen av befolkningen och alla revolutioner underbyggs av den här delen av befolkningen som vill ändra makten. Det ser man idag i London, Paris och  även i Malmö. Ungdomar är inte rädda längre att löpa lång linan ut p.g.a. att de inte har någonting att förlora. 

För rättvisans skull bör man tilläga att ungdomsarbetslösheten inte bara är Sveriges problem. Den drabbar hela västvärlden och många andra länder i världen. Höga löner gör att produktionen flyttar till fattiga länder och de jobb som finns kvar kräver högt utbildad och erfaren personal. Servicejobben som finns kvar delvis räcker inte åt alla, delvis är det svartjobb. 

Med ändring på några reglerna på arbetsmarknaden kan man göra ungdomar mer intressanta för arbetsgivare. Dock betyder det inte att ungdomar vinner på regeländringar. Sänkta löner och otrygga anställningar är samma diskrimineringen fast på ett annat sätt.


Omröstning:


Kan staten begära en individ att offra sitt liv för samhällsintresset?

För att överleva måste varje individ vara egositisk och solidarisk samtidigt. Vi kan inte överleva om var och en inte offrar något för samhällets gemensamma intressen.

Har staten rätt att kräva en individ att offra sitt liv för samhällsintresse?
Det händer t.ex. i krig där militära riskerar sina liv för att skydda sin befolkning. Staten brukar alltid hedra och även ekonomiskt kompensera millitära krigsoffer. 

Har staten rätt att kräva en individ att offra sin hälsa i samhällsintresse?
Massvaccinationer kan betraktas som ett sådant krav.
För att bygga upp ett gemensamt immunsförsvar bör ett antal procent av befolkningen vaccineras. Varje individ måste ta sitt egna beslut men det ska vara klart att beslutet  inte bara är individuellt utan spelar en stor roll ur ett solidariskt samhällsintresse. Samhället i sin tur måste kompensera för de individer som drabbats av biverkningar av vaccinationen trots att beslutet att vaccinera sig var frivilligt.

Kan staten kräva en individ att offra sin ekonomiska standard för att landets ekonomi inte går i kollaps?
Absolut, det ser vi i Grekland idag där hela befolkningen kommer att drabbas ekonomiskt för att rädda landets gemensamma ekonomi. I grekiska fallet lovar inte staten till någon att det kommer att bli bra för var och en men det kommer att bli bättre för Europeiska banker som lånade till Grekland.  Bör individen offra sin ekonomiska standard utan att det återbetalas eller hedras av samhälle på något sätt?


Omröstning:

Den som är utan synd får kasta första stenen

Dömda nämndemän för inte döma i rätten. Siffror av dömda nämndemän visar på att av 8 000 nämdemän var 25 dömda. Det är inte en så högt siffra och är säkert betydligt lägre procent än är genomsnittet av befolkningen. 

Praxis är att de som är dömda för villkorlig dom kan fortsätta att döma. Detta gäller även professionella domare.
Är den som är dömd och har avtjänat eller återbetalt sin straff förlåten och är inte skyldig längre? Om det är så och om nämdemän ska presentera hela befolkningen bör procenten av dömda nämdeman var högre.


Omröstning:

Ska brottsdömda personer ha rätt till politiska förtroende uppdrag?
Svt DN SR SVD GP Dag

Kan man rädda den som inte räddas vill?

Att avgöra vem är som är skyldig i situationen i Grekland är omöjligt. Folket valde sina politiker på ett demokratiskt sätt, politiker tog felaktiga beslut och lånade för mycket för att finansiella sina vallöften, banker i jakt på vinster gav pengar till regeringen utan att kontrollera återbetalningsförmågan, regeringen hade ingen kontroll över byråkratiapparaten. Listan av grekiska problem är oändlig, likaså är notan för dessa problem enorm. 

I slutändan är det bara grekiska folket som kommer att drabbas för det som hände med grekiska ekonomin. Det kan vara mycket problematisk att tvinga folket att stå ensamt för allt det som hände men tyvärr är det det enda alternativet. Åtstramningspaket betyder att var och en i Grekland måste betala mer i skatt och samtidigt få  en sämre livsstandard än man hade förut. 

Alternativen till åtstramningspaket är att försätta landet i konkurs och att ha en sämre livsstandard ändå. 

Vad än grekiska folket kommer att välja kommer det att leda till en sämre ekonomisk standard och socialt missnöje.

Liknande problem har Spanien, Italien och Portugal där folket kommer att stå för politikernas bankskulder.


Omröstning:


Bör Grekland få ett räddningspaket tror att grekiska folket är tydligt emot det?
SvD 2 SR 2 3 4 Dn 2

Löfvens siffror säger det som vi redan visste

Socialdemokraternas siffror har kraftigt gått upp i den senaste opinionsundersökningen. Siffrorna styrker det som vi redan visste: Juholt var en urdålig ordförande och Löfven är ett betydligt bättre alternativ. 

Det återstår att se om väljarna kommer att vara så imponerade av Löfvens politik att det kommer att ge Socialdemokraterna ännu högre siffror.

Hittills har vi inte sett någon politik alls. Kontrasten mellan Juholts ständiga klavirtramp och Löfvens kompakta tystnad är så slående att man undrar om Socialdemokraterna har någon politik alls, förutom det som vi redan hört från Juholt. Omröstning:

Tror du att socialdemokraterna kommer att ta igen sina väljare med Löfven?


SvD 2 DN Svt SR GP 2

Liberal demokrati liknar diktatur allt mer

Vi lever i ett demokratisk liberalt samhälle med en hög ekonomisk standard. Det är inte ett idealt samhälle men det är ett av de bästa som finns på jorden. 

Vi är så övertygade att alla andra människor på jorden vill leva i ett samma samhällsskick som vi att vi är redo att hjälpa dem med våld. Vi blundar för resultatet av andra länders demokratiska val så länge de inte sammanfaller med våran bild av ett demokratiskt samhälle.

På senaste tiden ser man tydligt att folkets vilja i andra länder skiljer sig mycket från folkets vilja i liberaldemokratiska länder. Samtidigt väljer inte folket i Egypten samma samhällsskick som folket i Ungern. Men det gemensamma är att deras val inte liknar det som västvärlden kallar för demokrati. 

Kan folk ha fel om majoriteten frivilligt väljer bort de liberala lagar som vi tycker är rätt? Kan det finnas fler än en sanning om hur ett modernt samhälle bör se ut?

Liberala demokrater tycker att det bara är deras världsbild som gäller och alla andra är de redo att utplåna. På det här viset liknar liberal demokrati en diktatur. Precis det samhällesskicket som de påstår att de kämpar emot.Omröstning:


Tror du att alla människor på jorden önskar sig att leva i ett demokratiskt liberalt samhälle?DN SVD

Väljarna behöver inte ett liberal parti till

Kristdemokraternas beslut om att avskaffa steriliseringskrav vid könsbyte bevisar att partiet inte förstår sina väljare. Kristdemokraterna behöver inte vara rörande överens i alla frågor som gäller sex, samlevnad och familjevärderingar med ett mainstream. Partiets väljare röstar för partiet delvis på grund av namnet och delvis på grund av de tror att partiet försvarar konservativa familjevärderingar. 

När KD försöker att förvandlas till ett liberalt parti kommer de bara att förlora sina röster. Det finns gott om liberala partier i Sverige och människor behöver inte ett till. Som KD skriver själva i DN att alla människor har lika värde. Menar de även att människor med konervativa värderingarna har rätt att finnas och vara presenterade av ett eget konservativt parti?


Omröstning:

Kan KD vinna fler rösten genom att göra sin politik mer liberal?SVD DN GP Sr
DN

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0